zahyb
levy Základní pojmy
Východiska
Výchova
Obnova
Pěstební systémy
pravy
Východiska pro pěstování lesa
Obnova lesních porostů
zahyb2 nic
Home
Strom
Mezi důležitá východiska pro pěstování lesa se zahrnují: 
nic

 

 

 

 

Třídění lesů

 

 

Růst jednotlivého stromu a porostu

 

 

Struktura porostů

 

 

Základy typologického systému

 

 

Pěstební vlastnosti hlavních lesních dřevin

 

 

 

 

nic
nic Zpět

Home

 

 

nic