zahyb
levy Základní pojmy
Východiska
Výchova
Obnova
Pěstební systémy
pravy
Pěstební systémy
Obnova lesních porostů
zahyb2 nic
Home
Strom
HS 23 - Hospodářství kyselých stanovišť nižších poloh (dubové porosty)
nic

 

Obecná charakteristika: Poměrně snadná obnova, možnost uplatnění mechanizace. Půdy jsou ke zhoršení fyzikálních a chemických vlastností středně odolné až náchylné.

 

Ohrožení:        suchem            - průměrné/významné

                        buření              - zanedbatelné/průměrné

                        větrem             - zanedbatelné

                        sněhem            - zanedbatelné

 

Vesměs porosty průměrné až podprůměrné kvality

Nejvýznamnější ekologická funkce: vodohospodářská - infiltrační

Hlavní soubory lesních typů: 1-2 K, 1-2 I, 2-4 M

Průměrný bonitní stupeň dubu: 5. - 7.

 

Vlastní pěstební technika v HS 23

 

Umělá obnova - zalesňování

Minimální hektarové počty prostokořenného sadebního materiálu:

(Příloha č. 8 k vyhlášce č. 82/1996 Sb.)

Hospodářství kyselých stanovišť nižších poloh                                           8 tis. ks.ha-1 

(Při použití krytokořenného sadeb. materiálu lze minimální hektarové počty snížit až o 20 %)

 

Přirozená obnova

Přirozená obnova výlučně clonnými obnovními postupy. Je poměrně snadná a s úspěchem ji lze použít při silných semenných rocích. Zpravidla dvoufázové (výjimečně třífázové) clonné seče s krátkou obnovní dobou (10 až 20 let).

 

 

Péče o kultury a nárosty

 Zpravidla nepřichází v úvahu. Pokud to vyžaduje stav porostu, tak vyžínání buřeně a plevelných dřevin.

 

 

Výchova porostů

 

Program výchovy je charakterizován následujícím modelem:

Pořadí

Stáří

Horní

Počet stromů

Pěstební

zásahu

porostu

výška

na ha po zásahu

interval

 

(let)

(m)

(tisíc ks)

(let)

1.

15

5-6

10,0

10

2.

25

10

6,5

10

3.

35

14

3,0

10

4.

45

17

1,4

10

5.

55

19

1,1

10

6.

70

22

0,9

15

 

U hustých porostů z přirozené obnovy hrozí zejména ve fázi mlazin a tyčkovin jejich přeštíhlení. Proto je zde nutné dodržet hustotu hlavního porostu v intencích modelů výchovy. Obecně platí, že intenzita pěstování dubových porostů na těchto stanovištích není vysoká a vesměs se omezuje na odstraňování druhově nevhodných a netvárných porostních složek v úrovňové vrstvě. Pěstební interval zpočátku 10 let, později 15 let. V kvalitnějších porostech se doporučuje kladný výběr.

 

Obnova porostů

V relativně kvalitních  P, popř. N, v nekvalitních lze použít i H.

 

Doba obmýtí: 120 (rel. kvalitní 150 let)

Obnovní doba: 30 (20) let

Doba zajištění kultury: 5-6 let

Cílová skladba: db 8, lp (bk) 2, md, hb

 

 

 

 

 


nic
nic Zpět

Home

 

 

nic