zahyb
levy Základní pojmy
Východiska
Výchova
Obnova
Pěstební systémy
pravy
Vlastnosti hlavních lesních dřevin
Obnova lesních porostů
zahyb2 nic
Home
Strom
Buk lesní - Fagus sylvatica L.
nic

 

Rozměry:

Výška až 40 m, tloušťka až 1,5 m, věk až 400 let.

Koruna:

Koruna  kulovitá, v porostu metlovitá. 

Kmen:

Kmen válcovitý, průběžný do určité výšky v koruně, borka hladká, světle šedá.

Dřevo:

Dřevo narůžovělé, roztroušeně pórovité, letokruhy celkem zřetelné, často nepravé jádro, vznikající poraněním kmene, dřeňové paprsky viditelné na všech řezech.

Kořenový systém:

Kořenový systém srdčitý, z kořenového uzlu pod povrchem silné kořeny všemi směry.

Větve:

Větve rozlišeny na brachyblasty a dlouhé prýty, nejmladší bělavě pýřité, později lysé, červenohnědé.

Pupeny:

Pupeny asi 20 mm, štíhlé, špičaté, skořicově hnědé, šupiny na špici bělavě pýřité.

Listy:

Listy střídavé, 5-10 cm dl., 3-7 cm š., eliptické n. vejčité, okraj vlnitý, vrchní strana tmavě zelená a lesklá, spodní světlejší.

Samčí květy:

Samčí květy v dlouze stopkatých kulovitých svazečcích, samičí po 2 v červenavé chlupaté číšce.

Plody:

Plody trojboké nažky (bukvice), asi 10 mm dl., hnědé, po 2 v měkce ostnité, čtyřmi chlopněmi se otvírající číšce.

Variabilita:

Variabilní  tvarem a velikostí listů, dobou rašení, jsou i  odchylky s rozpukanou borkou.

Rozšíření:

Těžiště rozšíření v západní, střední a jihovýchodní Evropě, u nás optimum 400-1 000 m.n.m.

Ekologické nároky:

Snáší i silný zástin, vyžaduje dostatek srážek, má střední nároky na vláhu v půdě, nesnáší záplavy, vyhledává živnější půdy, nevyžaduje specifický geologický podklad.  

Plodnost:

Solitéra začíná plodit ve 30-40, v zápoji v 50-70 letech, semenné roky se opakují nepravidelně asi po 4-8 letech. Kvete koncem dubna a v květnu současně s rozvitím listů, plody dozrávají v září a říjnu a vypadávají až do listopadu, sběr začíná v říjnu.

Semena:

Bukvice se skladují krátkodobě (od sběru do jarní síje) v přepravkách nebo v 10 cm vrstvách na podlaze, při teplotě 0-5 C, a jejich vlhkosti 15-18 %. Dlouhodobě vysušené  na 7-13 % v nepropustných obalech, při teplotě -5 až -10 C.

Síje:

Předosevní příprava spočívá v máčení ve vodě, stratifikaci, případně moření. Výsev na jaře vzchází asi za 2 týdny, podzimní ohrožen hlodavci a pozdními mrazy

Semenáček:

Semenáček má 2 děložní lístky, asi 20 mm dlouhé, 30 mm široké, ledvinité, masité, svrchu leskle zelené, na spodu bělavé, prvotní listy vstřícné, vejčité, řídce zubaté, jemně chloupkaté

Sazenice:

Někdy se pikýrují, školkují se jednoleté, případně dvouleté. Podřezávat se mohou v prvním roce koncem května až začátkem června v hloubce 6-8 cm nebo v druhém roce před rašením, v hloubce 10-15 cm. Neškolkované sazenice bývají obvykle 1-3 leté, školkované 2-4 leté.

Výsadba:

Sadba u nepodřezaných štěrbinová, u podřezaných jamková

Růst:

Není-li příliš zastíněn, roste i v mládí dosti rychle, výškový růst vrcholí mezi 40-50 lety. Ve směsi zpevňuje labilní smrčiny, osvědčuje se jako spodní patro světlomilných dřevin. Opadem listí obohacuje půdu, při velkém zástinu a nedostatku vláhy se však opad nerozkládá a brání přirozené obnově. Nehodí se jako výstavek, při náhlém uvolnění trpí korní spálou

Význam:

Dřevo buku má všestranné použití, např. v nábytkářství, k výrobě pražců, papíru, dřevěného uhlí, destilačních produktů. Nepravé jádro ho znehodnocuje. V okrasném sadovnictví mají význam různé kultivary nápadné tvarem a zbarvením listů či způsobem růstu.

 


nic
nic Zpět

Jedle

Dub letní

Vpřed

nic