Výzkum potvrdil výskyt vzácného brouka po sto letech

6. 5. 2021
Roháček jedlový nebyl v Jeseníkách nalezen přes 100 let. Nyní byl výskyt tohoto pralesního druhu potvrzen na čtyřech lokalitách. 

Kromě něj v přírodní rezervaci Skalní potok entomolog Josef Kašák z Ústavu ochrany lesů a myslivosti LDF MENDELU objevil celkem 24 druhů ohrožených brouků.

Rezervace Skalní potok je jedním z nejcennějších míst v tomto pohoří a nachází se nedaleko Vrbna pod Pradědem. „Existoval předpoklad, že by se tam mohl roháček jedlový vyskytovat vzhledem k tomu, že se tam nacházejí staré zachovalé lesy s větším množstvím odumřelého dřeva a lesní hospodaření je tam dlouhodobě v nízké intenzitě,“ uvedl Kašák, který výzkum prováděl pro Agenturu ochrany přírody a krajiny ČR.

„Entomologický průzkum brouků zahrnuje řadu technik, od sběru pomocí pastí až po individuální sběr, kdy člověk musí v případě některých druhů například najít padlý kmen s určitými vlastnostmi a pak jeho část pomocí sekyry a dláta citlivě prozkoumat tak, aby ho současně příliš nepoškodil pro organismy, které jej obývají,“ uvedl Kašák.

Podle badatelů z Mendelovy univerzity v Brně a Univerzity Palackého v Olomouci, kteří zkoumali roháčka jedlového právě na nově objevených lokalitách v Jeseníkách, má brouk velmi specifické nároky na prostředí. Několikaletý vývoj jeho larev probíhá v padlých tlejících kmenech s hnědou hnilobou a vysokou vlhkostí. Správa CHKO Jeseníky se po dohodě s vlastníkem (Biskupské lesy) proto snaží v maximální míře ponechávat mrtvé dřevo v lese a poprvé zde zkouší metodu tzv. drážkování, což je způsob, jak na ležících stromech omezit vývoj kůrovce a zároveň je zachovat alespoň částečně v kůře.

„Pro zdejší přírodu by bylo nejlepší ponechat stromy přirozenému rozpadu bez zásahu, ale naprosto chápu, že pro vlastníka, který se snaží potlačit populaci lýkožrouta smrkového v širší oblasti, není takové řešení vždy reálné,“ dodal entomolog.

Kontaktní osoba pro více informací: Mgr. Josef Kašák, Ph.D., josef.kasak@mendelu.cz; Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF), tel.: 606 278 554
Foto: roháček jedlový, autor Vít Slezák

 

 

Více aktualit

Všechny aktuality