Ministr zemědělství ocenil podporu LDF MENDELU

24. 5. 2021
Ministr zemědělství ČR Miroslav Toman ocenil aktivní podporu děkana LDF MENDELU Libora Jankovského... 

… ve věci návrhu Ministerstva zemědělství, komponenty 2.6. „Ochrana přírody a adaptace na klimatickou změnu“ Národního plánu obnovy, který v pondělí 17. 5. 2021 schválila vláda ČR.

Ministr zdůraznil důležitost vyjádření tohoto odborného stanoviska, které pozitivně přispělo k obhajobě navržených investic v rámci diskuze se zájmovými skupinami a nevládními organizacemi na národní úrovni, a které je také následně i silným argumentem pro jednání s Evropskou komisí.

Znění děkovného dopisu

Více aktualit

Všechny aktuality