zahyb
levy Základní pojmy
Východiska
Výchova
Obnova
Pěstební systémy
pravy
Pěstební systémy
Obnova lesních porostů
zahyb2 nic
Home
Strom
HS 45 - hospodářství živných stanovišť středních poloh (bukové porosty)
nic

 

Obecná charakteristika: Produktivní stanoviště podmiňující intenzívní pěstební činnost s cílem maxima kvalitní produkce (sortimenty zvláštní jakosti). Porosty odolné ke zhoršení fyzikálních a chemických vlastností půd..

 

Ohrožení:        buření      - průměrné

                        větrem     - zanedbatelné

                        sněhem    - zanedbatelné

 

Vesměs porosty nadprůměrné (průměrné) kvality.

Nejvýznamnější ekologická funkce: vodohospodářská - infiltrační

Hlavní soubory lesních typů: 3-4 B, 3-4 H, 3-4 D

Průměrný bonitní stupeň: 2-4

 

Vlastní pěstební technika v HS 45

 

Umělá obnova - zalesňování

Minimální hektarové počty prostokořenného sadebního materiálu:

(Příloha č. 8 k vyhlášce č. 82/1996 Sb.)

Hospodářství živných stanovišť nižších poloh                                   9 tis. ks.ha-1 

(Při použití krytokořenného sadeb. materiálu lze minimální hektarové počty snížit až o 20 %)

 

Přirozená obnova

V bukových porostech popř. ve smíšených porostech se zastoupením buku musí i na živných stanovištích převládat obnova přirozená nad obnovou umělou. Opět lze použít klasické, resp. modifikované maloplošné a velkoplošné clonné obnovní prvky. Obnovní  doba zpravidla nejméně 30 let, obvykle však 40 let i delší.

Úspěšně aplikovaná přirozená obnova je prvořadým předpokladem kvalitních následných porostů.

 

Péče o nárosty

Ve výškově diferencovaných nárostech redukce obrostlíků a předrostlíků.

 

 

 

 

Výchova porostů

Výchova bukových porostů na těchto stanovištích je charakterizována následujícím modelem:

Pořadí

Stáří

Horní

Počet stromů

Pěstební

zásahu

porostu

výška

na ha po zásahu

interval

 

(let)

(m)

(tisíc ks)

(let)

1.

10-15

3-4

10,0

5-10

2.

20

8

6,0

5-10

3.

25-30

12

4,8

5-10

4.

40

18

400 nadějných

10

5.

50

21

200-250 cílových

10

6.

60

24

200-250 cílových

10

7.

70

26

200-250 cílových

10

 

Porosty vzniklé vesměs z přirozené obnovy. Předpoklad vysoké kvality i maximální produkce.

 

1. zásah - především rozčlenění porostu a konečné odstranění případných obrostlíků a předrostlíků,

2. zásah - úprava rozestupu na cca 1,3 x 1,3 m negativním výběrem,

3. zásah - kladný výběr v úrovni, rozestupová vzdálenost potenciálních nadějných stromů cca 3 x 3 m,

4.-7. zásah - pěstební interval 10 let, intenzívní péče kladným výběrem o 400, později 200 - 250 cílových stromů.

 

Obnova porostů

Jednoznačně: P - aplikace různých forem clonných sečí - viz výše

Doba obmýtí: 120 - 130 let

Obnovní doba: 40 let

Obnovní číslo: 2233

Doba zajištění kultury: 5 - 6 let

Cílová skladba: bk 6, sm 2 - 3, md (jd) 1 - 2

 

 

 

 

 


nic
nic Zpět

Home

 

 

nic