Arboristé LDF pomáhají po tornádu v Mikulčicích

9. 7. 2021
Místní chtějí před kácením uchránit co nejvíce stromů. Ke zhodnocení aktuálního stavu po tornádu vedení obce vybralo zhruba sto stromů.

Březový hájek, Mikulčice

Experti LDF MENDELU – Luboš Úradníček z Ústavu lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie a Luděk Praus z Ústavu nauky o dřevě dřevařských technologií se do Mikulčic rozjeli po dohodě se starostkou Mikulčic Martou Otáhalovou a Dalimilem Tomanem předsedou regionálního centra Hnutí Brontosaurus Podluží, který v obci současně bydlí. 

Společným cílem je, uchránit před zbytečným kácením méně poškozené vzrostlé stromy. 

„Zaznamenávali jsme stromy pomocí GPS pro další využití v GIS (geografický informační systém), sepsali návrhy opatření a ošetření, v horším případě vyřkli ortel skácet,“ popisuje práci arboristů v Mikulčicích Luboš Úradníček. Práce probíhaly v součinnosti s vedoucí Oddělení strategického plánování Magistrátu města Jihlava Anikou Chalupskou. Vypracovaný materiál dostalo následně k dispozici vedení obce.  

Ve spolupráci s libereckým arboristou-lezcem Milanem Jelínkem byl zhodnocen stav lip na místním hřbitově, zkontrolovány čtyři mohutné jerlíny, vzrostlé dřeviny v „březovém hájku“, remízek s akáty, staré výsadby topolů a další.

Kontaktní osoby pro více informací: doc. Ing. Luboš Úradníček, CSc., Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie, +420 545 134 059, e-mail: lubosuradnicek@mendelu.cz

Ing. Luděk Praus Ph.D., Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií, +420 545 134 551, e-mail: ludek.praus@mendelu.cz

 

 

Více aktualit

Všechny aktuality