Vyšlo nové číslo Mendel Greenu, ústředním tématem je komunikace

17. 5. 2024

Vyšlo nové číslo univerzitního časopisu Mendel Green. Ústředním tématem je komunikace v nejširším slova smyslu. Téma z různých úhlů uchopili také odborníci Lesnické a dřevařské fakulty. V rubrice Absolvent dostala prostor Sára Káňová, absolventka studijního programu Design nábytku LDF MENDELU, jež letos na soutěži GRAND PRIX MOBITEX získala 1. místo a Cenu čalounického řemesla.

  • KDYŽ SI LES POVÍDÁ – text o šíření signálů v rostlinné říši i o tajemném světě pod našima nohama – mykorhize (s. 8–9; Jan Světlík – Ústav ekologie lesa a Petra Veselá Ústav ochrany lesů a myslivosti)

Ing. et Ing. Petra Veselá, Ph.D., Ústav ochrany lesů a myslivosti LDF MENDELU je absolventkou oborů Lesní inženýrství a Biotechnologie rostlin na MENDELU. Během doktorského studia v oboru Fytologie lesa se zaměřovala na studium populační genetiky rostlin a v rámci své pracovní činnosti na studium populační genetiky a biodiverzity mykorhizních hub. Podílela se na řešení řady projektů zabývajících se studiem mykorhizních hub a působí jako vědecko-výzkumná pracovnice na Ústavu výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.

Ing. Jan Světlík, Ph.D., Ústav ekologie lesa LDF MENDELU je absolventem lesního inženýrství na MENDELU. Během následujícího doktorského studia v oboru Ekologie lesa se profiloval směrem ke studiu tvorby biomasy lesních porostů. Jako člen řešitelského týmu byl zapojen do celé řady národních i mezinárodních projektů zabývajících se studiem lesních ekosystémů. Je součástí vědeckého týmu na pracovišti Ústavu výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i. Své poznatky a zkušenosti přednáší v předmětech řady studijních programů.

  • KOMUNIKACE PATŘÍ I DO LESA – bez rétorické i psychologické průpravy se dnes již lesník neobejde. Na LDF si studenti předmět: Sociální komunikace a rétorika mohou zapsat… (s. 12–13; Eva Abramuszkinová Pavlíková – Ústav techniky)

Mgr. Eva Abramuszkinová Pavlíková, PhD, MA –Ústav techniky LDF MENDELU absolvovala sociologii a evropskou etnologii na Masarykově univerzitě v Brně, sociologii na University of Lancaster (UK). Věnuje se výuce sociologie, metod společensko-vědního výzkumu, společenské odpovědnosti, sociální komunikace, interkulturních kompetencí a měkkých dovedností. V posledních letech se zaměřuje na interdisciplinární přístup v ergonomii. Předmětem jejího zájmu je lidský faktor v pracovním prostředí, a to nejen v lesnických oborech.

  • ŠKOLNÍ LESNÍ PODNIK ZVE STĚŽOVATELE I TAZATELE NA SPOLEČNOU VYCHÁZKU DO LESA – rozhovor o tom, jakou cestou se v otázkách komunikace s veřejností vydal ŠLP Křtiny (s. 14–15; Tomáš Vrška – ředitel ŠLP Křtiny)
  • KDYŹ VĚK JE JENOM ČÍSLO ANEB VIZIONÁŘEM V 90 LETECH! Profesor Radomír Ulrich slaví 90 a komunikovat s kolegy o několik generací mladšími mu nečiní problém (s. 19)
  • VĚCI ZKOUMÁM DOTYKEM, ZAJÍMÁ MĚ, JAK CO FUNGUJE – rozhovor se Sárou Káňovou, absolventkou SP Design nábytku, ale především vítězkou několika designových soutěží a inspirativní osobností (s. 24–27)
  • V AKTUALITÁCH se ohlížíme za výzkumem osikovců v Severní Americe (s. 28; Martin Šenfeldr – Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie) 

Nové číslo Mendel Greenu zájemci najdou v přízemí budovy B, v dřevěném stojanu.

Více aktualit

Všechny aktuality