LDF MENDELU vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení

1. 6. 2022

LDF MENDELU vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení ve studijních programech akreditovaných na Lesnické a dřevařské fakultě Mendelovy univerzity v Brně v akademickém roce 2022/2023.

Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení se týká těchto studijních programů:

Bc. studijní programy

Arboristika – prezenční forma studia

Technologie a management zpracování dřeva – prezenční a kombinovaná forma studia

NMg. studijní programy

Krajinné inženýrství – prezenční forma studia

Lesní inženýrství – prezenční a kombinovaná forma studia

Technická biologie dřevin – prezenční forma studia

Technologie a management zpracování dřeva – prezenční a kombinovaná forma studia

Bližší informace nalezneš v rubrice Uchazeč – Přijímací řízení.

Více aktualit

Všechny aktuality