Distanční výuka na LDF – 1. díl

15. 4. 2020
Již více než měsíc funguje Lesnická a dřevařská fakulta Mendelovy univerzity v distančním režimu. Pro zaměstnance fakulty i studenty je to zcela nová zkušenost, se kterou se snaží vyrovnat.

Jedním z ústavů, který se distanční výuce „postavil čelem“, je Ústav matematiky pod vedením Roberta Maříka. Ke stávajícím materiálům na webových stránkách, které studentům sloužily již v době prezenčního studia, začali vyučující točit a vkládat videa na příslušné kanály na Youtube. „Myslím, že to může být pro některé studenty lepší než klasická přednáška a cvičení. Mohou si danou problematiku opakovaně pustit, zastavit a promyslet,“ popisuje své zkušenosti Simona Fišnarová vyučující Inženýrskou matematiku pro lesníky. „Děláme krokované příklady s komentářem a videa s vysvětlením, které chceme později dávat studentům i během normální výuky. Když to slyší přímo na výuce, je to nové a je toho hodně, a tak si všechno nezapamatují. Budou si to pak moct snadno připomenout,“ doplňuje kolegyni Marie Koktavá.

Situaci týkající se šíření koronaviru využil vedoucí Ústavu matematiky Robert Mařík při výuce Aplikované matematiky. Součástí výuky předmětu jsou i diferenciální rovnice, což je právě ten nejdůležitější nástroj při modelování průběhu epidemií. „Hned první týden jsem zadal  studentům studium SIR modelu epidemie. Zkušenost totiž říká, že když si člověk ověří alespoň modelově, jak se parametry modelu projeví na křivkách zobrazujících průběh epidemie, je hlouběji přesvědčen o důležitosti příslušných opatření a disciplinovaněji je dodržuje. Potěšilo mne proto, že po pár dnech začali studenti v médiích vídat tytéž křivky, které jsme dostali z našeho modelu,“ popisuje výuku Robert Mařík. Také se v té době přestalo v médiích mluvit o tom, že se koronavirem postupně nakazí všichni, ale objevily se serióznější odhady rozsahu epidemie. Přesně tak to vycházelo z modelu i  Maříkovým studentům. „Snažím se studentům ukazovat aplikační možnosti  matematiky tak, aby v ní viděli soubor užitečných nástrojů, a ne směs krkolomných názvů,“ doplňuje Mařík, který šel pro potřeby výuky ještě dál! Naučil se streamovat na twitch.tv.  „Po dobu dálkové výuky zde budu konkurovat hráčům, speedcuberům a dalším obyvatelům tohoto serveru se svým streamem o matematice.

 https://www.youtube.com/channel/UC7Akw1M9mAU2SMbRb4HPlDQ

Ne vždy je jednoduché se s distanční formou výuky vyrovnat vzhledem k povaze samotného předmětu. Při výuce Konstruktivní geometrie jsou vyučující zvyklí hodně věcí ukazovat, črtat při vysvětlování do výkresů apod. „Snažit se tedy všechno vysvětlit jen pomocí slov, ať v prezentaci nebo i na videu, je tou největší výzvou této neobvyklé situace. Velký obdiv si pak zaslouží všichni studenti, kteří to dokáží všechno pochopit a průběžné nám posílají svoje výkresy ke kontrole,“ uzavírá zkušenosti kolegů Petr Liška.

V následujících příspěvcích vás budeme seznamovat s výukou na dalších ústavech i aktivitami, kterými se zabývají ostatní pracoviště LDF v této nestandardní době. Můžete rovněž sledovat naše „distanční okénko“ na FB fakulty.

 https://www.facebook.com/ldf.mendelu/

Více aktualit

Všechny aktuality