zahyb
levy Základní pojmy
Východiska
Výchova
Obnova
Pěstební systémy
pravy
Pěstování lesa
Obnova lesních porostů
zahyb2 nic
Home
Strom
Autoři hesel
nic

Na zpracování hesel se podíleli (v podkladovém materiálu - studijní příručka "Pěstování lesa v heslech"):

 

Ing. Luděk Chroust, CSc. (VÚLHM-VS Opočno) (Ch) 

Doc. Ing. Petr Kantor, CSc. (LDF MZLU v Brně) (Ka) 

Doc. Ing. Jiří Peňáz, CSc. (LDF-MZLU v Brně) (Pe) 

Prof. Ing. Vladimír Tesař, CSc. (LDF- MZLU v Brně) (Te) 

RNDr. Stanislav Vacek, CSc. (VÚLHM-VS Opočno) (Va)

Ing. Vladimír Henžlík, ÚHÚL, Brandýs n.L. (He) 

Prof. Ing. Jiří Kouba, CSc. (LF ČZU v Praze) (Ko) 

Ing. Vladimír Krečmer, CSc., Praha (Kr) 

Ing. Eva Kulhánková, VÚLHM Jíloviště Strnady (Ku) 

Ing. Jan Materna, CSc., Praha (Ma) 

RNDr. Ing. Eliška Nováková, DrSc., ČZU v Praze (No) 

Prof. Ing. Zdeněk Poleno, CSc. (LF ČZU v Praze) (Po) 

Ing. Ivo Procházka, Praha (Pr) 

Doc. Ing. Vladimír Simanov, CSc. (Si) 

Prof. Ing. Miroslav Stolina, DrSc., (LF ČZUv Praze) (St) 

Doc. Ing. Jaromír Vorel, CSc. (LDF MZLU v Brně) (Vo) 

Ing. Ivo Vicena, CSc., Volary (Vi)nic
nic Zpět

Home

 

 

nic