zahyb
levy Základní pojmy
Východiska
Výchova
Obnova
Pěstební systémy
pravy
Pěstební systémy
Obnova lesních porostů
zahyb2 nic
Home
Strom
HS 53 -(smrkové) hospodářství kyselých stanovišť vyšších poloh
nic

 

Obecná charakteristika: Druhý nejrozšířenější HS v ČR (316 000 ha). Hlavní dřevina - smrk. Optimální podmínky pro přirozenou obnovu a současně i vhodné podmínky pro racionální technologie umožňující podrostní, násečný i holosečný způsob obnovy. Půdy náchylné ke zhoršení fyzikálních i chemických vlastností.

 

Ohrožení: větrem  - průměrné

                 sněhem - průměrné

                 erozí     - zanedbatelné

                 buření   - zanedbatelné / průměrné

                 suchem - zanedbatelné

 

Poměrně stabilní porosty s hlavním hosp. cílem produkovat maximum relativně kvalitní dřevní hmoty.

 

Nejvýznamnější ekologická funkce: vodohospodářská - infiltrační

Hlavní soubory lesních typů HS: 5K, 6K, 5I, 6I, 6M

Průměrný bonitní stupeň smrku: 4 - 6

 

Vlastní pěstební technika v HS 53

 

Umělá obnova - zalesňování na holosečných obnovních prvcích

                           Minimální hektarové počty prostokořenného sadebního materiálu:

(Příloha č. 8 k vyhlášce č. 82/1996 Sb.)

Hospodářství kyselých stanovišť vyšších poloh                           3,5 až 4 tis. ks.ha-1

 (Při použití krytokořenného sadeb. materiálu lze minimální hektarové počty snížit až o 20 %)

 

Přirozená obnova

Obnova přirozenou cestou není v HS 53 zpravidla obtížná (ohrožení buření není velké).

Přirozená obnova se uplatní při N (okrajová seč) a P (clonná seč) hosp. způsobu. V kompaktních smrkových porostech se silnou vrstvou humusu je nutná přípravná seč 4-5 let před sečí semennou.

Rozpor: relativně snadná realizace přirozené obnovy - kvalita porostů (velmi často alochtonní porosty fenotypové kategorie C).

 

Péče o kultury a nárosty

Kultury - vylepšování                                         Nárosty - doplňování

             - ochrana proti útlaku buřeně                            - (prostřihávky)

             - ochrana proti škodám zvěří                             - pročistky   

 

Výchova porostů

 

(Výchova porostů je v rámcových směrnicích hospodaření založena ve všech HS na modelech výchovy.)

 

Pro HS 53 je výchova charakterizována následujícími parametry:

 

Pořadí

Stáří

Horní

Počet stromů

Pěstební

Průměrný

zásahu

porostu

výška

na ha po zásahu

interval

rozestup

 

(let)

(m)

(tisíc ks)

(let)

(m)

1.

15-20

5

2,3-2,5 (2,1-2,3)

10

2,1

2.

25-30

10

1,9-2,1

10

2,3

3.

40-45

15

1,7

15

2,5

4.

55-60

20

1,5

15

2,6

5.

70-75

24

1,2

15

2,8

 

Model výchovy pro tento HS vychází z hlavního cíle hospodaření, což je zde maximální podíl relativně kvalitní dřevní suroviny.

 

Prvý výchovný zásah je proto veden relativně nižší intenzitou.

Schematické výchovné zásahy - významný racionalizační prvek výchovy zejména v řadových výsadbách (Wagenknecht 1962).

Praktické využití: hustota vyšší než 4.000 smrků.ha-1, h < 7 m.

Výhody, nevýhody schematických zásahů.

Všechny výchovné zásahy jsou vedeny vesměs v podúrovni.

 

Rozčlenění - zpevnění porostů

Rozčlenění porostu musí být spojeno s prvým výchovným zásahem. Přibližovací linky se vedou po spádnici, v rovinatém terénu kolmo na směr převládajících větrů. Doporučená šířka pracovních polí - 25 m.

 

Síť pracovních polí s přibližovacími linkami tvoří kostru pro případné zpevnění porostu v dospívajících porostech (péče o porostní pláště a zpevňovací seče - viz HS 55).

 

Obnova porostů

Při obnově porostů v HS 53 se uplatní H, N i P forma hosp. způsobu pasečného.

 

Doba obmýtí: 110 - 120 let

Obnovní doba: 30 let

Obnovní číslo: 334

Návratná doba: 7 - 10 let

Doba zajištění kultury: 5 let

Cílová skladba: sm 7, bk 2, md 1

 

 

 

 

 


nic
nic Zpět

Home

 

 

nic