zahyb
levy Základní pojmy
Východiska
Výchova
Obnova
Pěstební systémy
pravy
Pěstební systémy
Obnova lesních porostů
zahyb2 nic
Home
Strom
HS 43 - Hospodářství kyselých stanovišť středních poloh (bukové porosty - HS 436)
nic

 

Obecná charakteristika: Kyselá stanoviště mimořádně příznivá pro přirozenou obnovu buku. Příznivé terénní podmínky. Vesměs stabilní porosty.

 

Ohrožení:        buření       - zanedbatelné

                        větrem      - zanedbatelné

                        sněhem     - zanedbatelné

 

Produkční potenciál - průměrný

Nejvýznamnější ekologická funkce: vodohospodářská - infiltrační

Hlavní soubory lesních typů: 3K, 4K, 3I, 4I, 5M

Průměrný bonitní stupeň: 4-6

 

Vlastní pěstební technika v HS 436

 

Umělá obnova - zalesňování

Minimální hektarové počty prostokořenného sadebního materiálu:

(Příloha č. 8 k vyhlášce č. 82/1996 Sb.)

Hospodářství živných stanovišť nižších poloh                                   8 tis. ks.ha-1 

Umělá obnova - zalesňování najde uplatnění zejména při přeměnách nesmíšených porostů (smrkové monokultury).

 

(Při použití krytokořenného sadeb. materiálu lze minimální hektarové počty snížit až o 20 %)

 

Přirozená obnova

V bukových porostech popř. ve smíšených porostech se zastoupením buku jednoznačně převládá obnova přirozená nad obnovou umělou. Lze použít klasické, resp. modifikované maloplošné i velkoplošné clonné obnovní prvky. Obnovní  doba zpravidla nejméně 30 let, obvykle však delší.

 

Péče o nárosty

Ve výškově diferencovaných nárostech redukce obrostlíků a předrostlíků. Případná úprava druhové skladby, podpora vtroušených dřevin cílové skladby.

  

Výchova porostů

Výchova bukových porostů na těchto stanovištích je charakterizována následujícím modelem:

Pořadí

Stáří

Horní

Počet stromů

Pěstební

zásahu

porostu

výška

na ha po zásahu

interval

 

(let)

(m)

(tisíc ks)

(let)

1.

15-20

5

9,0

10

2.

25-30

9

6,5

10

3.

40-45

15

2,8

15

4.

55-60

20

1,5

15

5.

70-75

22

1,0

15

6.

85-90

25

0,8

15

 

Jak již bylo uvedeno, v nestejnověkých nárostech je nutné přednostně provést odstranění předrostlíků a obrostlíků. Ve fázi mlazin a tyčkovin dochází k přirozené výrazné výškové a tloušťkové diferenciaci buku a tím i autoredukci hustoty těchto mladých porostů. Jednotlivé výchovné zásahy v bukových porostech na těchto stanovištích jsou dále charakterizovány takto:

 

1. zásah - především rozčlenění porostu a konečná likvidace předrostlíků a obrostlíků

2. zásah - v úrovni redukce netvárných jedinců, v podúrovni zásah pro zpřehlednění porostu

3.-6. zásah - pěstební interval 15 let, podpora nadějných jedinců

 

Obnova porostů

Téměř výlučně: P - aplikace různých forem clonných sečí - viz výše

Doba obmýtí: 120 let

Obnovní doba: 30 (40) let

Obnovní číslo: 334 (2233)

Doba zajištění kultury: 5-6 let

Návratná doba: 7 let

Cílová skladba: bk 6-7, md 2, db (sm) 1-2

 

 

 

 

 


nic
nic Zpět

Home

 

 

nic