Vyhlášené

Připravované

  • TAČR Trend „Nováčci“ – 4. 10. 2023
  • TA ČR SIGMA DC1 (podpora aktivit „Proof of Concept“ ve VO) – pol. listopadu 2023
  • TA ČR SIGMA DC5 (dlouhodobé výzkumné záměry) – pol. prosince 2023