LDF disponuje novým automatickým ASE-extraktorem

4. 12. 2020
Vybrané skupiny látek z odpadů přírodního charakteru se díky novému automatickému extraktoru získají během několika desítek minut.

Při zvýšené teplotě (až do 200°C) a za 100násobně vyššího tlaku oproti atmosférickému nyní mohou odborníci na LDF extrahovat vybrané skupiny látek z odpadů přírodního charakteru nejen rychleji, ale také s nižší spotřebou rozpouštědel. Automatický extraktor Dionex ASE od firmy Thermo Fisher byl financován z projektu VALID – „Added Value from Residuals“, který je na Ústavu nauky o dřevě a dřevařských technologií řešen od ledna 2020. Extraktor nalezne uplatnění jak v získávání proteinů z pivovarského mláta, tak fenolických extraktiv ze dřeva, polyfenolů z matoliny (pevných zbytků po lisování vína), ale také v široké škále dalších aplikací po ukončení projektu. 

Hlavním lídrem tohoto dvouletého projektu je detašované pracoviště vídeňské univerzity BOKU v Tullnu – Ústav technologie dřeva a obnovitelných surovin.

Na pozici partnera projektu spolupracují brněnský Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF MENDELU), rakouský Institut chemie obnovitelných surovin (BOKU) a strategičtí partneři IMC FH Krems a Kompetenzzentrum Holz. Spolupráce je umožněna díky programu přeshraniční spolupráce Interreg V-A Rakousko-Česká republika, jehož hlavním cílem je posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací v dané oblasti.  

Více informací: https://valid.mendelu.cz/ 

FB: https://bit.ly/33Mh6ZY

Kontaktní osoba za LDF MENDELU: prof. Ing. Vladimír Gryc, Ph.D., vladimir.gryc@mendelu.cz, tel. +420 545 134 548,

+420 773 771 033

Více aktualit

Všechny aktuality