zahyb
levy Základní pojmy
Východiska
Výchova
Obnova
Pěstební systémy
pravy
Pěstební systémy
Obnova lesních porostů
zahyb2 nic
Home
Strom
HS 27 - Hospodářství oglejených chudých stanovišť nižších a středních poloh (borové porosty)
nic

 

Obecná charakteristika:  Zastoupení v ČR na 43 000 ha (2 % lesní půdy). Významným činitelem je nebezpečí zamokření a často potřeba dočasného odvodnění při obnově porostů. Obnovní způsob násečný, při odvodnění holosečný. Bo porosty poměrně stabilní proti účinkům větru. Půdy náchylné ke zhoršení fyzikálních a chemických vlastností.

 

Ohrožení:        větrem              - bo - zanedbatelné; sm - významné/průměrné

                        zamokřením      - průměrné

                        sněhem             - zanedbatelné/průměrné

                        buření               - průměrné/významné

 

Bo porosty poměrně stabilní s průměrnou produkcí, požadavek stability není zde na rozdíl od sm porostů kategorický.

 

Nejvýznamnější ekologická funkce: vodohospodářská - desukční

Hlavní soubory lesních typů: 1-2 P, 1-4 Q, OO, OP, OQ

Průměrný bonitní stupeň borovice: 4-6

 

Vlastní pěstební technika v HS 27

 

Umělá obnova - zalesňování

Minimální hektarové počty prostokořenného sadebního materiálu:

(Příloha č. 8 k vyhlášce č. 82/1996 Sb.)

Hospodářství oglejených chudých stanovišť nižších a středních poloh    8 tis. ks.ha-1  (??)

(Při použití krytokořenného sadeb. materiálu lze minimální hektarové počty snížit až o 20 %)

 

Přirozená obnova

Přirozená obnova clonnými obnovními postupy bude mít významnější uplatnění než v HS 13. Úspěšně se zde může uplatnit i okrajová seč.

 

Péče o kultury

(viz HS 13)

 

Výchova porostů

Pěstební cíl - v kvalitních porostech:             kulatina, kvalitní pilařské výřezy

                 - v průměrných porostech:         průměrné pilařské a stavební výřezy

Program výchovy je charakterizován následujícím modelem:

 

Pořadí

Stáří

Horní

Počet stromů

Pěstební

zásahu

porostu

výška

na ha po zásahu

interval

 

(let)

(m)

(tisíc ks)

(let)

1.

6-10

2-3

8,5

5-9

2.

15

4-6

6,0

10

3.

25

8-11

4,5

10

4.

35

13-15

3,0

10

5.

45

17-19

1,5

10

 

1. zásah - v kvalitních porostech již v 6 letech, v průměrných v 10 letech. Odstranění předrostlíků, obrostlíků v nadúrovni, rozčlenění na pracovní pole.

2. zásah - podúrovňový, relativně intenzívní zásah

3. zásah - podúrovňový

4. zásah - v kvalitních porostech se doporučuje kladný výběr

 

Obnova porostů

a) Při odvodnění v průměrných porostech - H

b) V porostech, v nichž se neplánuje odvodnění a zejména v kvalitních  porostech - N

 

Doba obmýtí: 110 let

Obnovní doba: 20 let

Obnovní číslo: 55 (46)

Doba zajištění kultury: 5-6 let

Návratná doba: 7 let

Cílová skladba: bo 7-8; db 2; bř (sm) + - 1

 

 

 

 

 


nic
nic Zpět

Home

 

 

nic