zahyb
levy Základní pojmy
Východiska
Výchova
Obnova
Pěstební systémy
pravy
Vlastnosti hlavních lesních dřevin
Obnova lesních porostů
zahyb2 nic
Home
Strom
Dub zimní - Quercus petraea (Mattuschka) Liebl.
nic

 

Rozměry:

Výška až 30 m, tloušťka až 1 m, obojí vyjímečně i větší, věk několik set let. Obvykle menší rozměry i věk, než dub letní.

Koruna:

Koruna široká, uzavřená, protáhlejší než u dubu letního.

Kmen:

Kmen válcovitý, často zakřivený, borka zpočátku hladká, lesklá, zelenošedá, později podélně rozpukaná, šedočerná.

Dřevo:

Dřevo podobné dřevu dubu letního

Kořenový systém:

Kořenová soustava bez výrazného kůlového kořene, s více hlavními kořeny, poměrně krátkými a bohatě se větvícími.

Větve:

Větve a letorosty podobné dubu letnímu.

Pupeny:

Pupeny protáhlejší a špičatější než u dubu letního.

Listy:

Listy 8-12 cm velké, obvejčité, mělce laločnaté, báze čepele klínovitá, řapík 1-3 cm dlouhý.

Květy:

Květy podobné dubu letnímu.

Plody:

Plody přisedlé, žaludy menší než u dubu letního, nejširší ve spodní třetině.

Variabilita:

Proměnlivý ve velikosti a tvaru listů.

Ekologické nároky:

Světlomilný, teplomilný, snáší i sušší a chudší stanoviště, nesnáší záplavy, vyhýbá se výrazně kontinentálnímu klimatu. Méně citlivý k pozdním mrazům než dub letní, protože později raší.

Rozšíření:

Evropské rozšíření mimo chladný sever a kontinentální východ Evropy. U nás rozšířen téměř na celém území, sahá až do výšek kolem 800 m.

Plodnost:

Začíná plodit o něco dříve, semenné roky jsou řidší a úroda nižší než u dubu letního. Kvete v květnu současně s rozvojem listí, asi o 14 dní později než dub letní,

Semena:

Žaludy dozrávají v září a říjnu a po dozrání ihned opadávají. Často jsou již na stromě naklíčené.

Síje:

Výsev ve školkách na jaře i na podzim, 2-5 cm hluboko. Z jarního výsevu vzcházejí za 3-5 týdnů, klíčí hypogeicky.

Semenáček:

Semenáček podobný dubu letnímu, primární listy však postrádají červené vybarvení.

Sazenice:

Jako u dubu letního.

Výsadba:

Jako u dubu letního 

Růst:

Do 10 let roste zvolna, do 80 let vydatněji, do tloušťky i ve vysokém věku. Má lepší pařezovou výmladnost než dub letní. Pro směsi platí podobná charakteristika jako u dubu letního, není však součástí tzv. tvrdého luhu v lužních lesích.

Význam:

Upotřebení podobné jako u dubu letního

 


nic
nic Zpět

Dub letní

 

 

nic