Studenti, pomůžete?

18. 3. 2020
ŠLP Křtiny se obrací na studenty s pracovní nabídkou a prosbou o pomoc při obnově univerzitních lesů zasažených kůrovcovou kalamitou.

Vzhledem k nastalé situaci v souvislosti s COVID-19 a příslušnými vládními opatřeními se ve Školním lesním podniku Křtiny komplikuje zajištění přípravy kalamitních ploch pro zalesnění a vlastní zalesňovací práce.

Vedoucí lesnického provozu ŠLP Křtiny Ondřej Budík si v souvislosti s video vzkazem rektorky Mendelovy univerzity Danuše Nerudové ze dne 17. 3. 2020 dovoluje oslovit studenty s nabídkou pracovní příležitosti a vysvětluje důvody: „Dodavatelské kapacity ze zahraničí jsou zčásti nedostupné a jejich další zajištění je nadále nemožné.“

ŠLP Křtiny nabízí práci při zalesnění vzniklých holin, stahování klestu a další přípravné práce pro obnovu lesa, které nejsou podmíněné žádným kvalifikačním průkazem.        

Ondřej Budík popisuje pracovní podmínky a pracovní náplň: „Práci nabízíme ve formě dohody o provedení práce či dohody o pracovní činnosti. Mzdový tarif našich zaměstnanců je 98,- Kč za Nh.“

Všechny tři polesí: Vranov, Bílovice nad Svitavou a Habrůvka jsou dobře dopravně přístupná z Brna prostřednictvím MHD a ČD. Následný transport do porostů by zajistil lesnický personál.

 

Kontakty:

Ivo Březina, vedoucí polesí Vranov: 602 195 446

Pavel Podlipný, vedoucí polesí Bílovice n. Svitavou: 602 434 363

Jaromír Halámka, vedoucí polesí Habrůvka:  602 702 921

Ondřej Budík, vedoucí lesnického provozu ŠLP Křtiny: 602 876 111

Více aktualit

Všechny aktuality