zahyb
levy Základní pojmy
Východiska
Výchova
Obnova
Pěstební systémy
pravy
Obnova lesních porostů
Obnova lesních porostů
zahyb2 nic
Home
Strom
Obnova lesa kombinovaná
nic využívá záměrně obnovu přirozenou i obnovu umělou na jedné obnovované ploše. Základ nového porostu tvoří obvykle přirozené zmlazení, které je účelně (zejména v mezerách) uměle doplněno dřevinami obnovního cíle. Termín obnova lesa kombinovaná nelze zaměňovat s pojmem kombinovaná obnovní seč, kde se jedná o kombinaci základní techniky obnovních postupů, tj. obnovy clonné, holosečné a okrajové.
nic
nic Zpět

Obnova

 

 

nic