zahyb
levy Základní pojmy
Východiska
Výchova
Obnova
Pěstební systémy
pravy
Výchova lesních porostů
Obnova lesních porostů
zahyb2 nic
Home
Strom
Výmladnost
nic

 

Výmladnost - schopnost dřevin vytvářet prýty z adventivních, popř. spících pupenů různého původu na kmenu, pařezu, větvi a kořenu.
Výmladek - prýt, který vyrostl z adventivního, popř. spícího pupenu různého původu a může se někdy vyvinout v samostatného jedince. Podle místa vzniku se rozeznává výmladek kmenový, výmladek pařezový a výmladek kořenový.
Výmladek pařezový - prýt, který vyrostl zpravidla z adventivního pupenu na pařezu. Schopnost vytvářet pařezové výmladky je vlastní listnatým dřevinám jako jsou dub, buk, habr, lípy, akát apod. a má význam pro přirozené zmlazování dřeviny. Na schopnosti vytvářet pařezový výmladek je založeno vytváření nebo obnova výmladkového lesa. Pe
Výmladek kořenový - prýt, který vyrostl z adventivního pupenu na kořenu. Schopnost vytvářet kořenové výmladky je vlastní např. akátu a osice. Tvorba kořenového výmladku je pěstebně podružným jevem, záměrně se jí využívá zřídka.
Výmladek kmenový (výstřelek, vlk) - prýt, který vyrostl z adventivního, popř. spícího pupenu na kmenu. Kmenové výmladky mají význam pro regeneraci dřeviny tím, že obnovují asimilační aparát stromu. Z hospodářského hlediska jsou kmenové výmladky zpravidla nevhodné, zarůstají do kmene a zhoršují jakost a hodnotu dřeva. Výstřelek je mladý prýt, který vyrostl na kmeni v daném roce.


 

Zavlčování - obrůstání kmene vlky, tj. vytváření sekundární koruny stromu z kmenových výmladků. Je buď projevem regenerace stromu, častým u jedle, nebo důsledkem nadměrného osvětlení kmene, např. u dubu. V hospodářském lese jde zpravidla o nežádoucí jev, jehož důsledkem je zhoršené zužitkování kmene (viz též výmladek kmenový).
Vlky - výmladky, často nahloučené v různých částech nebo po celé délce kmene.


 


nic
nic Zpět

Tvar stromu

Pěstební výběr

Vpřed

nic