Ředitel univerzitních lesů získal jednu z cen udělovanou Agenturou ochrany přírody a krajiny

2. 2. 2023

Cenu Agentury ochrany přírody a krajiny ČR v kategorii Počin získal Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny a jeho ředitel Tomáš Vrška za rozvíjení zásad přírodě blízkého hospodaření v teorii i praxi. Cena AOPK ČR se letos udělovala popáté, již tradičně na konferenci Vybrané problémy naší přírody a krajiny. Cenu v kategorii Osobnost si odnesl za celoživotní práci profesor Bedřich Moldan. Ceny předávala proděkanka Fakulty životního prostředí České zemědělské univerzity Kateřina Černý Pixová a ředitel Agentury ochrany přírody a krajiny ČR František Pelc.

„Tomáš Vrška dlouhodobě prosazuje šetrné a přírodě blízké hospodaření v lesích. Unikátní je, že dokáže spojit vědecké poznatky s praxí. To je dobře vidět na práci Školního lesního podniku Masarykův les Křtiny, který v současnosti řídí. Strategie lesnického hospodaření je zaměřena na adaptaci lesů na klimatickou změnu, kdy se postupně zvyšuje jejich pestrost – jak ve složení dřevin, tak i v tom, že jsou tu stromy různého stáří v rozmanité struktuře. Přirozená obnova lesů tvoří více než 50 % z celkové obnovy. Zásadní je, že se ukazuje, že přírodě blízké postupy hospodaření mohou být ekonomicky rentabilní,“ vysvětlil František Pelc, ředitel Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

„Ocenění ŠLP je především ocenění celého našeho týmu. Protože měnit něco v lese je vždy spojeno s tvorbou vize, na kterou naváže prakticky uplatněný návod, jak ten či onen model hospodaření aplikovat. A potom potřebujete vzdělané a přemýšlející kolegy na polesích a lesnických úsecích a k nim šikovné, zkušené a odpovědné lesní dělnice a dělníky, kteří to finálně zrealizují. A mě naplňuje radostí, že tento řetězec u nás na podniku máme,“ řekl k ocenění Tomáš Vrška, ředitel Školního lesního podniku Masarykův les Křtiny.

Cenu AOPK ČR v kategorii Osobnost získal profesor Bedřich Moldan za rozsáhlou pedagogickou, publicistickou, politickou a diplomatickou činnost v oblasti životního prostředí.

Cena Agentury ochrany přírody a krajiny ČR se uděluje na základě doporučení Rady AOPK ČR. Upozorňuje na zajímavé osobnosti či počiny, které pomáhají zlepšit stav naší přírody. V roce 2018 získalo ocenění Arcibiskupství pražské za šetrné lesní hospodaření na Rožmitálsku a manželé Burešovi za celoživotní přínos pro ochranu a výzkum přírody v Jeseníkách. V roce 2019 to byla firma ZEMSPOL za šetrné zemědělské hospodaření v Moravském krasu a Petr Moucha za celoživotní práci pro naši přírodu, zejména pro ochranu lesů. Za rok 2020 si ocenění odneslo Povodí Moravy za některé revitalizační a renaturační projekty v povodí řek Morava a Dyje, v kategorii Osobnost byly oceněny dvě výjimečné ženy – Jarmila Kubíková a Dana Bartošová. V čtvrtém ročníku získal cenu Pivovar Radegast za reklamní spot s motivem pastevce a vlka a za podporu projektů, které se zaměřují na zadržování vody v krajině a péči o beskydské louky. Cenu v kategorii Osobnost si odnesl za celoživotní práci profesor Karel Šťastný.

Kontaktní osoba pro více informací: Karolína Šůlová, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, karolina.sulova@nature.cz, +420 724 102 406

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky je státní institucí, která zajišťuje odbornou i praktickou péči o naši přírodu, zejména o chráněné krajinné oblasti, národní přírodní rezervace a národní přírodní památky. Více na www.nature.cz.

Více aktualit

Všechny aktuality