zahyb
levy Základní pojmy
Východiska
Výchova
Obnova
Pěstební systémy
pravy
Pěstební systémy
Obnova lesních porostů
zahyb2 nic
Home
Strom
HS 13 - hospodářství přirozených borových stanovišť
nic

 

 

Obecná charakteristika: Zastoupení v ČR na 97 000 ha (4 % lesní půdy). Přirozená borová stanoviště. K úspěšnému vývoji kultur je nezbytný dostatek světla - proto je pro většinu stanovišť výhodná širší holoseč. Půdy (na živiny velmi chudé) jsou značně náchylné ke zhoršení fyzikálních a chemických vlastností.

 

Ohrožení:        větrem             - zanedbatelné/průměrné

                        sněhem            - zanedbatelné/průměrné

                        suchem            - významné

                        buření               - zanedbatelné/průměrné

 

Vesměs stabilní porosty, málo produktivní (pouze výjimečně může být produkční potenciál nadprůměrný - 1 M)

 

Nejvýznamnější ekologická funkce: vodohospodářská - infiltrační

Hlavní soubory lesních typů HS: OM, OK, ON, 1M

Průměrný bonitní stupeň borovice: 5-7 (v 1M i vyšší)

 

Vlastní pěstební technika v HS 13

 

Umělá obnova - zalesňování

Minimální hektarové počty prostokořenného sadebního materiálu:

(Příloha č. 8 k vyhlášce č. 82/1996 Sb.)

Přirozená borová stanoviště                                                                                                                                                         9 tis. ks.ha-1 

(Při použití krytokořenného sadeb. materiálu lze minimální hektarové počty snížit až o 20 %)

 

Přirozená obnova

a)  clonné obnovní postupy s velmi krátkou obnovní dobou lze výjimečně uplatnit v kvalitních porostech,

b)  běžně lze využít, resp. použít přirozenou obnovu náletem vedle mateřského porostu. Přitom je možné na prvcích holosečného charakteru i na holých sečí (s šířkou až do dvojnásobku výšky porostu) ponechat nejkvalitnější jedince jako výstavky.

 

 

Péče o kultury

 

Při výrazném nezdaru obnovy pouze případné vylepšování. Jinak zpravidla nepřichází v úvahu, s výjimkou redukce náletových plevelných dřevin (bříza, jíva, osika atp.). Prvé zásahy - pročistky až ve fázi mlazin.

 

 

Výchova porostů

 

Program výchovy je charakterizován následujícím modelem:

Pořadí

Stáří

Horní

Počet stromů

Pěstební

zásahu

porostu

výška

na ha po zásahu

interval

 

(let)

(m)

(tisíc ks)

(let)

1.

10-12

3-4

9,5

13

2.

25

8

6,5

10

3.

35

12

4,0

15

4.

50

16

3,0

 

 

1. zásah - vzhledem k pomalému růstu relativně později - společně s rozčleněním porostu - intenzita zásahu mírná, odstranění předrostlíků a obrostlíků - tedy zásah úrovňový až nadúrovňový

2. zásah -  podúrovňový

3. zásah -  podúrovňový, mírnější intenzity než 2. zásah

4. zásah -  vzhledem k pomalému růstu se prodlužuje pěstební interval na 15 let.

 

Obnova porostů

Jednoznačně převládá: HH, H (důvody)

Přirozená obnova: viz výše, a to i na H a HH

 

Doba obmýtí: 110 - 120 let

Obnovní doba: 10 let

Obnovní číslo: 10

Doba zajištění kultury: 4-5 let

Cílová skladba: Bo 8, db (bk) 1-2, bř 0-1, bk ve skupinách

 

 

 

 

 


nic
nic Zpět

Home

 

 

nic