Aktuální projekty LDF MENDELU v jižní Etiopii

4. 3. 2021
Mendelova univerzita patří k tradičním realizátorům projektů české rozvojové spolupráce v tropických zemích. Převážná většina těchto projektů je řešena na pracovištích Lesnické a dřevařské fakulty. 

Školicí centrum v Arba Minch založené Mendelovou univerzitou v Brně  

Aktuálně se jedná o projekty v Etiopii, Zambii, Kambodži a Jemenu. V únoru 2021 vyjela skupina pracovníků do jižní Etiopie, kde v současné době LDF realizuje projekty: „Ochrana Awasského jezera“ a „Arba Minch Fruit Value Chain“.

„V okolí Awasského jezera naši experti založili lesní školky, dlouhodobě provádí rehabilitaci degradovaných půd, zalesňují a kolem jezerních břehů zřizují ochranné zóny se speciálním režimem hospodaření,“ popisuje konkrétní spolupráci Petr Němec z Ústavu lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie. To vše probíhá zejména přenosem know-how prostřednictvím školení, workshopů a společných prací v terénu. Ve městě Awassa bylo navrženo dvacet objektů městské zeleně, realizace čtyř z nich již byla zahájena.

solarni_susicka_ovoce

Představení domácí solární sušičky na ovoce 

Poblíž města Arba Minch, ležícího mezi rozlehlými jezery Chamo a Abya, spolupracují naši odborníci s místní univerzitou na zkvalitnění produkce tropického ovoce, zejména manga a avokáda. I zde MENDELU založila školky na produkci sazenic, vybudovala školící centrum pro místní farmáře i experty a založila pilotní sady různých druhů ovoce. „Společně s univerzitou v Arba Minch byly definovány a zahájeny výzkumné experimenty, do kterých budou zapojeni v příštích třech letech jak čeští, tak etiopští studenti“, uvádí k dalším plánům spolupráce v jižní Etiopii Petr Němec.

Kontaktní osoba pro více informací: Ing. Petr Němec, Ph.D., petr.nemec@mendelu.cz, Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie LDF MENDELU. 

 

Více aktualit

Všechny aktuality