zahyb
levy Základní pojmy
Východiska
Výchova
Obnova
Pěstební systémy
pravy
Praktické příklady pěstování lesa
Obnova lesních porostů
zahyb2 nic
Home
Strom
Seznam příkladů
nic

 

 
Pročistky v BK s MD 

Pročistka DB

Pročistka SM 

Mlazina DB, opožděná výchova 
Výchova DB s HB 
Výchova SM, odolnost proti abiotickým činitelům

 

Probírka v borovici

Probírka v BK

Probírka v BK, prosvětlování

Probírka v buku (směs)

 

Směs BK a MD, Hašova svatyně 

Pěstování směsi BK a MD 

 

Obnova SM, bádenská seč 

Obnova SM, okrajová seč Wagnerova

Obnova SM, bavorská kombinovaná seč

Obnova BK, seč clonná skupinová, seč okrajová 

Obnova BK a MD, seč clonná skupinová

Obnova BK, seč přípravná, prosvětlování

Obnova BK a SM, seč clonná proužková 

Obnova BK, seč clonná v lanovkových terénech 
Obnova BK, obnova clonná 
Obnova BK, kombinace okrajové a skupinové clonné 
Obnova BK, okrajová seč 
Obnova BK, Hartig -Heyerova seč 
Obnova DB, kulisová seč 


Převod lesa nízkého na vysoký 
Převod lesa nízkého na střední 
Převod pařeziny na les vysoký

Převod pasečného lesa na les výběrný

Přeměna přímá, SM na DB, TR, BRK

 

Horský les, obnova 
Horský les, stav porostů a jejich obnovy na hranici 7. a 8. LVS 
Horský les, podsadby 
Horský les, stav porostů a jejich obnovy na hranici v 8. LVS 
Horský les, obnova hřížením, 9. LVS 
Horský les, obnova rozpadajícího se porostu v 9. LVS, PR Sněžná kotlina 
Horský les, PR Sněžná kotlina, vegetační stupňovitost

 

Přirozené bukové hospodářství Vlára, první probírky 
Přirozené bukové hospodářství Vlára, první prořezávka 
Přirozené bukové hospodářství Vlára, poslední prořezávka 

Přirozené bukové hospodářství Vlára, autochtonní směs listnáčů z přirozené obnovy 
Přirozené bukové hospodářství Vlára, péče o dospívající porosty 
Přirozené bukové hospodářství Vlára, rezervace Sidonie 

Přirozené bukové hospodářství Vlára, směs buku s modřínem

 

Vnášení melioračních a zpevňujících dřevin do smrkových monokultur

Provenience modřínu

Sběr osiva ze stojících stromů 
Genová základna jedle Hochwald 

 

 

 

 

 

nic
nic Zpět

Home

 

 

nic