zahyb
levy Základní pojmy
Východiska
Výchova
Obnova
Pěstební systémy
pravy
Růst jednotlivého stromu a vývoj porostu
Obnova lesních porostů
zahyb2 nic
Home
Strom
Růst stromu
nic

 

Růst stromu je z biologického hlediska jeho nejzákladnějším životním projevem, který se uskutečňuje činností meristematických pletiv. Z hlediska dendrometrického znamená růst změnu určité veličiny (parametru stromu). Podle toho, na kterých částech stromu tyto změny posuzujeme, rozlišujeme:

  • růst do výšky - realizuje se vrcholovým výhonem, kterým se prodlužuje kmen stromu (terminál, terminální výhon)
  • růst do tloušťky - se realizuje činností kambia a felogenu, kterou vzniká každoročně na obvodu kmene nová vrstva dřeva
  • růst boční - se realizuje bočními výhony, kterým se prodlužují větvě a mění se tak šířka (průměr) koruny
  • růst na kruhové ploše - je projevem tloušťkového růstu, kterým se mění plocha příčného řezu kmene, tzv. kruhová plocha (ve výčetní výšce 1.3 m nad zemí).
  • růst stromu na objemu - realizuje se změnou základních parametrů stromu, zejména výškou a tloušťkou kmene, délkou a tloušťkou větví a kořenů. Uvažuje se zpravidla objem nadzemní části (bez kořenů) s členěním na hroubí a nehroubí.


Obecně tedy růst znamená vývoj hodnoty určité veličiny (výška stromu, tloušťka stromu) vzhledem k věku. Naproti tomu změna této veličiny za určitý časový úsek je přírůst.

 

 

Růst do výšky

K výškovému růstu dochází během vegetačního období. Délka terminálního vrcholu, který se vytvoří během vegetačního období představuje roční výškový přírůst. Výškový růst ve vegetačním období začíná na jaře (v měsíci dubnu až květnu) a končí v létě (v červenci až srpnu). Sledujeme-li průběh vývoje růstu a přírůstu během celého života stromu, můžeme v rámci tzv. velké růstové periody pozorovat tři "malé" růstové periody (na přírůstové křivce oddělené dvěma inflexními body):

  • období mládí
  • období plné síly až dospělosti
  • období stáří

Menší přírůst v juvenilním (mladém) věku je vystřídán vyšším přírůstem ve středním věku, a po dosažení kulminačního bodu rychle klesá; to ukazuje existenci malých period.

 

 

 

Vzhledem k tomu že růstová dynamika jednotlivých dřevin je rozdílná, je periodicita růstu velmi významná zejména ve smíšených porostech pro samotnou existenci určitých dřevin ve směsi, ev. pro vytváření podmínek a jejich regulaci ve prospěch (udržení) některých dřevin v porostní směsi.

 

Růst a přírůst některých dřevin:

 

 


nic
nic Zpět

Východiska

Růst (vývoj) porostu

Vpřed

nic