LDF zmodernizovala dřevařský pavilon

3. 2. 2020
Studenti Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU mohou nově využívat moderní vybavení, které odpovídá nejnovějším trendům. Fakulta loni zmodernizovala za pomoci fondů z Evropské unie za cca 30 milionů Kč dřevařský pavilon, ve kterém probíhá praktická výuka studentů v oborech Stavby na bázi dřeva, Technologie a management zpracování dřeva, Tvorba a výroba nábytku a Design nábytku. Díky investicím z posledních tří let a moderně akreditovaným studijním programům bude efekt výuky vyšší a studenti budou lépe připravení pro praxi.

Původní zařízení pavilonu bylo z velké části pořízeno již v roce 1954 a částečně doplněno v roce 1999. Neodpovídalo tak již současným potřebám na moderní výuku studentů. Díky projektu financovanému Evropským fondem pro regionální rozvoj je dílna nově vybavena jak klasickými jednoúčelovými dřevoobráběcími, tak moderními numericky řízenými stroji. „Z klasických strojů se jedná o pily, frézky, brusky, kartáčovací stroj a dlabačku, z numericky řízených strojů máme nyní v dílně dva obráběcí CNC stroje, olepovací stroj na hrany velkoplošných dílců, stroj na výrobu prototypů, moderní kotoučovou pilu a širokopásovou kalibrační brusku,“ popisuje vybavení dílny její vedoucí Aleš Solař.

Dva moderní CNC obráběcí stroje fakulta koupila zejména z důvodů vyšší efektivnosti předávání praktických znalostí a dovedností studentům. „Efekt výuky bude vyšší, neboť se zmenší velikost studijní skupiny na strojní jednotku a student bude mít k dispozici delší čas pro práci na stroji,“ vysvětluje Solař.

Nové špičkové vybavení je nyní připraveno na aplikaci Průmyslu 4.0, který přináší trend digitalizace a s ní související automatizací výroby. V praxi to představuje vytvoření a odsouhlasení návrhu, ten je automaticky zpracován do seznamu jednotlivých dílců podle konkrétních zadaných parametrů. Po jeho ratifikaci je softwarem vytvořen nářezový plán, jehož schéma se podle druhu materiálu automaticky zašle ke zpracování. „V našem případě máme tři možnosti, buď na kotoučovou pilu nebo do obráběcího centra na 2D nebo 3D zpracování. Každý takto vyrobený dílec je označen etiketou s čárovým kódem nezbytným pro následné operace či kontrolu a názvem dílce nebo zakázky s uvedením jména studenta, projektu a podobně,“ popisuje nový pracovní postup Aleš Solař. V následujících operacích je dílec již opracováván jen na základě čárového kódu, ve kterém jsou zahrnuty všechny strojní operace, olepení hran, vrtání, frézování. Na závěr mohou studenti pomocí čárového kódu výrobek kompletovat.

Kromě výuky využívají dílnu studenti při tvorbě závěrečných prací zejména v oborech Tvorba a výroba nábytku a Design nábytku. Dále jsou na místě připravovány vzorky a prováděna různá měření, např. řezných sil a řezných odporů.

Lesnická a dřevařská fakulta pomocí evropského projektu OP VVV s názvem Infrastruktura pro konkurenceschopného absolventa Mendelovy univerzity v Brně prostory fakulty postupně modernizuje. Celkem půjde v letech 2017 – 2021 na stavební úpravy a přístrojové vybavení cca 90 milionů korun. Kromě modernizace dřevařského pavilonu jdou peníze i další prostory a vybavení jako jsou např. laboratoř pedologie a geologie, laboratoř Ústavu zakládání a pěstění lesa, strojový sál sloužící pro praktickou výuku geodézie a navazujících disciplín, nákup nového přístrojového vybavení pro terénní měření prostorové struktury krajiny a lesních ekosystémů či přístroje na terénní měření kvality vody.

 

Kontakt pro bližší informace ohledně dřevařského pavilonu: 

Ing. Aleš Solař, Ph.D., ales.solar@mendelu.cz, tel.: 777 878 200

Více aktualit

Všechny aktuality