2016

D_SBORNÍK - PŘÍSPĚVEK

ČATER, Matjaž; POKORNÝ, Radek; Beech and Silver Fir Response Varies between Managed and Old Growth Forests. In: Proceedings of Central European Silviculture. Jíloviště-Strnady: Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, 2016. s. 123-130. ISBN 978-80-7417-112-3.
DOBROVOLNÝ, Lumír; MARTINÍK, Antonín; Struktura a dynamika přirozené obnovy smíšeného lesa v kotlíku. In: Proceedings of Central European Silviculture. Jíloviště-Strnady: Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, 2016. s. 11-19. ISBN 978-80-7417-112-3.
HOUŠKOVÁ, Kateřina; MAUER, Oldřich; Vliv stresu suchem na fluorescenci chlorofylu smrku ztepilého a buku lesního v průběhu prvního vegetačního období po výsadbě. In: Proceedings of Central European Silviculture. Jíloviště-Strnady: Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, 2016. s. 191-199. ISBN 978-80-7417-112-3.
HURT, Václav; NERUDA, Jindřich; ULRICH, Radomír; ROZSYPÁLEK, Jiří; MARTINEK, Petr; ČERNÝ, Lukáš; Růstová odezva a poškození smrku ztepilého (Picea abies (L.) Karst.) po probírce harvestorovou technologií. In: Proceedings of Central European Silviculture. Jíloviště-Strnady: Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, 2016. s. 81-89. ISBN 978-80-7417-112-3.
JURÁSEK, Antonín; MAUER, Oldřich; Zásady manipulace se sadebním materiálem lesních dřevin před výsadbou včetně optimalizace postupů přímých výsevů do porostů a výsadeb. In: Lesné semenárstvo, škôlkarstvo a umelá obnova lesa 2016: Zborník príspevkov. Snina: Združenie lesných škôlkarov Slovenskej republiky, 2016. s. Nestrankovano. ISBN 978-80-972366-2-5.
Dostupné z: http://www.skolkari.eu/files/Zbornik-2016.pdf
KNEIFL, Michal; KADAVÝ, Jan; KNOTT, Robert; BROS, Peter; Public Perception of Traditional Forest Management Approaches. In: Public recreation and landscape protection - with nature hand in hand…: Conference proceeding. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2016. s. 175-182. ISBN 978-80-7509-408-7.
Dostupné z: http://www.utok.cz/sites/default/files/data/USERS/u24/RaOP_2016_web.pdf
KNEIFL, Michal; KADAVÝ, Jan; KNOTT, Robert; BROS, Peter; Jak vnímá veřejnost nízký a střední les?. In: Proceedings of Central European Silviculture. Jíloviště-Strnady: Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, 2016. s. 105-112. ISBN 978-80-7417-112-3.
MARTINÍK, Antonín; Role pionýrských dřevin při obnově lesa v měnících se podmínkách prostředí. In: Klimatická změna - možné dopady na lesní ekosystémy. Pelhřimov: Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR, 2016. s. 66-72. ISBN 978-80-906022-1-2.
MARTINÍK, Antonín; Zkušenosti se zakládáním přípravných porostů síjí břízou. In: Proceedings of Central European Silviculture. Jíloviště-Strnady: Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, 2016. s. 29-36. ISBN 978-80-7417-112-3.
MAUER, Oldřich; HOUŠKOVÁ, Kateřina; Možné směry vývoje lesního školkařství České republiky. In: Lesné semenárstvo, škôlkarstvo a umelá obnova lesa 2016: Zborník príspevkov. Snina: Združenie lesných škôlkarov Slovenskej republiky, 2016. s. Nestrankovano. ISBN 978-80-972366-2-5.
Dostupné z: http://www.skolkari.eu/files/Zbornik-2016.pdf
MAUER, Oldřich; HOUŠKOVÁ, Kateřina; Zakládání a výchova porostů třešně ptačí (Prunus avium (L.) L.). In: Třešeň ptačí - dřevina roku 2016: Sborník příspěvků. Praha: Česká lesnická společnost, 2016. s. 10-16. ISBN 978-80-02-02671-6.
NEZVAL, Ondřej; HOLATA, Filip; SVĚTLÍK, Jan; Vliv sucha a horkých vln na sezónní dynamiku obvodových změn dospělého smrkového porostu v roce 2015. In: Proceedings of Central European Silviculture. Jíloviště-Strnady: Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, 2016. s. 113-119. ISBN 978-80-7417-112-3.
STOJANOVIĆ, Marko; ČATER, Matjaž; POKORNÝ, Radek; Comparison of Drought Effect on Young Coppiced and Standard Individuals of Sessille Oak. In: Proceedings of Central European Silviculture. Jíloviště-Strnady: Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, 2016. s. 215-222. ISBN 978-80-7417-112-3.

J_ČLÁNEK

ANDIVIA MUŇOZ, Enrique; ROLO ROMERO, Victor; JONARD, Mathieu; FORMÁNEK, Pavel; PONETTE, Quentin; Tree species identity mediates mechanisms of top soil carbon sequestration in a Norway spruce and European beech mixed forest. Annals of Forest Science. 2016, 73(2), 437-447. ISSN 1286-4560. Dostupné z: http://dx.doi.org/10.1007/s13595-015-0536-z
DOBROVOLNÝ, Lumír; Density and spatial distribution of beech (Fagus sylvatica L.) regeneration in Norway spruce (Picea abies (L.) Karsten) stands in the central part of the Czech Republic. iForest. 2016, 9666-672. ISSN 1971-7458. Dostupné z: http://www.sisef.it/iforest/pdf/?id=ifor1581-008
FEDOROVÁ, Barbora; KADAVÝ, Jan; ADAMEC, Zdeněk; KNEIFL, Michal; KNOTT, Robert; Response of diameter and height increment to thinning in oak-hornbeam coppice in the southeastern part of the Czech Republic. Journal of Forest Science. 2016, 62(5), 229–235. ISSN 1212-4834. Dostupné z: http://www.agriculturejournals.cz/web/jfs.htm?type=article&id=13_2016-JFSDostupné z: http://www.agriculturejournals.cz/publicFiles/185251.pdf
MARTINÍK, Antonín; DOBROVOLNÝ, Lumír; HURT, Václav; Potenciál kombinované obnovy lesa na kalamitních holinách nižších poloh. Zprávy lesnického výzkumu. 2016, 61(2), 125-131. ISSN 0322-9688. Dostupné z: http://www.vulhm.cz//sites/File/ZLV/fulltext/443.pdf
ROSNER, S.; LUSS, S.; SVĚTLÍK, Jan; ANDREASSEN, K.; BORJA, I.; DALSGAARD, L.; EVANS, R.; TVEITO, O. E.; SOLBERG, S.; Chronology of hydraulic vulnerability in trunk wood of conifer trees with and without symptoms of top dieback. Journal of Plant Hydraulics. 2016, 3(1), 1-5. ISSN 2426-413X. Dostupné z: https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01256362/document
SVĚTLÍK, Jan; KREJZA, Jan; MENŠÍK, Ladislav; POKORNÝ, Radek; MAZAL, Pavel; KULHAVÝ, Jiří; Sekvestrace uhlíku smrkovým porostem (Picea Abies (L.) karst.) v oblasti drahanské vrchoviny. Zprávy lesnického výzkumu. 2016, 61(1), 42-53. ISSN 0322-9688. Dostupné z: http://www.vulhm.cz//sites/File/ZLV/fulltext/432.pdf
VANĚK, Petr; MAUER, Oldřich; HOUŠKOVÁ, Kateřina; Vyhodnocení růstu podsadeb buku lesního, smrku ztepilého a jedle bělokoré pod porosty jeřábu ptačího. Zprávy lesnického výzkumu. 2016, 61(1), 25-34. ISSN 0322-9688. Dostupné z: http://www.vulhm.cz//sites/File/ZLV/fulltext/430.pdf
VANĚK, Petr; MAUER, Oldřich; HOUŠKOVÁ, Kateřina; Možnosti obnovy lesa v Krušných horách. 2016, Dostupné z: http://www.lesaktualne.cz/vyzkum/%EF%BB%BF-moznosti-obnovy-lesa-v-krusnych-horach

2015

B_KNIHA - CELEK

BRÁZDIL, Rudolf; TRNKA, Miroslav; ŘEZNÍČKOVÁ, Ladislava; BALEK, Jan; BARTOŠOVÁ, Lenka; BIČÍK, Ivan; CUDLÍN, Pavel; ČERMÁK, Petr; DOBROVOLNÝ, Petr; DUBROVSKÝ, Martin; FARDA, Aleš; HANĚL, Martin; HLADÍK, Jiří; HLAVINKA, Petr; JANSKÝ, Bohumír; JEŽÍK, Pavel; KLEM, Karel; KOCUM, Jan; KOLÁŘ, Tomáš; KOTYZA, Oldřich; KYNCL, Tomáš; LORENCOVÁ, Eliška; MACKŮ, Jaromír; MIKŠOVSKÝ, Jiří; MOŽNÝ, Martin; MUZIKÁŘ, Radomír; NOVOTNÝ, Ivan; PÁRTL, Adam; PAŘIL, Petr; POKORNÝ, Radek; RYBNÍČEK, Michal; SEMERÁDOVÁ, Daniela; SOUKALOVÁ, Eva; STACHOŇ, Zdeněk; ŠTĚPÁNEK, Petr; ŠTYCH, Přemysl; TŘEMI, Pavel; URBAN, Otmar; VAČKÁŘ, David; VALÁŠEK, Hubert; VLNAS, Radek; VOPRAVIL, Jan; ZAHRADNÍČEK, Pavel; ŽALUD, Zdeněk; Sucho v Českých zemích: minulost, současnost, budoucnost. 1. vyd. Brno: Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i., 2015. 400 s. Historie počasí a podnebí v Českých zemích. Svazek XI. ISBN 978-80-87902-11-0.
MARKOVÁ, Irena; PAVELKA, Marian; KREJZA, Jan; JANOUŠ, Dalibor; Ročenka meteorologických měření 2012. 1. vyd. Brno: Keloc PC, s.r.o., 2015. 167 s. Neuveden. ISBN 978-80-87902-13-14.

D_SBORNÍK - PŘÍSPĚVEK

ČATER, Matjaž; Thinning effect on soil respiration in Silver fir, Beech and Spruce predominating adult forest stands. In: Proceedings of Central European Silviculture. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2015. s. 154-163. ISBN 978-80-7509-308-0.
DOBROVOLNÝ, Lumír; Výchova smrkových porostů v převodu na les trvale tvořivý. In: Možnosti výchovných zásahů ve smrkovém hospodářství: sborník přednášek z odborného semináře. Opočno: Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti. Výzkumná stanice Opočno, 2015. s. 18-25. ISBN 978-80-7417-095-9.
DOBROVOLNÝ, Lumír; Potenciál a limity přirozené obnovy smíšeného lesa v nepasečném režimu hospodaření na ŠLP Křtiny. In: Proceedings of Central European Silviculture. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2015. s. 77-85. ISBN 978-80-7509-308-0.
HOLUB, Filip; FABIÁNEK, T.; VEČEŘOVÁ, K.; MOOS, M.; ORAVEC, M.; TŘÍSKA, J.; MARKOVÁ, Irena; EDWARDS, M.; CUDLÍN, P.; The relationships of soil CO2 flux with selected Norway spruce root parameters and sterol content in the soil. In: Global Change: a Complex Challenge. Brno: Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i., 2015. s. 82-85. ISBN 978-80-87902-10-3.
Dostupné z: http://envimet.czechglobe.cz/files/present/akce/SbornikKonference.pdf
HOUŠKOVÁ, Kateřina; MAUER, Oldřich; Výchozí hustota kultur - základ kvality lesních porostů. In: Proceedings of Central European Silviculture. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2015. s. 41-52. ISBN 978-80-7509-308-0.
Dostupné z: http://ldf.mendelu.cz/uzpl/index.php/download/category/1-proceedings-of-central-european-silviculture
JURÁSEK, Antonín; MAUER, Oldřich; HOUŠKOVÁ, Kateřina; Manipulace se sadebním materiálem lesních dřevin a postupy výsadby při umělé obnově lesa a zalesňování. In: Manipulace a skladování sadebního materiálu lesních dřevin. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2015. s. 29-34. ISBN 978-80-7509-361-5.
KUPEC, Petr; KADAVÝ, Jan; KNOTT, Robert; KNEIFL, Michal; Methodology of coppice biotopes suitability assessment for organism's species fixed on coppice defined environments. In: Public recreation and landscape protection - with man hand in hand!. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2015. s. 144-147. ISBN 978-80-7509-251-9.
Dostupné z: http://www.utok.cz/sites/default/files/data/USERS/u24/RaOP_2015_1.pdf
MARTINÍK, Antonín; VALA, Vlastimil; Produkční ukazatele a ekonomická efektivnost hospodaření při uplatnění přípravného (březového) porostu na živném stanovišti středních poloh. In: Proceedings of Central European Silviculture. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2015. s. 86-93. ISBN 978-80-7509-308-0.
Dostupné z: http://www.obalkyknih.cz/file/toc/167097/pdf
MAUER, Oldřich; HOUŠKOVÁ, Kateřina; Inovace a nové směry vývoje lesního školkařství v České republice. In: Quo Vadis lesnictví? - I. Kam kráčí lesní semenářství a školkařství?. Praha: Česká lesnická společnost, 2015. s. 72-77. ISBN 978-80-02-02607-5.
MAUER, Oldřich; HOUŠKOVÁ, Kateřina; Zjišťování obsahu vody a celkové fyziologické kvality sadebního materiálu. In: Manipulace a skladování sadebního materiálu lesních dřevin. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2015. s. 35-41. ISBN 978-80-7509-361-5.
PAPIĆ, Slavica; ROZSYPÁLEK, Jiří; LONGAUER, Roman; Ash dieback: a review and silvicultural aspects. In: Proceedings of Central European Silviculture. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2015. s. 198-207. ISBN 978-80-7509-308-0.
Dostupné z: http://fraxinus.mendelu.cz/uzpl/index.php/download/category/40-2015
PLCH, R.; PECHÁČEK, Ondřej; VALA, Vlastimil; POKORNÝ, Radek; CUDLÍN, P.; Forestry operations focusing on different types of felling related to carbon and economic efficiencies. In: Global Change: a Complex Challenge. Brno: Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i., 2015. s. 166-169. ISBN 978-80-87902-10-3.
Dostupné z: http://envimet.czechglobe.cz/files/present/akce/SbornikKonference.pdf
ROZSYPÁLEK, Jiří; LONGAUEROVÁ, Valéria; PAPIĆ, Slavica; LONGAUER, Roman; Chradnutie jaseňov, súčasný stav a praktické aspekty. In: Aktuálne problémy v zakladaní a pestovaní lesa 2015: zborník. Zvolen: Národne lesnícke centrum - Lesnícky výskumný ústav Zvolen, 2015. s. 82-91. ISBN 978-80-8093-203-9.
VAKULA, Jozef; KUNCA, Andrej; GUBKA, Andrej; GALKO, Juraj; ZÚBRIK, Milan; RELL, Slavomír; LONGAUER, Roman; Hynutie smrekovcov na Slovensku v roku 2014. In: Aktuálne problémy v ochrane lesa 2015: zborník. Zvolen: Národne lesnícke centrum - Lesnícky výskumný ústav Zvolen, 2015. s. 56-59. ISBN 978-80-8093-198-8.
VIEWEGH, J.; PODRÁZSKÝ, V.; MARTINÍK, Antonín; MATĚJKA, K.; SHVETSOVA, S. V.; Douglas-fir (Pseudotsuga menziesii/Mirb./ Franco) allochtonous stands and their influence on understory layer species diversity. In: Klimat, ekologija, sel´skoje chozjajstvo jevrazii: Materialy IV. meždunarodnoj naučno-praktičeskoj konferencii. Irkutsk: Izd-vo Irkutskogo Gau, 2015. s. 12-24. ISBN 978-5-91777-154-0.
Dostupné z: http://www.igsha.ru/science/files/materialy/20150527_part1.pdf

E, M, W_KONFERENCE, WORKSHOP, VÝSTAVA - uspořádání

Coppice forests: past, present and future. 09.04.2015 - 11.04.2015, Brno (CZ).

J_ČLÁNEK

BUŽKOVÁ, Romana; ACOSTA, Manuel; DAŘENOVÁ, Eva; POKORNÝ, Radek; PAVELKA, Marian; Environmental factors influencing the relationship between stem CO2 efflux and sap flow. Trees - Structure and Function. 2015, 29(2), 333-343. ISSN 0931-1890. Dostupné z: http://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs00468-014-1113-z.pdf
ČATER, Matjaž; LEVANIC, Tom; Physiological and growth response of Quercus robur in Slovenia. Dendrobiology. 2015, 74(March), 3-12. ISSN 1641-1307. Dostupné z: http://dx.doi.org/10.12657/denbio.074.001
ĎURKOVIČ, Jaroslav; KAČÍK, František; MAMOŇOVÁ, Miroslava; KARDOŠOVÁ, Monika; LONGAUER, Roman; KRAJŇÁKOVÁ, Jana; The Effects of Propagation Techniques on Cell Wall Chemistry and Wood Anatomy in Micropropagated and Grafted Plants of the Dutch Elm Hybrid 'Dodoens'. Journal of the American Society for Horticultural Science. 2015, 140(1), 3-11. ISSN 0003-1062. Dostupné z: http://journal.ashspublications.org/content/140/1/3.abstract
GÖMÖRY, Dušan; LONGAUER, Roman; KRAJMEROVÁ, Diana; Vol'ba lesného reprodukčného materiálu v podmienkach klimatickej zmeny. Forestry journal (Lesnícky časopis). 2015, 61(2), 124-130. ISSN 0323-1046. Dostupné z: http://www.nlcsk.sk/fj/images/pdf/Rocnik_61/Cislo_2_2015/Gomory_akol.pdf
GÖMÖRY, Dušan; FOFFOVÁ, Elena; LONGAUER, Roman; KRAJMEROVÁ, Diana; Memory effects associated with early-growth environment in Norway spruce and European larch. European Journal of Forest Research. 2015, 134(1), 89-97. ISSN 1612-4669. Dostupné z: http://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs10342-014-0835-1.pdf
HOUŠKOVÁ, Kateřina; MARTINÍK, Antonín; Does prolonged stratification of Douglas fir influence the yield of seedlings?. Journal of Forest Science. 2015, 61(6), 268-273. ISSN 1212-4834. Dostupné z: http://www.agriculturejournals.cz/publicFiles/155187.pdf
JURÁSEK, Antonín; MAUER, Oldřich; Optimalizace umělé obnovy lesa a zalesňování. Lesnická práce. 2015, 94(5), 20-22. ISSN 0322-9254.
KADAVÝ, Jan; KNEIFL, Michal; KNOTT, Robert; Tree Quality and Forest Structure Changes in the First Stage of Conversion of High Forest Into Coppice-with-standards. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis. 2015, 63(5), 1485-1491. ISSN 1211-8516. Dostupné z: http://acta.mendelu.cz/media/pdf/actaun_2015063051485.pdf
KNEIFL, Michal; KADAVÝ, Jan; KNOTT, Robert; ADAMEC, Zdeněk; DRÁPELA, Karel; An Inventory of Tree and Stand Growth Empirical Modelling Approaches with Potential Application in Coppice Forestry (a Review). Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis. 2015, 63(5), 1789-1801. ISSN 1211-8516. Dostupné z: http://acta.mendelu.cz/media/pdf/actaun_2015063051789.pdf
KREJZA, Jan; SVĚTLÍK, Jan; POKORNÝ, Radek; Spatially explicit basal area growth of Norway spruce. Trees - Structure and Function. 2015, 29(5), 1545-1558. ISSN 0931-1890. Dostupné z: http://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs00468-015-1236-x.pdf
MARTINÍK, Antonín; Kalamitní holina v národní legislativě. Lesnická práce. 2015, 94(4), 26-27. ISSN 0322-9254.
MARTINÍK, Antonín; DUŠEK, David; Potenciál mladších jedlových porostů (Abies alba Mill.) k přirozené obnově pod chřadnoucím smrkem na severní Moravě. Zprávy lesnického výzkumu. 2015, 60(4), 267-273. ISSN 0322-9688. Dostupné z: http://www.vulhm.cz//sites/File/ZLV/fulltext/420.pdf
MARTINÍK, Antonín; ADAMEC, Zdeněk; KNOTT, Robert; STUCHLÝ, Ondřej; Production and economic parameters of a poplar (J 105) coppice plantation with different length of the first rotation in the conditions of the Bohemian-Moravian Highlands. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis. 2015, 63(5), 1499-1504. ISSN 1211-8516. Dostupné z: http://acta.mendelu.cz/media/pdf/actaun_2015063051499.pdf
MATĚJKA, Karel; PODRÁZSKÝ, Vilém; VIEWEGH, Jiří; MARTINÍK, Antonín; Srovnání bylinné etáže v porostech douglasky tisolisté (Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco) a v porostech jiných dřevin. Zprávy lesnického výzkumu. 2015, 60(3), 201-210. ISSN 0322-9688. Dostupné z: http://www.vulhm.cz//sites/File/ZLV/fulltext/411.pdf
MATULA, Radim; SVÁTEK, Martin; PÁLKOVÁ, Marcela; VOLAŘÍK, Daniel; VRŠKA, Tomáš; Mistletoe Infection in an Oak Forest Is Influenced by Competition and Host Size. PLoS One. 2015, 10(5), Nestránkováno. ISSN 1932-6203. Dostupné z: http://www.plosone.org/article/fetchObject.action?uri=info:doi/10.1371/journal.pone.0127055&representation=PDF
PRETZSCH, H.; DEL RIO, M.; AMMER, Ch.; AVDAGIC, A.; BARBEITO, I.; BIELAK, K.; BRAZAITIS, G.; COLL, L.; DIRNBERGER, G.; DROSSLER, L.; FABRIKA, M.; FORRESTER, D. I.; GODVOD, K.; HEYM, M.; HURT, Václav; KURYLYAK, V.; LOF, M.; LOMBARDI, F.; MATOVIC, B.; MOHREN, F.; MOTTA, R.; DEN OUDEN, J.; PACH, M.; PONETTE, Q.; SCHUETZE, G.; SCHWEIG, J.; SKRZYSZEWSKI, J.; SRAMEK, V.; STERBA, H.; STOJANOVIC, D.; SVOBODA, M.; VANHELLEMONT, M.; VERHEYEN, K.; WELLHAUSEN, K.; ZLATANOV, T.; BRAVO-OVIEDO, A.; Growth and yield of mixed versus pure stands of Scots pine (Pinus sylvestris L.) and European beech (Fagus sylvatica L.) analysed along a productivity gradient through Europe. European Journal of Forest Research. 2015, 134(5), 927-947. ISSN 1612-4669. Dostupné z: http://dx.doi.org/10.1007/s10342-015-0900-4
ROLO ROMERO, Victor; RIVEST, D.; LOPEZ-DIAZ, M. L.; MORENO, G.; Microhabitat effects on herbaceous nutrient concentrations at the community and species level in Mediterranean open woodlands: the role of species composition. Grass and Forage Science. 2015, 70(2), 219-228. ISSN 0142-5242. Dostupné z: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/gfs.12110/epdf
ROLO ROMERO, Victor; ANDIVIA MUŇOZ, Enrique; POKORNÝ, Radek; Response of Fagus sylvatica and Picea abies to the interactive effect of neighbor identity and enhanced CO2 levels. Trees - Structure and Function. 2015, 29(5), 1459-1469. ISSN 0931-1890. Dostupné z: http://dx.doi.org/10.1007/s00468-015-1225-0

O_ABSTRAKT, POSTER

DAŘENOVÁ, Eva., ČATER, Matjaž., PAVELKA, Marián. Different harvesting intensity and soil CO2 efflux in Sessile oak coppice forests. Coppice Forests: Past, Present and Future. Brno, 09.04.2015 - 11.04.2015. Coppice Forests: Past, Present and Future. 2015, 61. ISBN 978-80-7509-247-2
DOBROVOLNÝ, Lumír., MARTINÍK, Antonín. Generative regeneration of sessile oak in an overaged coppice forests. Coppice Forests: Past, Present and Future. Brno, 09.04.2015 - 11.04.2015. Coppice Forests: Past, Present and Future. 2015, 39. ISBN 978-80-7509-247-2
HANINEC, Peter., NOVOSADOVÁ, Kateřina. The influence of thinning intensity on growth of a teak (Tectona grandis L. F) coppice. Coppice Forests: Past, Present and Future. Brno, 09.04.2015 - 11.04.2015. Coppice Forests: Past, Present and Future. 2015, 101. ISBN 978-80-7509-247-2
HURT, Václav., MAY, Jan., SOUŠEK, Jiří. Growth responses of Sorbus torminalis within a coppice with standards and high forest. Coppice Forests: Past, Present and Future. Brno, 09.04.2015 - 11.04.2015. Coppice Forests: Past, Present and Future. 2015, 105. ISBN 978-80-7509-247-2
KNEIFL, Michal., KADAVÝ, Jan., KNOTT, Robert., ADAMEC, Zdeněk., DRÁPELA, Karel. Potential use of tree and stand empirical growth models for coppice growth modelling. Coppice Forests: Past, Present and Future. Brno, 09.04.2015 - 11.04.2015. Coppice Forests: Past, Present and Future. 2015, 79. ISBN 978-80-7509-247-2
MARTINÍK, Antonín., KNEIFL, Michal., KADAVÝ, Jan., KNOTT, Robert. Canopy release effect and seed production of old sprout-origin sessile oaks. Coppice Forests: Past, Present and Future. Brno, 09.04.2015 - 11.04.2015. Coppice Forests: Past, Present and Future. 2015, 110. ISBN 978-80-7509-247-2
MARTINÍK, Antonín., ČERNÝ, Jakub., ADAMEC, Zdeněk., KREJZA, Jan. Comparisons of structure and production of silver birch and european aspen pioneer stands in the region of North Moravia. SilvaNet - WoodNet 2015. Brno, 19.11.2015 - 19.11.2015. SilvaNet - WoodNet 2015: Proceedings of Abstracts. 2015, 49-50. ISBN 978-80-7509-364-6
PAPIĆ, Slavica., ROZSYPÁLEK, Jiří., LONGAUER, Roman. Preliminary results of the analysis of the role of genetic factors in ash dieback caused by Hymenoscyphus fraxineus (anamorph Chalara fraxinea, T. Kowalski). SilvaNet - WoodNet 2015. Brno, 19.11.2015 - 19.11.2015. SilvaNet - WoodNet 2015: Proceedings of Abstracts. 2015, 57-58. ISBN 978-80-7509-364-6
STOJANOVIĆ, Marko., POKORNÝ, Radek. Dendroecological study of sessile oak (Quercus petraea (M.) Liebl.) growth in stands with different forest management systems. SilvaNet - WoodNet 2015. Brno, 19.11.2015 - 19.11.2015. SilvaNet - WoodNet 2015: Proceedings of Abstracts. 2015, 73-74. ISBN 978-80-7509-364-6
STOJANOVIĆ, Marko., ČATER, Matjaž., DOBROVOLNÝ, Lumír., POKORNÝ, Radek. Young coppice and standard sessile oak response under different light conditions. Coppice Forests: Past, Present and Future. Brno, 09.04.2015 - 11.04.2015. Coppice Forests: Past, Present and Future. 2015, 60. ISBN 978-80-7509-247-2
SZATNIEWSKA, Justyna., STOJANOVIĆ, Marko., POKORNÝ, Radek. Transpiration of sessile oak seedlings and sprouts in relation to microclimatic conditions. Coppice Forests: Past, Present and Future. Brno, 09.04.2015 - 11.04.2015. Coppice Forests: Past, Present and Future. 2015, 59. ISBN 978-80-7509-247-2
SZATNIEWSKA, Justyna., STOJANOVIĆ, Marko., ŠLANCAROVÁ, Tereza., KONRÁDOVÁ, Pavlína., POKORNÝ, Radek. Transpiration and biomass allocation of sessile oak seedlings and sprouts in relation to soil water conditions. 13th Student Days of Experimental Plant Biology. Olomouc, 07.09.2015 - 08.09.2015. Bulletin České společnosti experimentální biologie rostlin. 2015, 15123-124.
SZATNIEWSKA, Justyna., STOJANOVIĆ, Marko., POKORNÝ, Radek. Drought response of young sessile oak (Quercus petrea Liebl.) grown in coppice and high forest. SilvaNet - WoodNet 2015. Brno, 19.11.2015 - 19.11.2015. SilvaNet - WoodNet 2015: Proceedings of Abstracts. 2015, 79-80. ISBN 978-80-7509-364-6
ŠACH, František., ČERNOHOUS, Vladimír., KANTOR, Petr. Mohou obnovní seče ovlivnit výši celkového odtoku z pasek?. Setkání českých a slovenských pěstitelů lesa. Brno, 02.09.2015 - 04.09.2015. Proceedings of Central European Silviculture. 2015, 218-221. ISBN 978-80-7509-308-0

O_ČLÁNEK - OSTATNÍ

MARTINÍK, Antonín. Od zajištění lesního porostu k zajištěnému lesu. Lesnická práce. 2015, (9), 24-25. ISSN 0322-9254.

P_PATENT

MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Pricking-out device for pricking out plants, has prick having longitudinal guide at one end for guiding the root system of pricked out plant. Vynálezce: STŘÍTECKÝ, Josef; CAFOUREK, Josef; MADĚRA, Petr; 07.10.2015. Patent číslo EP2926639A1 Evropský patentový úřad (EPO). Dostupné z: http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/originalDocument?CC=EP&NR=2926639A1&KC=A1&FT=D&ND=&date=20151007&DB=&locale=en_EP

V_VÝZKUMNÁ ZPRÁVA

MARKOVÁ, Irena; SVĚTLÍK, Jan; ROSÍK, Jiří; BELLAN, Michal; HOLATA, Filip; Zpracování a vyhodnocení fenologických pozorování. Název objednatele: Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.. Brno, 2015, 2 s.

2014

B_KNIHA - CELEK

MAZAL, Pavel; ADAMEC, Zdeněk; BAJER, Aleš; BUČEK, Antonín; ČERMÁK, Petr; MAUER, Pavel; NOVOSADOVÁ, Kateřina; POKORNÝ, Radek; SIMON, Jaroslav; URBÁŠEK, Martin; Výukový polygon na ŠLP "Masarykův les" Křtiny. Dubové a bukové hospodářství nižších a středních poloh.. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2014. 197 s. ISBN 978-80-7509-142-0.

C_KNIHA - KAPITOLA

LONGAUER, Roman; Národné lesnícke centrum - Lesnícke arborétum v Kysihýbli pri Banskej Štiavnici. In: Botanické záhrady a arboréta Slovenska - Botanical Gardens and Arboretums of Slovakia. Košice: Satus, 2014, s. 176-193. ISBN 978-80-967963-2-8.
MAUER, Oldřich; HOUŠKOVÁ, Kateřina; Stav a vývin kořenového systému douglasky tisolisté na lesních půdách. In: Pěstební postupy při zavádění douglasky do porostních směsí v podmínkách ČR. Kostelec nad Černými lesy: Lesnická práce, 2014, s. 142-167. ISBN 978-80-7458-065-9.
MAUER, Oldřich; HOUŠKOVÁ, Kateřina; Stav a vývin kořenového systému douglasky tisolisté na zemědělských půdách. In: Pěstební postupy při zavádění douglasky do porostních směsí v podmínkách ČR. Kostelec nad Černými lesy: Lesnická práce, 2014, s. 168-191. ISBN 978-80-7458-065-9.
MAUER, Oldřich; HOUŠKOVÁ, Kateřina; VANĚK, Petr; Postupy umělé obnovy douglaskou tisolistou. In: Pěstební postupy při zavádění douglasky do porostních směsí v podmínkách ČR. Kostelec nad Černými lesy: Lesnická práce, 2014, s. 48-77. ISBN 978-80-7458-065-9.

D_SBORNÍK - PŘÍSPĚVEK

KANTOR, Petr; POKORNÝ, Radek; BUŠINA, František; MATĚJKA, Radek; Vyhodnocení možnosti přirozené obnovy douglasky tisolisté a analýza prostřihávek. In: Douglaska - dřevina roku 2014. Česká lesnická společnost, o.s., 2014. s. 48-51. ISBN 978-80-02-02537-5.
KNOTT, Robert; KADAVÝ, Jan; KNEIFL, Michal; Růstové změny tloušťky dospělých dubů v různých výškách na kmeni v reakci na uvolnění a srážky. In: Proceedings of Central European Silviculture. Zvolen: Národné lesnícke centrum Zvolen, 2014. s. 90-98. ISBN 978-80-8093-187-2.
KREJZA, Jan; ČERNÝ, Jakub; BEDNÁŘ, Pavel; Basal area increment function in a spatially explicit for indivual tree of Norway spruce in the Czech Republic. In: SilvaNet - WoodNet 2014. Sborník souhrnů ze studentské vědecké konference.. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2014. s. 58-59. ISBN 978-80-7509-137-6.
LONGAUER, Roman; PACALAJ, Marian; STRMEŇ, Slavomír; Rast introdukovaných drevín v dubovom lesnom vegetačnom stupni južného Slovenska. In: Proceedings of Central European Silviculture. Zvolen: Národné lesnícke centrum Zvolen, 2014. s. 99-110. ISBN 978-80-8093-187-2.
MARTINÍK, Antonín; HOUŠKOVÁ, Kateřina; PALÁTOVÁ, Eva; CAFOUREK, Josef; MICHALAK, Marcin; Vliv prodloužené stratifikace na vzcházivost osiva douglasky tisolisté. In: Proceedings of Central European Silviculture. Zvolen: Národné lesnícke centrum Zvolen, 2014. s. 9-14. ISBN 978-80-8093-187-2.
MARTINÍK, Antonín; DOBROVOLNÝ, Lumír; HURT, Václav; BUREŠ, Michal; Možnosti uplatnění neceloplošné obnovy buku na kalamitní holině - experiment Vranov. In: Aktuálne problémy v zakladaní a pestovaní lesa. Zvolen: Národne lesnícke centrum - Lesnícky výskumný ústav Zvolen, 2014. s. 9-17. ISBN 978-80-8093-189-6.
MAUER, Oldřich; RUDOŠ, Jaroslav; SYCHRA, David; Růst a stabilita douglasky tisolisté (Pseudotsuga menziesii /Mirb./ Franco) na zemědělských půdách. In: Douglaska - dřevina roku 2014. Česká lesnická společnost, o.s., 2014. s. 82-92. ISBN 978-80-02-02537-5.
MAUER, Oldřich; VANĚK, Petr; Douglaska tisolistá (Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco) jako meliorační a zpevňující dřevina, růst douglasky na různých stanovištích od 2. do 7. lesního vegetačního stupně. In: Douglaska - dřevina roku 2014. Česká lesnická společnost, o.s., 2014. s. 26-39. ISBN 978-80-02-02537-5.
MAUER, Oldřich; SYCHRA, David; VANĚK, Petr; HOUŠKOVÁ, Kateřina; K některým aspektům pěstování sadebního materiálu a zakládání porostů douglasky tisolisté (Pseudotsuga menziesii /Mirb./ Franco). In: Douglaska - dřevina roku 2014. Česká lesnická společnost, o.s., 2014. s. 52-65. ISBN 978-80-02-02537-5.
PIETRAS, Justyna; Norway spruce trees transpiration in stand with reduced precipitation throughfall. In: SilvaNet - WoodNet 2014. Sborník souhrnů ze studentské vědecké konference.. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2014. s. 70-71. ISBN 978-80-7509-137-6.
SLODIČÁK, Marian; MAUER, Oldřich; PODRÁZSKÝ, Vilém; Uplatnění douglasky v České republice, pěstební postupy při zavádění douglasky do porostních směsí v podmínkách ČR. In: Douglaska - dřevina roku 2014. Česká lesnická společnost, o.s., 2014. s. 20-25. ISBN 978-80-02-02537-5.
STOJANOVIĆ, Marko; PIETRAS, Justyna; Comparison of transpiration of sessile oaks of different origin in coppice with standards management system. In: SilvaNet - WoodNet 2014. Sborník souhrnů ze studentské vědecké konference.. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2014. s. 78-79. ISBN 978-80-7509-137-6.
SYCHRA, David; Vliv vysychání a založení na růst sazenic smrku ztepilého (Picea Abies/L./ KARST.) a douglasky tisolisté(Pseudotsuga menziesii/MIRB./FRANCO). In: SilvaNet - WoodNet 2014. Sborník souhrnů ze studentské vědecké konference.. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2014. s. 82-83. ISBN 978-80-7509-137-6.
SYCHRA, David; MAUER, Oldřich; Vliv termínu výsadby, založení, expozice a zkracování kořenového systému na růst sazenic douglasky tisolisté (Pseudotsuga menziesii /Mirb./ Franco). In: Aktuálne problémy v zakladaní a pestovaní lesa. Zvolen: Národne lesnícke centrum - Lesnícky výskumný ústav Zvolen, 2014. s. 18-27. ISBN 978-80-8093-189-6.
Dostupné z: http://www.nlcsk.org/reconstruction/images/pdf/tucekova2.pdf
VALA, Vlastimil; MARTINÍK, Antonín; BURDOVÁ, Jana; Provozně ekonomické, environmentální a společenské souvislosti a limity substituce smrku douglaskou. In: Douglaska - dřevina roku 2014. Česká lesnická společnost, o.s., 2014. s. 127-132. ISBN 978-80-02-02537-5.
VANĚK, Petr; Hustota přirozené obnovy borovice vejmutovky (Pinus strobus L.) ve vztahu ke světelným podmínkám porostu. In: Proceedings of Central European Silviculture. Zvolen: Národné lesnícke centrum Zvolen, 2014. s. 29-35. ISBN 978-80-8093-187-2.
VANĚK, Petr; MAUER, Oldřich; URBAN, Martin; Vliv buřeně a škod zvěří na růst douglasky tisolisté. In: Aktuálne problémy v zakladaní a pestovaní lesa. Zvolen: Národne lesnícke centrum - Lesnícky výskumný ústav Zvolen, 2014. s. 28-36. ISBN 978-80-8093-189-6.
Dostupné z: http://www.nlcsk.org/reconstruction/images/pdf/tucekova2.pdf

H_VÝSLEDKY REALIZOVANÉ POSKYTOVATELEM

MAUER, Oldřich; LEUGNER, Jan; Příprava stanoviště pro obnovu lesa a zalesňování. Územní platnost výsledku: Platnost pro ČR (národní legislativní nebo nelegislativní předpis, národní norma)http://seznamcsn.unmz.cz/Detailnormy.aspx?k=94551

J_ČLÁNEK

BEDNÁŘ, Pavel; ČERNÝ, Jakub; The influence of regeneration fellings on the development of artificially regenerated beech (Fagus sylvatica L.) plantations. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis. 2014, 62(5), 859-867. ISSN 1211-8516.
CAFOUREK, Josef; Dovoz osiva douglasky tisolisté do ČR. Lesnická práce. 2014, 93(7), 24-26. ISSN 0322-9254.
ČERMÁK, Jan; NADYEZHDINA, Naděžda; NADĚŽDIN, Valerij; STANĚK, Zdeněk; KOLLER, Jan; TRCALA, Miroslav; AMATO, Maria; KANTOR, Petr; Absorptive root area and stem resistivity in whole trees of contrasting structure and size - improvement of methods. Plant and Soil. 2014, 383(1-2), 257-273. ISSN 0032-079X.
DOBROVOLNÝ, Lumír; Potential of natural regeneration of Quercus robur L. in floodplain forests in the southern part of the Czech Republic. Journal of Forest Science. 2014, 60(12), 534-539. ISSN 1212-4834.
HOUŠKOVÁ, Kateřina; MAUER, Oldřich; Vliv výchozí hustoty sazenic na morfologickou kvalitu nadzemní části borovice lesní (Pinus sylvestris L.) 8 let po výsadbě. Zprávy lesnického výzkumu. 2014, 59(2), 117-125. ISSN 0322-9688.
HOUŠKOVÁ, Kateřina; MARTINÍK, Antonín; PALÁTOVÁ, Eva; CAFOUREK, Josef; HOUŠKA, Jakub; Lze zlepšit vzcházivost osiva douglasky tisolisté?. Zprávy lesnického výzkumu. 2014, 59(4), 256-263. ISSN 0322-9688.
HURT, Václav; ČERNÝ, Jakub; ALBRECHTOVÁ, Petra; Natural mortality in beech-larch-oak-hornbeam forest stands on a nutrient-rich site at Training Forest Enterprise Masaryk Forest Křtiny (TFE) in the southern Moravia Region/Czech Republic. Forstarchiv. 2014, 85(4), 115-121. ISSN 0300-4112.
KUBEČEK, Jiří; ŠTEFANČÍK, Igor; PODRÁZSKÝ, Vilém; LONGAUER, Roman; Výsledky výzkumu douglasky tisolisté (Pseudotsuga menziesii / Mirb./ Franco) v České republice a na Slovensku -- přehled. Lesnícky časopis : Forestry journal. 2014, 60(1), 116-124. ISSN 0323-1046.
MARTINÍK, Antonín; Obnova lesa síjí břízou - zkušenosti ze smrkového porostu po větrné kalamitě.. Zprávy lesnického výzkumu. 2014, 59(1), 35-39. ISSN 0322-9688.
MARTINÍK, Antonín; DOBROVOLNÝ, Lumír; PALÁTOVÁ, Eva; Tree growing space and acorn production of Quercus robur. Dendrobiology. 2014, 71(2014), 101-108. ISSN 1641-1307.
MARTINÍK, Antonín; DOBROVOLNÝ, Lumír; HURT, Václav; Comparison of different forest regeneration methods after windthrow. Journal of Forest Science. 2014, 60(5), 190-197. ISSN 1212-4834.
MARTINÍK, Antonín; HOUŠKOVÁ, Kateřina; PALÁTOVÁ, Eva; Předosevní příprava osiva douglasky tisolisté předpoklad úspěchu při pěstování sadebního materiálu. Lesnická práce. 2014, 93(8), 18-19. ISSN 0322-9254.
MARTINÍK, Antonín; HOUŠKOVÁ, Kateřina; PALÁTOVÁ, Eva; Germination and emergence response of specific Douglas fir seed lot to different temperatures and prechilling duration. Journal of Forest Science. 2014, 60(7), 281-287. ISSN 1212-4834.
NADĚŽDINA, Naděžda; URBAN, Josef; ČERMÁK, Jan; NADYEZHDIN, Valerij; KANTOR, Petr; Comparative study of long-term water uptake of Norway spruce and Douglas-fir in Moravian upland. Journal of Hydrology and Hydromechanics. 2014, 62(1), 1-6. ISSN 0042-790X.
PODRÁZSKÝ, Vilém; MARTINÍK, Antonín; MATĚJKA, Karel; VIEWEGH, Jiří; Effects of Douglas-fir (Pseudotsuga menziesii [Mirb.] Franco) on understorey layer species diversity in managed forests. Journal of Forest Science. 2014, 60(7), 263-271. ISSN 1212-4834.
ŠACH, František; ŠVIHLA, V.; ČERNOHOUS, V.; KANTOR, Petr; Management of mountain forests in the hydrology of a landscape, the Czech Republic -- Review. Journal of Forest Science. 2014, 60(1), 42-50. ISSN 1212-4834.
VANĚK, Petr; MAUER, Oldřich; Regeneration of Silver fir (Abies alba Mill.) on Clear-cut Areas. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis. 2014, 62(1), 267-277. ISSN 1211-8516.
VANĚK, Petr; MAUER, Oldřich; CAFOUREK, Josef; Možnosti zvyšování odolnosti sadebního materiálu proti pozdnímu mrazu. Zahradnictví. 2014, 13(2), 25-27. ISSN 1213-7596.

N_CERTIFIKOVANÁ METODIKA, LÉČEBNÝ NEBO PAMÁTKOVÝ POSTUP

BEDNAŘÍK, František; MAUER, Oldřich; Předosevní příprava lípy srdčité (Tilia cordata Mill.) fermentací po sběru semen ve voskové zralosti. 2014-06-03. Certifikovná metodika číslo 42943/2014-MZE-16222/M85 .
DOBROVOLNÝ, Lumír; Postupy zvyšování diverzity smrkových porostů využitím reprodukční schopnosti vtroušených jedinců buku. 2014-12-19. Certifikovná metodika číslo 1 .
MARTINÍK, Antonín; HOUŠKOVÁ, Kateřina; PALÁTOVÁ, Eva; CAFOUREK, Josef; MAUER, Oldřich; Předosevní příprava a doba výsevu douglasky tisolisté (Pseudotsuga menziesii /Mirb./ Franco). 2014-11-26. Certifikovná metodika číslo 82593/2014-MZE-16222/M90 .
MAUER, Oldřich; LEUGNER, Jan; Péče a ochrana kultur po obnově a zalesňování. 2014-10-30. Certifikovná metodika číslo 76179/2014-MZE-16222/M87 .
VANĚK, Petr; MAUER, Oldřich; CAFOUREK, Josef; Metodika hodnocení poškození asimilačních orgánů jehličnatých dřevin mrazem a možnosti zvyšování odolnosti sadebního materiálu douglasky tisolisté proti pozdním mrazům. 2014-11-26. Certifikovná metodika číslo 82527/2014-MZE-16222/M89 .

P_PATENT, UŽITNÝ VZOR, PRŮMYSLOVÝ VZOR

MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Prostředek k pikýrování rostlin. Vynálezce: STŘÍTECKÝ, Josef; MADĚRA, Petr; CAFOUREK, Josef; 2014-06-16. Užitný vzor číslo 27071

2013

B_KNIHA - CELEK

KNOTT, Robert; Tloušťkový přírůst jedle (Abies alba Mill.) a buku (Fagus sylvatica L.) ve smíšeném porostu. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2013. 75 s. 1/1. ISBN 978-80-7375-921-6.

D_SBORNÍK - PŘÍSPĚVEK

BEDNAŘÍK, František; MAUER, Oldřich; Předosevní příprava lípy srdčité (Tilia cordata Mill.). In: Aktuálne problémy v zakladaní a pestovaní lesa. Zvolen: Národné lesnícke centrum, 2013. s. 23-29. ISBN 978-80-8093-178-0.
CAFOUREK, Josef; Jeřáb - semenářství a školkařství. In: Jeřáb dřevina roku 2013. Kostelec nad Černými lesy: Česká lesnická společnost, o.s., 2013. s. 24-28. ISBN 978-80-02-02449-1.
KREJZA, Jan; ROSÍK, Jiří; Produkční schopnost smrkových porostů s různou variantou pěstební výchovy.. In: SilvaNet - WoodNet 2013. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2013. s. 49-50. ISBN 978-80-7375-903-2.
LONGAUER, Roman; PACALAJ, Marian; STRMEŇ, Slavomír; GÖMÖRY, Dušan; Rola proveniencie a kvality zdroja lesného reprodukčného materiálu. In: Proceedings of Central European Silviculture. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, 2013. s. 136-150. ISBN 978-80-213-2381-0.
LONGAUER, Roman; PACALAJ, Marian; GÖMÖRY, Dušan; Plodnosť jedincov smreka a jedle v lesných porastoch počas niekoľkých rokov. In: Aktuálne problémy v zakladaní a pestovaní lesa. Zvolen: Národné lesnícke centrum, 2013. s. 13-21. ISBN 978-80-8093-178-0.
MARTINÍK, Antonín; DOBROVOLNÝ, Lumír; HURT, Václav; Úspěšnost a nákladovost různých variant obnovy lesa po větrné kalamitě. In: Proceedings of Central European Silviculture. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, 2013. s. 151-158. ISBN 978-80-213-2381-0.
MAUER, Oldřich; Technologie pěstování krytokořenného sadebního materiálu na vzduchových polštářích. In: Certifikace PEFC trvale udržitelné hospodaření v lesích ČR - Krytokořenný sadební materiál. Praha: Česká lesnická společnost, o. s., 2013. s. 5-17. ISBN 978-80-02-02444-6.
MAUER, Oldřich; Výsadba krytokořenného sadebního materiálu lesních dřevin. In: Certifikace PEFC trvale udržitelné hospodaření v lesích ČR - Krytokořenný sadební materiál. Praha: Česká lesnická společnost, o. s., 2013. s. 40-49. ISBN 978-80-02-02444-6.
MAUER, Oldřich; Václavka (Armilaria sp.) - další aspekt chřadnutí smrkových porostů. In: Lýkožrout severský (Ips duplicatus SAHL.) jeho vliv na chřadnutí smrkových porostů. Kostelec nad Černými lesy: Česká lesnická společnost, o. s., 2013. s. 25-32. ISBN 978-80-02-02448-4.
MAUER, Oldřich; VANĚK, Petr; Kvalita zakládaných kultur - základ kvality nových porostů. In: Proceedings of Central European Silviculture. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, 2013. s. 159-166. ISBN 978-80-213-2381-0.
MAUER, Oldřich; VANĚK, Petr; Vliv biotechniky sadby krytokořenného sadebního materiálu na kvalitu a stabilitu založených lesních porostů. In: Aktuálne problémy v zakladaní a pestovaní lesa. Zvolen: Národné lesnícke centrum, 2013. s. 38-45. ISBN 978-80-8093-178-0.
PLCH, Radek; PECHÁČEK, Ondřej; VALA, Vlastimil; POKORNÝ, Radek; BEDNÁŘ, Pavel; CUDLÍN, Pavel; Energy, carbon and economic balance of Norway spruce monocultures and near-natural forests. In: Global Change and Resilience. Brno: Global Change Research Centre, AS CR, v. v. i., 2013. s. 50-54. ISBN 978-80-904351-9-3.
ROSÍK, Jiří; BELLAN, Michal; KREJZA, Jan; Sezónní dynamika respirace nadzemních částí biomasy smrkové monokultury. In: SilvaNet - WoodNet 2013. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2013. s. 79-80. ISBN 978-80-7375-903-2.
SYCHRA, David; MAUER, Oldřich; Růst výsadeb douglasky tisolisté (Pseudotsuga menziesii /Mirb./Franco) na zemědělských půdách. In: Proceedings of Central European Silviculture. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, 2013. s. 253-263. ISBN 978-80-213-2381-0.
VANĚK, Petr; MAUER, Oldřich; CAFOUREK, Josef; Pěstování sadebního materiálu douglasky tisolisté na zvýšení odolnosti proti mrazu. In: Aktuálne problémy v zakladaní a pestovaní lesa. Zvolen: Národné lesnícke centrum, 2013. s. 46-55. ISBN 978-80-8093-178-0.

J_ČLÁNEK

BUŽKOVÁ, Romana; POKORNÝ, Radek; Water availability effect on transpiration of the Norway spruce forest stand: a case study. Beskydy. 2013, 6(1), 67-74. ISSN 1803-2451.
BUŽKOVÁ, Romana; POKORNÝ, Radek; Biomass Allocation and Transpiration of Picea abies and Fagus sylvatica Cultivated under Ambient and Elevated [CO2] Concentration. Acta Horticulturae. 2013, 991(28 May 2013), 157-162. ISSN 0567-7572.
DOBROVOLNÝ, Lumír; CHÁB, Miroslav; Ecology of beech regeneration in the allochthonous spruce stands - a case study. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis. 2013, 61(5), 1261-1268. ISSN 1211-8516.
HOUŠKOVÁ, Kateřina; MAUER, Oldřich; Effect of the density of transplants in reforestation on the morphological quality of the above-ground part of European beech (Fagus sylvatica L.) six years after planting. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis. 2013, 61(6), 1703-1713. ISSN 1211-8516.
KLIMO, Emil; KULHAVÝ, Jiří; PRAX, Alois; MENŠÍK, Ladislav; HADAŠ, Pavel; MAUER, Oldřich; Functioning of South Moravian floodplain forests (Czech Republic) in forest environment subject to natural and anthropogenic change. International Journal of Forestry Research. 2013, 2013(ID248749), ISSN 1687-9368.
KOSKELA, Jarkko; LEFEVRE, Francois; SCHUELER, Silvio; KRAIGHER, Hojka; OLRIK, Ditte; HUBERT, Jason; LONGAUER, Roman; BOZZANO, Michele; YRJÄNÄ, Leena; ALIZOTI, Paraskevi; ROTACH, Peter; VIETTO, Lorenzo; BORDACS, Sandor; MYKING, Tor; EYSTEINSSON, Throestur; SOUVANNAVONG, Oudara; FADY, Bruno; DE CUYPER, Bart; HEINZE, Berthold; VON WÜHLISCH, Georg; DUCOUSSO, Alexis; DITLEVSEN, Bjerne; Translating conservation genetics into management: Pan-European minimum requirements for dynamic conservation units of forest tree genetic diversity. Biological Conservation. 2013, 157(January 2013), 39-49. ISSN 0006-3207.
KREJZA, Jan; POKORNÝ, Radek; MARKOVÁ, Irena; Is allometry for aboveground organ's mass estimation in young Norway spruce stands affected by different type of thinning. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis. 2013, 61(6), 1755-1761. ISSN 1211-8516.
KUČERA, Aleš; HOLÍK, Ladislav; MAROSZ, Karel; MARTINÍK, Antonín; VAVŘÍČEK, Dušan; Changes in forms of available nitrogen and respiration in soils of beech forest as a reaction to a deforestation resulting from wind storm. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis. 2013, 61(1), 107-113. ISSN 1211-8516.
KUČERAVÁ, Barbora; DOBROVOLNÝ, Lumír; REMEŠ, Jiří; Responses of Abies alba seedlings to different site conditions in Picea abies plantations. Dendrobiology. 2013, 69(1. pololetí 2013), 49-58. ISSN 1641-1307.
LEFEVRE, Francois; KOSKELA, Jarkko; HUBERT, Jason; KRAIGHER, Hojka; LONGAUER, Roman; OLRIK, Ditte; SCHUELER, Silvio; BOZZANO, Michele; ALIZOTI, Paraskevi; BAKYS, Remigijus; BALDWIN, Cathleen; BALLIAN, Dalibor; BLACK SAMUELSSON, Sanna; BEDNÁROVÁ, Dagmar; BORDACS, Sandor; COLLIN, Eric; DE CUYPER, Bart; DE VRIES, Sven MG; EYSTEINSSON, Throestur; FRYDL, Josef; HAVERKAMP, Michaela; IVANKOVIC, Mladen; KONRAD, Heino; KOZIOL, Czeslaw; MAATEN, Tiit; NOTIVOL PAINO, Eduardo; OZTURK, Hikmet; PANDEVA, Ivanova Denitsa; PARNUTA, Gheorghe; PILIPOVIC, Andrej; POSTOLACHE, Dragos; RYAN, Cathal; STEFFENREM, Arne; VARELA, Maria Carolina; VESSELLA, Federico; VOLOSYANCHUK, Roman T; WESTERGREN, Marjana; WOLTER, Frank; YRJÄNÄ, Leena; ZARINA, Inga; Dynamic conservation of forest genetic resources in 33 European countries. Conservation Biology. 2013, 27(2), 373-384. ISSN 0888-8892.
MACHANSKÁ, Eva; BAJCAR, Vladimír; LONGAUER, Roman; GÖMÖRY, Dušan; Effective population size estimation in seed orchards: A case study of Pinus nigra ARNOLD and Fraxinus excelsior L./ F. angustifolia VAHL.. Genetika. 2013, 45(2), 575-588. ISSN 0534-0012.
MARTINÍK, Antonín; PALÁTOVÁ, Eva; HOUŠKOVÁ, Kateřina; Impact of pre-sowing treatment and sowing season on Douglas fir emergence rate in a specific seed lot. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis. 2013, 61(1), 147-155. ISSN 1211-8516.
MAUER, Oldřich; VANĚK, Petr; Stav lesních kultur v době zajištění porostů. Lesnická práce. 2013, 92(8), 514-517. ISSN 0322-9254.
MAUER, Oldřich; VAVŘÍČEK, Dušan; PALÁTOVÁ, Eva; Assessing the influence of the Lupinus genus in the biological reclamation of sites degraded by whole-area dozer soil treatment. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis. 2013, 61(3), 711-720. ISSN 1211-8516.
POKORNÝ, Radek; TOMÁŠKOVÁ, Ivana; MAREK, Michal Vladimír; Response of Norway spruce root system to elevated atmospheric CO2 concentration. Acta Physiologiae Plantarum. 2013, 35(6), 1807-1816. ISSN 0137-5881.
POKORNÝ, Radek; TOMÁŠKOVÁ, Ivana; AČ, Alexander; Shifts in spruce and beech flushing in the context of global climate change. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis. 2013, 61(1), 163-167. ISSN 1211-8516.
SCHUELER, Silvio; KAPELLER, Stefan; KONRAD, Heino; GEBUREK, Thomas; MENGL, Michael; BOZZANO, Michele; KOSKELA, Jarkko; LEFEVRE, Francois; HUBERT, Jason; KRAIGHER, Hojka; LONGAUER, Roman; OLRIK, Ditte; Adaptive genetic diversity of trees for forest conservation in a future climate: a case study on Norway spruce in Austria. Biodiversity and Conservation. 2013, 22(5), 1151-1166. ISSN 0960-3115.
SYCHRA, David; MAUER, Oldřich; Prosperity of Douglas fir (Pseudotsuga menziesii [Mirb.] Franco) plantations in relation to the shelter. Journal of Forest Science. 2013, 59(9), 352-358. ISSN 1212-4834.
URBAN, Josef; HOLUŠOVÁ, Kateřina; MENŠÍK, Ladislav; ČERMÁK, Jan; KANTOR, Petr; Tree allometry of Douglas fir and Norway spruce on a nutrient-poor and a nutrient-rich site. Trees - Structure and Function. 2013, 27(1), 97-110. ISSN 0931-1890.
VANĚK, Petr; BEDNÁŘ, Pavel; Comparison of stem volume of Eastern white pine (Pinus strobus L.) and Scotch pine (Pinus sylvestris L.). Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis. 2013, 61(1), 221-226. ISSN 1211-8516.

2012

B_KNIHA - CELEK

MADĚRA, Petr; BUČEK, Antonín; DROBILOVÁ, Linda; FRIEDL, Michal; HURT, Václav; HRUBÝ, Zdeněk; JELÍNEK, Petr; KLVAČ, Pavel; KOUTECKÝ, Tomáš; LACINA, Jan; MATULA, Radim; ŘEPKA, Radomír; ŠPINLEROVÁ, Zuzana; ÚRADNÍČEK, Luboš; VOLAŘÍK, Daniel; Výmladkové lesy v krajině banátských hor. Kostelec nad Černými lesy: Lesnická práce, 2012. 136 s. geobiocenologické spisy, 14. ISBN 978-80-7458-031-4.

C_KNIHA - KAPITOLA

KADAVÝ, Jan; KNEIFL, Michal; KNOTT, Robert; HURT, Václav; FLORA, Martin; Možnosti a limity hospodaření s nízkým a středním lesem a jejich vliv na biodiverzitu. In: Ochrana přírody a krajiny v České republice: vybrané aktuální problémy a možnosti jejich řešení. Olomouc: Univerzita palackého v Olomouci, 2012, s. 290-300. ISBN 978-80-244-3041-6.
LONGAUER, Roman; FOFFOVÁ, Elena; Genetika. In: Rekonštrukcie nepôvodných smrekových lesov. Poznatky - skúsenosti -- odporúčania. Zvolen: Národné lesnícke centrum - Lesnícky výskumný ústav Zvolen, 2012, s. 45-110. ISBN 978-80-8093-160-5.

D_SBORNÍK - PŘÍSPĚVEK

BEDNAŘÍK, František; MAUER, Oldřich; Předosevní příprava jilmu habrolistého. In: Aktuální problematika lesního školkařství České republiky v r. 2012. Brno: Sdružení lesních školkařů ČR, 2012. s. 75-77. ISBN 978-80-263-0325-1.
HURT, Václav; Produkční potenciál a stabilita smíšeného dubohabrového porostu na eutrofním stanovišti ve Ždánickém lese. In: Pestovanie lesa v strednej Europe. Zvolen: TU Zvolen, 2012. s. 153-163. ISBN 978-80-228-2369-2.
KUČERAVÁ, Barbora; DOBROVOLNÝ, Lumír; Umělá obnova jedle bělokoré a buku lesního ve smrkových monokulturách národního parku České Švýcarsko. In: Pestovanie lesa v strednej Europe. Zvolen: TU Zvolen, 2012. s. 255-264. ISBN 978-80-228-2369-2.
LONGAUER, Roman; GÖMÖRY, Dušan; PACALAJ, Marian; STRMEŇ, Slavomír; The provenance of a forest reproductive material matters: Examples with Norway spruce, silver fir, common beech and sessile oak in the Western Carpathians. In: International Scientific Conference "Forests In Future - Sustainable Use, Risks And Challenges", Proceedings. Belgrade, Serbia: Institut za šumarstvo (Beograd), 2012. s. 351-360. ISBN 978-86-80439-33-4.
LONGAUER, Roman; GÖMÖRY, Dušan; PACALAJ, Marian; STRMEŇ, Slavomír; Význam pôvodu lesného reprodukčného materiálu - prehľad a príklady. In: Aktuálne problémy lesného škôlkárstva, semenárstva a umelej obnovy lesa. Zvolen: Národné lesnícke centrum - Lesnícky výskumný ústav Zvolen, 2012. s. 89-101. ISBN 978-80-8093-167-4.
LONGAUER, Roman; GÖMÖRY, Dušan; PACALAJ, Marian; STRMEŇ, Slavomír; Význam genetických predispozícií drevín pri umelej obnove lesa. In: Rekonštrukcie nepôvodných smrekových lesov. Poznatky - skúsenosti - odporúčania. Zborník odborných príspevkov z medzinárodného seminára Oščadnica 13.-14. jún 2012. Zvolen: Národné lesnícke centrum - Lesnícky výskumný ústav Zvolen, 2012. s. 43-52. ISBN 978-80-8093-164-3.
POKORNÝ, Radek; KREJZA, Jan; Vliv probírky na přírůst biomasy a efektivitu využití sluneční radiace v mladé horské smrčině.. In: Pestovanie lesa v strednej Europe. Zvolen: TU Zvolen, 2012. s. 201-211. ISBN 978-80-228-2369-2.
POKORNÝ, Radek; SLÍPKOVÁ, Romana; HAVRÁNKOVÁ, Kateřina; PAVELKA, Marian; Ecosystem water use efficiency of norway spruce monoculture from eddy-covariance and ecophysiological measurements. In: Acta Horticulturae 951. Leuven: International Society for Horticultural Science, 2012. s. 301-307. ISBN 978-90-6605-358-8.
SLÍPKOVÁ, Romana; POKORNÝ, Radek; Long-term water use efficiency of young spruce forest. In: Acta Horticulturae 951. Leuven: International Society for Horticultural Science, 2012. s. 293-299. ISBN 978-90-6605-358-8.
SYCHRA, David; MAUER, Oldřich; Vliv velikosti a krytí holiny na úspěšnost výsadby douglasky tisolisté (Pseudotsuga menziesii /Mirb./ Franco). In: Pestovanie lesa v strednej Europe. Zvolen: TU Zvolen, 2012. s. 275-283. ISBN 978-80-228-2369-2.

E, M, W_KONFERENCE, WORKSHOP, VÝSTAVA - uspořádání

RAKONJAC, Ljubinko a kolektiv; LONGAUER, Roman; International Scientific Conference Forests in the Future - Sustainable Use, Risks and Challenges, 4-5 October 2012, Belgrade, Republic of Serbia.. 04.10.2012 - 05.10.2012, Belgrade, Serbia (RS).

J_ČLÁNEK

BAJCAR, Vladimír; LONGAUER, Roman; Poznatky o biológii, reprodukčných procesoch a genofonde jaseňa štíhleho (Fraxinus excelsior L.) a jaseňa úzkolistého (Fraxinus angustifolia Vahl.). Lesnícky časopis : Forestry journal. 2012, 58(3), 181-189. ISSN 0323-1046.
BEDNÁŘ, Pavel; VANĚK, Petr; KREJZA, Jan; Vliv velikosti holosečného obnovního prvku na vývoj bukových kultur. Zprávy lesnického výzkumu. 2012, 57(4), 337-343. ISSN 0322-9688.
BUŽKOVÁ, Romana; POKORNÝ, Radek; Long-Term Water Use Efficiency of Young Spruce Forest. Acta Horticulturae. 2012, 951(June), 293-299. ISSN 0567-7572.
DOBROVOLNÝ, Lumír; ŠTĚRBA, Tomáš; KODEŠ, Jan; Effect of stand edge on the natural regeneration of spruce, beech and douglas-fir. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis. 2012, 60(6), 49-56. ISSN 1211-8516.
DOBROVOLNÝ, Lumír; MACHÁČEK, Jan; Production potential and quality of sessile oak (Quercus petraea LIEBL.) in different types of mixtures. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis. 2012, 60(6), 57-66. ISSN 1211-8516.
GÖMÖRY, Dušan; LONGAUER, Roman; HLÁSNY, Tomáš; PACALAJ, Marian; STRMEŇ, Slavomír; KRAJMEROVÁ, Diana; Adaptation to common optimum in different populations of Norway spruce (Picea abies Karst.). European Journal of Forest Research. 2012, 131(2), 401-411. ISSN 1612-4669.
GÖMÖRY, Dušan; PAULE, Ladislav; KRAJMEROVÁ, Diana; ROMŠÁKOVÁ, Ivana; LONGAUER, Roman; Admixture of genetic lineages of different glacial origin: a case study of Abies alba Mill. in the Carpathians.. Plant Systematics and Evolution. 2012, 298(4), 703-712. ISSN 0378-2697.
HURT, Václav; Production potential and stability of a broadleaved mixed oak/hornbeam forest stand situated on a eutrophic site, Ždánický les.. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis. 2012, 15(6), 135-144. ISSN 1211-8516.
LONGAUER, Roman; BRUCHÁNIK, Rudolf; GÖMÖRY, Dušan; Genetické zdroje lesných drevín a ako ich zachovať. Les & letokruhy. 2012, (3-4), 41-43. ISSN 1337-9712.
LONGAUER, Roman; PACALAJ, Marian; GÖMÖRY, Dušan; STRMEŇ, Slavomír; KRAJMEROVÁ, Diana; Rast a prežívanie smreka na plochách provenienčného pokusu IUFRO 1972 vo veku 38 rokov. Acta Facultatis Forestalis Zvolen. 2012, 54(1), 93-110. ISSN 0231-5785.
MARTINÍK, Antonín; MAUER, Oldřich; Snow damage to birch stands in Northern Moravia. Journal of Forest Science. 2012, 58(4), 181-192. ISSN 1212-4834.
MARTINÍK, Antonín; PALÁTOVÁ, Eva; Je předosevní příprava osiva douglasky tisolisté nezbytná?. Zprávy lesnického výzkumu. 2012, 57(1), 47-54. ISSN 0322-9688.
MARTINÍK, Antonín; DOBROVOLNÝ, Lumír; Prostorové postavení dubu zimního (Quercus petraea /Matt./ Liebl.) v mladém listnatém porostu spontánně vzniklém po alochtonním jehličnatém porostu. Zprávy lesnického výzkumu. 2012, 57(3), 274-282. ISSN 0322-9688. Dostupné z: http://www.vulhm.cz//sites/File/ZLV/fulltext/224.pdf
MAUER, Oldřich; PALÁTOVÁ, Eva; Root system development in Douglas fir (Pseudotsuga menziesii Mirb. Franco)on fertile sites. Journal of Forest Science. 2012, 58(9), 400-409. ISSN 1212-4834.
PACALAJ, Marian; GÖMÖRY, Dušan; LONGAUER, Roman; Modelovanie dopadov prirodzenej a umelej obnovy na genetickú štruktúru. 2. Nezmiešaný jedľový porast. Lesnícky časopis : Forestry journal. 2012, 57(4), 251-260. ISSN 0323-1046.
POKORNÝ, Radek; RAJSNEROVÁ, Petra; KUBÁSEK, Jiří; MARKOVÁ, Irena; TOMÁŠKOVÁ, Ivana; Effect of early to late wood proportion on Norway spruce biomass. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis. 2012, 60(6), 287-292. ISSN 1211-8516.
POKORNÝ, Radek; BUŽKOVÁ, Romana; HAVRÁNKOVÁ, Kateřina; PAVELKA, Marian; Ecosystem Water Use Efficiency of Norway Spruce Monoculture from Eddy-Covariance and Ecophysiological Measurements. Acta Horticulturae. 2012, (951), 301-307. ISSN 0567-7572.
POKORNÝ, Radek; TOMÁŠKOVÁ, Ivana; SLIPKOVÁ, Romana; The Effect of Air Elevated [CO2] on Crown Architecture and Aboveground Biomass in Norway Spruce (Picea Abies (L.) Karst).. Baltic Forestry. 2012, 18(1), 2-11. ISSN 1392-1355.
ROMŠÁKOVÁ, Ivana; FOFFOVÁ, Elena; KMEŤ, Jaroslav; LONGAUER, Roman; PACALAJ, Marian; GÖMÖRY, Dušan; EST sequence variation associated with physiological and growth traits in Norway spruce (Picea abies [L.]Karst.) provenances. Folia Oecologica. 2012, 39(2), 130-138. ISSN 1336-5266.
ROMŠÁKOVÁ, Ivana; FOFFOVÁ, Elena; KMEŤ, Jaroslav; LONGAUER, Roman; PACALAJ, Marian; GÖMÖRY, Dušan; Nucleotide polymorphisms related to altitude and physiological traits in contrasting provenances of Norway spruce (Picea abies). Biologia. 2012, 67(5), 909-916. ISSN 0006-3088.
ŠVIHLA, V.; ČERNOHOUS, V.; ŠACH, František; KANTOR, Petr; Hydrologický režim mladých porostů smrku a buku ve vegetačním období na experimentální ploše v Orlických horách. Zprávy lesnického výzkumu. 2012, 57(1), 21-26. ISSN 0322-9688.

N_CERTIFIKOVANÁ METODIKA, LÉČEBNÝ NEBO PAMÁTKOVÝ POSTUP

ŠVIHLA, V.; ČERNOHOUS, V.; ŠACH, František; KANTOR, Petr; Metodické postupy úpravy vodního režimu lesních půd. 2012-02-01. Certifikovná metodika číslo Lesnický průvodce 1/2012 .

P_PATENT, UŽITNÝ VZOR, PRŮMYSLOVÝ VZOR

MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Zařízení pro bezdotykové měření dynamiky krátkodobých změn tloušťky stromu. Vynálezce: KNOTT, Robert; KADAVÝ, Jan; KNEIFL, Michal; 2012-01-09. Užitný vzor číslo 23212

2011

B_KNIHA - CELEK

KADAVÝ, Jan; KNEIFL, Michal; SERVUS, Michal; KNOTT, Robert; HURT, Václav; Nízký a střední les - plnohodnotná alternativa hospodaření malých a středních vlastníků lesa (Metodika založení a popis vzorových objektů porostů v převodu na les nízký a střední v ČR). Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2011. 83 s. 1/1. ISBN 978-80-7375-519-5.
KADAVÝ, Jan; KNEIFL, Michal; KNOTT, Robert; Biodiversity and Target Management of Endangered and Protected Species in Coppices and Coppices-with-Standards Included in System of NATURA 2000 (Methodology of Establishment of Experimental Research Plots in the Conversion to Coppice and Coppice-with-St. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2011. 58 s. 1/1. ISBN 978-80-7375-527-0.
KADAVÝ, Jan; KNEIFL, Michal; SERVUS, Michal; KNOTT, Robert; HURT, Václav; FLORA, Martin; Nízký a střední les jako plnohodnotná alternativa hospodaření malých a středních vlastníků lesa (Obecná východiska). Kostelec nad Černými Lesy: Lesnická práce, s.r.o., 2011. 296 s. 1/1. ISBN 978-80-87154-96-0.

C_KNIHA - KAPITOLA

ČERNOHOUS, V.; ŠACH, František; KANTOR, Petr; ŠVIHLA, V.; Methods of Evapotranspiration Assessment and Outcomes from Forest Stands and a Small Watershed. In: Evapotranspiration. Rijeka: InTech, 2011, s. 73-102. ISBN 978-953-307-251-7.
VYSKOT, Ilja; SCHNEIDER, Jiří; POKORNÝ, Radek; MAREK, Michal Vladimír; Vázání uhlíku lesními ekosystémy a jeho místo v systému celospolečenských funkcí lesů. In: Uhlík v ekosystémech České republiky v měnícím se klimatu. Praha: Academia, 2011, s. 187-206. ISBN 978-80-200-1876-2.

D_SBORNÍK - PŘÍSPĚVEK

DOBROVOLNÝ, Lumír; HURT, Václav; MARTINÍK, Antonín; Založení experimentální plochy s různými způsoby obnovy lesa na ploše po větrné kalamitě. In: Stabilizace funkcí lesa v antropogenně narušených a měnících se podmínkách prostředí. Opočno: VÚLHM VS Opočno, 2011. s. 43-53. ISBN 978-80-7417-039-3.
KANTOR, Petr; ŠACH, František; ČERNOHOUS, V.; Vodní režim smrku a buku v Orlických horách ve vegetačních obdobích 2009 a 2010. In: Hydrologie malého povodí 2011. Praha: Ústav pro hydrodynamiku AVČR, v.v.i., 2011. s. 219-224. ISBN 978-80-02-02290-9.
KANTOR, Petr; VANĚK, Petr; Komparace produkčního potenciálu douglasky tisolisté na živných a kyselých stanovištích pahorkatin. In: Stabilizace funkcí lesa v antropogenně narušených a měnících se podmínkách prostředí. Opočno: VÚLHM VS Opočno, 2011. s. 129-140. ISBN 978-80-7417-039-3.
MAUER, Oldřich; Vliv doby výsadby a manipulace na ztrátu vody a ztráty po výsadbě u prostokořenného sadebního materiálu douglasky tisolisté (Pseudotsuga menziesii [Mirb.] Franco. In: Aktuální problematika lesního školkařství České republiky v r. 2011. Brno: TRIBUN EU, 2011. s. 47-51. ISBN 978-80-263-0065-6.
POKORNÝ, Radek; ŠLPÍCHALOVÁ, Lenka; Srovnání rekonstrukce vybraných porostů náhradních dřevin v Krušnohoří clonou sečí a holosečí. In Proceeding of Central European Silviculture.. In: Proceeding of Central European Silviculture.. Opočno: Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i. Strnady, Výzkumná stanice Opočno,, 2011. s. 69-80. ISBN 978-80-7417-039-3.
RAJSNEROVÁ, Petra; POKORNÝ, Radek; KUBÁSEK, Jiří; TOMÁŠKOVÁ, Ivana; MENŠÍK, Ladislav; Využití letokruhové analýzy pro zpřesnění alometrických vztahů. In: SilvaNet - WoodNet 2011. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2011. s. 67-68. ISBN 978-80-7375-567-6.
ŠACH, František; ČERNOHOUS, V.; KANTOR, Petr; Hydrogramy odtoku ze zadešťování za komplexu podmínek modifikovaných různými postupy obnovy. In: Hydrologie malého povodí 2011. Praha: Ústav pro hydrodynamiku AVČR, v.v.i., 2011. s. 411-417. ISBN 978-80-02-02290-9.

J_ČLÁNEK

BŘEZINA, Ivo; DOBROVOLNÝ, Lumír; Natural regeneration of Sessile Oak under different light conditions. Journal of Forest Science. 2011, 57(8), 359-368. ISSN 1212-4834.
KADAVÝ, Jan; KNEIFL, Michal; KNOTT, Robert; Establishment and Selected Characteristics of the Hády Coppice and Coppice-with-Standards Forest Research Plot (TARMAG I). Journal of Forest Science. 2011, 57(10), 451-458. ISSN 1212-4834.
KNEIFL, Michal; KADAVÝ, Jan; KNOTT, Robert; Gross Value Yield Potential of Coppice, High Forest and Model Conversion of High Forest to Coppice on Best Sites. Journal of Forest Science. 2011, 57 (2011)(12), 536-546. ISSN 1212-4834.
MARKOVÁ, Irena; POKORNÝ, Radek; Allometric relationships for dry mass of aboveground organs estimation in young highland Norway spruce stand. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis. 2011, LIX(6), 217-224. ISSN 1211-8516.
MAUER, Oldřich; PALÁTOVÁ, Eva; Root system development of European beech (Fagus sylvatica L.) after different site preparation in the air-polluted area of the Krušne hory Mts.. Beskydy. 2011, 4(2), 147-160. ISSN 1803-2451.
POKORNÝ, Radek; TOMÁŠKOVÁ, Ivana; MAREK, Michal Vladimír; The effects of elevated atmospheric [CO2] on Norway spruce needle parameters. Acta Physiologiae Plantarum. 2011, 33(6), 2269-2277. ISSN 0137-5881.

N_CERTIFIKOVANÁ METODIKA, LÉČEBNÝ NEBO PAMÁTKOVÝ POSTUP

GEBAUER, Roman; URBAN, Josef; BORJA, Isabella; GRYC, Vladimír; VAVRČÍK, Hanuš; VOLAŘÍK, Daniel; RYCHTECKÁ, Petra; HURT, Václav; SVOZILOVÁ, Marie; Metodika sledování vitality lesních ekosystémů vystavených suchu k podpoře trvale udržitelného lesnictví. 2011-12-21. Certifikovná metodika číslo knihovna ÚLBDG - I-1842 .
HURT, Václav; KNOTT, Robert; KADAVÝ, Jan; KNEIFL, Michal; FLORA, Martin; SERVUS, Michal; Metodika pěstování středního lesa a převody na střední les. 2011-12-28. Certifikovná metodika číslo 234213/2011-MZE-16222/M37 .
KNOTT, Robert; KADAVÝ, Jan; KNEIFL, Michal; HURT, Václav; FLORA, Martin; SERVUS, Michal; Metodika pěstování nízkého lesa a převody na nízký les. 2011-12-28. Certifikovná metodika číslo 234220/2011-MZE-16222/M38 .
PALÁTOVÁ, Eva; MAUER, Oldřich; HOUŠKOVÁ, Kateřina; Přirozená obnova dubu letního (Quercus robur L.) na lužním stanovišti.. 2011-09-14. Certifikovná metodika číslo ÚŘ/3454/2011 .

P_PATENT, UŽITNÝ VZOR, PRŮMYSLOVÝ VZOR

MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Zařízení na měření šířky koruny stromu. Vynálezce: KADAVÝ, Jan; KNEIFL, Michal; KNOTT, Robert; 2011-11-28. Užitný vzor číslo 22972
MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Zařízení pro odběr vzorků zhutněné štěpky. Vynálezce: KNEIFL, Michal; KADAVÝ, Jan; KNOTT, Robert; 2011-11-07. Užitný vzor číslo 22906
MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Pomůcka pro usnadnění zjištění hustoty semenáčků lesních dřevin. Vynálezce: KNEIFL, Michal; KADAVÝ, Jan; KNOTT, Robert; 2011-12-05. Užitný vzor číslo 23010
MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Zařízení pro umožnění vstupu divokých prasat do lesnických oplocení. Vynálezce: KNEIFL, Michal; KADAVÝ, Jan; KNOTT, Robert; 2011-07-25. Užitný vzor číslo 22509
MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Pomůcka pro přesné držení relaskopického klínu. Vynálezce: KNEIFL, Michal; KADAVÝ, Jan; KNOTT, Robert; 2011-12-05. Užitný vzor číslo 23007
MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Zařízení pro měření korunové projekce stromu. Vynálezce: KNOTT, Robert; KADAVÝ, Jan; KNEIFL, Michal; 2011-11-21. Užitný vzor číslo 22959

2010

B_KNIHA - CELEK

TESAŘ, Vladimír; Přestavba lesa zasaženého imisemi na Trutnovsku. Kostelec nad Černými lesy: Lesnická práce, s.r.o., 2010. 170 s.

C_KNIHA - KAPITOLA

PALÁTOVÁ, Eva; MAUER, Oldřich; HOUŠKOVÁ, Kateřina; Possibilities and limitations of natural and artificial regeneration of English Oak in floodplain forest. In: Biodiversity and target management of floodplain forests in the Morava river basin (Czech Republic). Olomouc: Univerzita palackého v Olomouci, 2010, ISBN 978-80-244-2530-6.

D_SBORNÍK - PŘÍSPĚVEK

BEDNÁŘ, Pavel; Vliv stáří porostu a stanoviště na rozsah větrných polomů ve smrkových porostech. In: SilvaNet-WoodNet Sborník souhrnů ze studentské vědecké konference. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2010. s. 17-18. ISBN 978-80-7375-454-9.
HURT, Václav; Pěstební a kompoziční zásahy v lese se zvýšenou funkcí rekreační. In: Rekreace a ochrana přírody. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2010. s. 103-110. ISBN 978-80-7375-398-6.
HURT, Václav; Tloušťkový přírůst uvolněných výstavkových stromů při převodu na střední les na příkladu lokality Království. In: Nízký a střední les - plnohodnotná alternativa hospodaření malých a středních vlastníků lesa. Brno: MENDELU v Brně, 2010. ISBN 978-80-7375-443-3.
KADAVÝ, Jan; KNOTT, Robert; Optimalizace pěstebních postupů směřujích k podpoře světelných poměrů nízkého lesa. In: Pěstování lesů v nižších vegetačních stupních. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2010. ISBN 978-80-7375-422-8.
KANTOR, Petr; Postavení a produkční možnosti douglasky tisolisté na Školním lesním podniku ML Křtiny. In: Pěstování lesů v nižších vegetačních stupních. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2010. ISBN 978-80-7375-422-8.
KANTOR, Petr; Douglaska tisolistá na Školním polesí Hůrky Středních lesnických škol Písek a její produkční potenciál. In: 125 let lesnických škol píseckých a douglasky na Školním polesí Hůrky. Praha: ČLS, o. s., 2010. ISBN 978-80-02-02231-2.
KANTOR, Petr; Nástin zásad a principů pěstování nízkých a středních lesů. In: Nízký a střední les - plnohodnotná alternativa hospodaření malých a středních vlastníků lesa. Brno: MENDELU v Brně, 2010. ISBN 978-80-7375-443-3.
KANTOR, Petr; SLODIČÁK, Marian; NOVÁK, J.; Modely výchovy borových porostů. In: Exkurze po Městských lesích Hradec Králové po 100 letech. Přírodě blízké hospodaření v borových lesích. Pelhřimov: Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR, 2010.
KLÍMA, Stanislav; Produkční zhodnocení různě vychovávané směsi dubu a habru s cennými listnáči. In: Pěstování lesů v nižších vegetačních stupních. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2010. ISBN 978-80-7375-422-8.
KNOTT, Robert; Modelová schémata obhospodařování nízkých a středních lesů. In: Nízký a střední les - plnohodnotná alternativa hospodaření malých a středních vlastníků lesa. Brno: MENDELU v Brně, 2010. ISBN 978-80-7375-443-3.
MAUER, Oldřich; PALÁTOVÁ, Eva; Vliv trofnosti stanoviště na vývin kořenového systému douglasky tisolisté (Pseudotsuga Menziesii /Mirb./ Franco). In: Aktuality v pěstování introdukovaných dřevin. Praha: Tribun EU.s.r.o, 2010. ISBN 978-80-213-2114-4.
MAUER, Oldřich; MAUEROVÁ, Petra; Vliv kvality užitého sadebního nateriálu na následnou kvalitu a stabilitu založených porostů. In: Aktuálne problémy lesného škôlkarstva, semenárstva a umelej obnovy lesa. Zvolen: Národné lesnické centrum, 2010. ISBN 978-80-8093-113-1.
MAUER, Oldřich; MAUEROVÁ, Petra; Vliv zkracování kořenového systému buku lesního (Fagus sylvatica L.) a dubu zimního (Quercus petraea L.) na výskyt hnilob kořenového systému. In: Aktuální problematika lesního školkařství v r. 2010. Brno: Sdružení lesních školkařů ČR, 2010. ISBN 978-80-7399-146-3.
MAUER, Oldřich; MARTINÍK, Antonín; Stav, poškození sněhem a kořenový systém břízy v porostech na Ostravsku. In: Bříza - strom roku 2010. Praha: ČZU v Praze, 2010. ISBN 978-80-213-2098-7.
MAUER, Oldřich; PALÁTOVÁ, Eva; Deformace kořenového systému a jejich vliv na stabilitu a vitalitu dřevin. In: Problematika obnovy lesa. SVOL Plzeňského kraje, 2010.
MENŠÍK, Ladislav; KULHAVÝ, Jiří; KANTOR, Petr; REMEŠ, Michal; Humusové poměry porostů douglasky, smrku a smrku s bukem na Školním Polesí Hůrky. In: 125 let Lesnických škol Píseckých a douglasky na Školním polesí Hůrky. Písek: Česká lesnická společnost, o.s., 2010. ISBN 978-80-02-02231-2.
PALÁTOVÁ, Eva; RYCHNOVSKÁ, Alena; Analýza faktorů ovlivňujících úspěšnost přirozeného nasemenění dubu letního na lužních stanovištích. In: Pěstování lesů v nižších vegetačních stupních. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2010. ISBN 978-80-7375-422-8.
ŠACH, František; ČERNOHOUS, V.; KANTOR, Petr; Obnovní postupy a odtok ze svahu při umělé přívalové srážce na experimentálních sečích stacionáru Česká Čermná. In: Pěstování lesů v nižších vegetačních stupních. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2010. s. 140-145. ISBN 978-80-7375-422-8.
TESAŘ, Vladimír; Sněhová kalamita 2010 ve východním Polabí - výzva k přestavbě systému borového hospodářství. In: Sněhová kalamita v borovém hospodářství 2010. Opočno: VÚLHM, v.v.i. VS Opočno, 2010. ISBN 978-80-7417-028-7.
URBAN, Josef; ČERMÁK, Jan; KANTOR, Petr; Srovnání tloušťkového přirůstu a transpirace douglasky tisolisté a smrku ztepilého. In: Aktuality v pěstování introdukovaných dřevin. Praha: Tribun EU.s.r.o, 2010. ISBN 978-80-213-2114-4.

J_ČLÁNEK

DOBROVOLNÝ, Lumír; TESAŘ, Vladimír; Extent and distribution of beech (Fagus sylvatica L.) regeneration by adult trees individually dispersed over a spruce monoculture. Journal of Forest Science. 2010, 56(12), ISSN 1212-4834.
DOBROVOLNÝ, Lumír; TESAŘ, Vladimír; Growth and characteristics of old beech (Fagus sylvatica L.) trees individually dispersed in spruce monocultures. Journal of Forest Science. 2010, 56(9), ISSN 1212-4834.
HURT, Václav; PEŇÁZ, Jiří; Possibilities of assessing the condition of cultivated spruce stands intended for transformation to close-to-nature forests as exemplified by a supraregional biocentre -- the first stage. Beskydy. 2010, 2(2), ISSN 1803-2451.
KANTOR, Petr; BUŠINA, František; KNOTT, Robert; Postavení douglasky tisolisté (Pseudotsuga menziesii /Mirb./ Franco) a její přirozená obnova na Školním polesí Hůrky Středních lesnických škol Písek. Zprávy lesnického výzkumu. 2010, 55(4), ISSN 0322-9688.
KREČMER, Vladimír; ŠACH, František; KANTOR, Petr; K historii vzniku první právní normy pro víceúčelové obhospodařování lesů -- příspěvek k lesnické historii Beskyd. Zprávy lesnického výzkumu. 2010, 55(2), 141-146. ISSN 0322-9688.
LIBUS, Jiří; MAUER, Oldřich; VAVŘÍČEK, Dušan; Soil preparation by phloughing in the floodplain forest and its influence on vegetation and primary soil characteristics. Journal of Forest Science. 2010, 56(4), ISSN 1212-4834.
MAREŠ, Rudolf; The extent of root rot damage in Norway spruce stands established on fertile sites of former agricultural land. Journal of Forest Science. 2010, 56(1), ISSN 1212-4834.
MAUER, Oldřich; PALÁTOVÁ, Eva; Development and health condition of the root system of Norway spruce (Picea abies /L./ Karst.) in the region of the Jeseníky Mts.. Folia Oecologica. 2010, 37(2), ISSN 1336-5266.
MAUER, Oldřich; PALÁTOVÁ, Eva; HADAŠ, Pavel; VAVŘÍČEK, Dušan; Nová vlna chřadnutí smrku v Krkonoších?. Opera corcontica : Krkonošské práce. 2010, (47), ISSN 0139-925X.
MAUER, Oldřich; PALÁTOVÁ, Eva; Decline of Norway spruce in the Krkonoše Mts.. Journal of Forest Science. 2010, 56(8), ISSN 1212-4834.
MAUER, Oldřich; PALÁTOVÁ, Eva; Root system and the decline of Norway spruce (Picea abies /L./ Karst.). Beskydy. 2010, 3(1), ISSN 1803-2451.
POKORNÝ, Radek; TOMÁŠKOVÁ, Ivana; DRÁPELOVÁ, Ida; KULHAVÝ, Jiří; MAREK, Michal V.; Long-term effects of CO2 enrichment on bud phenology and shoot growth patterns of Norway spruce juvenile trees. Journal of Forest Science. 2010, 56(6), ISSN 1212-4834.
POP, Martin; KULA, Emanuel; MAŇAS, Petr; KAJFOSZ, Radek; Possibilities of using chemical preparations at tending measures in stands of blue spruce (Picea pungens Engelm.) and cambioxylophagous fauna. Journal of Forest Science. 2010, 56(10), ISSN 1212-4834.
URBAN, Josef; REBROŠOVÁ, Kateřina; DOBROVOLNÝ, Lumír; SCHNEIDER, Jiří; Allometry of four European beech stands growing at the contrasting localities in small-scale area. Folia Oecologica. 2010, 37(1), ISSN 1336-5266.

2009

D_SBORNÍK - PŘÍSPĚVEK

ČERNOHOUS, V.; KANTOR, Petr; ŠACH, František; Výzkum hydrologických služeb lesa a lesního hospodářství na soustavě experimentálních objektů v Orlických horách a uplatnění výsledků v horských CHOPAV. In: Pestovanie lesa ako nástroj cieľavedomého využívania potenciálu lesov. Zvolen: Národné lesnícké centrum, 2009. s. 320-329. ISBN 978-80-8093-089-9.
DOBROVOLNÝ, Lumír; Spontánní šíření buku ve smrkové monokultuře - příklad ze saské části Krušnohoří. In: Pestovanie lesa ako nástroj cieľavedomého využívania potenciálu lesov. Zvolen: Národné lesnícké centrum, 2009. ISBN 978-80-8093-089-9.
DOBROVOLNÝ, Lumír; Sekundární sukcese buku (Fagus sylvatica L.) ve smrkové monokultuře. In: Geobiocenologie a její aplikace v krajině. Geobiocenologické spisy, svazek č. 13, Sborník referátů z geobiocenologické konference, 6.-7.11.2009. Brno: MZLU, 2009. ISBN 978-80-7375-363-4.
HURT, Václav; Samovolný vývoj lesní biocenózy buku a modřínu na příkladu SLT 3B ŠLP Křtiny. In: Geobiocenologie a její aplikace v krajině. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2009. ISBN 978-80-7375-363-4.
HURT, Václav; Způsob posouzení stavu kulturních lesních porostů určených k přestavbě (transformaci) v přírodě blízké lesy na příkladu nadregionálního biocentra.. In: Pestovanie lesa ako nástroj cieľavedomého využívania potenciálu lesov. Zvolen: Národné lesnícké centrum, 2009. ISBN 978-80-8093-089-9.
KADAVÝ, Jan; KNEIFL, Michal; KNOTT, Robert; Experimentální plocha nízkého a středního lesa projektu TARMAG na lokalitě Hády (ŠLP Masarykův Les Křtiny).. In: Pestovanie lesa ako nástroj cieľavedomého využívania potenciálu lesov. Zvolen: Národné lesnícké centrum, 2009. ISBN 978-80-8093-089-9.
KADAVÝ, Jan; KNEIFL, Michal; KNOTT, Robert; Založení experimentální plochy nízkého a středního lesa projektu TARMAG na území ŠLP Masarykův les Křtiny. In: Nízké a střední lesy v krajině. Brno: MZLU v Brně, 2009. ISBN 978-80-7375-292-7.
KANTOR, Petr; ŠACH, František; KARL, Zdeněk; Vodní bilance horské smrkové a bukové tyčoviny ve vegetačních obdobích 2007 a 2008. In: Pestovanie lesa ako nástroj cieľavedomého využívania potenciálu lesov. Zvolen: Národné lesnícké centrum, 2009. s. 313-319. ISBN 978-80-8093-089-9.
KLÍMA, Stanislav; Růst a produkční potenciál smíšeného listnatého porostu ve Ždánském lese. In: Pestovanie lesa ako nástroj cieľavedomého využívania potenciálu lesov. Zvolen: Národné lesnícké centrum, 2009. ISBN 978-80-8093-089-9.
KNOTT, Robert; HURT, Václav; KADAVÝ, Jan; KNEIFL, Michal; Základy hospodaření v nízkém a středním lese. In: Nízké a střední lesy v krajině. Brno: MZLU v Brně, 2009. ISBN 978-80-7375-292-7.
KNOTT, Robert; SERVUS, Michal; KADAVÝ, Jan; KNEIFL, Michal; Návrat ke střednímu lesu v lesích města Ingolstadt. In: Nízké a střední lesy v krajině. Brno: MZLU v Brně, 2009. ISBN 978-80-7375-292-7.
LIBUS, Jiří; MAUER, Oldřich; Vliv výstavků dubu letního na růst sazenic a ostatní charakteristiky lužního ekotopu. In: Pestovanie lesa ako nástroj cieľavedomého využívania potenciálu lesov. Zvolen: Národné lesnícké centrum, 2009. ISBN 978-80-8093-089-9.
MAŇAS, Petr; MAUER, Oldřich; Růst kultur smrku ztepilého (Picea abies [L.] Karst.) založených reprodukčním materiálem původem z 7. a 8. LVS. In: Pestovanie lesa ako nástroj cieľavedomého využívania potenciálu lesov. Zvolen: Národné lesnícké centrum, 2009. ISBN 978-80-8093-089-9.
MAUER, Oldřich; PALÁTOVÁ, Eva; Vliv celoplošného frézování těžebních zbytků na vybrané charakteristiky ekotopu a růst založených kultur. In: Pestovanie lesa ako nástroj cieľavedomého využívania potenciálu lesov. Zvolen: Národné lesnícké centrum, 2009. ISBN 978-80-8093-089-9.
MAUER, Oldřich; PALÁTOVÁ, Eva; Kořenový systém a chřadnutí smrku ztepilého (Picea abies /L./ Karst.).. In: Chřadnutí smrku ztepilého ve střední Evropě na příkladu regionu Beskyd. Brno: MZLU v Brně, 2009. ISBN 978-80-7375-365-8.
MAUER, Oldřich; PALÁTOVÁ, Eva; Růst vegetativně množeného sadebního materiálu lesních dřevin po výsadbě do porostů. In: Aktuálne problémy lesného škôlkarstva, semenárstva a umelej obnovy lesa. Zvolen: Národné lesnícke centrum, 2009. ISBN 978-80-8093-084-4.
MAUER, Oldřich; MAUEROVÁ, Petra; Vliv kvality užitého sadebního materiálu na následnou kvalitu a stabilitu založených porostů. In: Zkušenosti s aplikací zákona č. 149/2003 Sb. v podmínkách lesního hospodářství ČR. Praha: ČLS, 2009. ISBN 978-80-02-02146-9.
MAUER, Oldřich; KVASNICOVÁ, Darina; HAVLÍČEK, Roman; Skladování sadebního materiálu lesních dřevin v jeskyních. In: Aktuální problematika lesního školkařství v r. 2009. Brno: Tribun EU, 2009. ISBN 978-80-7399-874-5.
MENŠÍK, Ladislav; FABIÁNEK, Tomáš; TESAŘ, Vladimír; Humusové poměry lesních porostů založených na zemědělských půdách v imisních oblastech Trutnovska. In: Půda v průmyslové krajině - 13. pedologické dny - sborník. Olomouc: Česká pedologická společnost, Univerzita Palackého v Olomouci, Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2009. ISBN 978-80-87371-00-8.

J_ČLÁNEK

FLORA, Martin; HURT, Václav; KADAVÝ, Jan; KNEIFL, Michal; KNOTT, Robert; SERVUS, Michal; Nízký a střední les - plnohodnotná alternativa hospodaření malých a středních vlastníků lesa. Lesnická práce. 2009, 87(2), ISSN 0322-9254.
KANTOR, Petr; ŠACH, František; KARL, Zdeněk; ČERNOHOUS, V.; Development of vaporization process from young stands of Norway spruce and European beech after snow breakage. Soil and Water Research. 2009, 4(Sp.Issue2), 28-38. ISSN 1801-5395.
KANTOR, Petr; MAREŠ, Rudolf; Production potential of Douglas fir on acid sites of Training Forest District Hůrky, Secondary Forestry School Písek. Journal of Forest Science. 2009, 55(7), ISSN 1212-4834.
KANTOR, Petr; KARL, Zdeněk; ŠACH, František; ČERNOHOUS, V.; Analysis of snow accumulation and snow melting in a young mountain spruce and beech stand in the Orlické hory Mts., Czech Republic. Journal of Forest Science. 2009, 55(10), 437-451. ISSN 1212-4834.
KANTOR, Petr; ŠACH, František; ČERNOHOUS, V.; Development of foliage biomass of young spruce and beech stands in the mountain water balance research area. Journal of Forest Science. 2009, 55(2), 51-62. ISSN 1212-4834.
KUBÍK, Petr; MAUER, Oldřich; Current possibilities of using Norway spruce (Picea abies [L.] Karst.) in forest regeneration in the air-polluted region of the northeastern Krusne hory Mts. Journal of Forest Science. 2009, 55(8), 376-386. ISSN 1212-4834.
LIBUS, Jiří; MAUER, Oldřich; Forest regeneration under standards of pedunculate oak (Quercus robur L.). Acta universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis. 2009, 57(5), ISSN 1211-8516.
MAŇAS, Petr; MAUER, Oldřich; Vliv původu reprodukčního materiálu na odrůstání smrku ztepilého (Picea abies [L.] Karst.) ve vyšších polohách 7. LVS imisní oblasti Krušných hor.. Zprávy lesnického výzkumu. 2009, 54(Special), ISSN 0322-9688.
MARTINÍK, Antonín; KANTOR, Petr; Analýza nadzemní biomasy douglasky tisolisté. Lesnická práce. 2009, 88(1), ISSN 0322-9254.
MAUER, Oldřich; PALÁTOVÁ, Eva; BERAN, F.; Root system development in two proveneances of Picea abies at two different sites. Dendrobiology. 2009, 61(Supplement), ISSN 1641-1307.
MAUER, Oldřich; MAUEROVÁ, Petra; The effect of planting stock growing technology on the development of mycorrhiza. Sylwan : miesiecznik Polskiego towarzystwa lesnego. 2009, 153(2), ISSN 0039-7660.
MENŠÍK, Ladislav; KULHAVÝ, Jiří; KANTOR, Petr; REMEŠ, Michal; Humus conditions of stands with the different proportion of Douglas fir in training forest district Hůrky and the Křtiny Forest Training Enterprise. Journal of Forest Science. 2009, 55(8), ISSN 1212-4834.
MENŠÍK, Ladislav; FABIÁNEK, Tomáš; TESAŘ, Vladimír; KULHAVÝ, Jiří; Humus conditions and stand characteristics of artificially established young stands in the process of the transformation of spruce monocultures. Journal of Forest Science. 2009, 55(5), ISSN 1212-4834.

2008

B_KNIHA - CELEK

NERUDA, Jindřich; ČERMÁK, Jan; NADĚŽDINA, Naděžda; ULRICH, Radomír; GEBAUER, Roman; VAVŘÍČEK, Dušan; MARTINKOVÁ, Milena; KNOTT, Robert; PRAX, Alois; POKORNÝ, Eduard; AUBRECHT, Luděk; STANĚK, Zdeněk; KOLLER, Jan; HRUŠKA, Jiří; Determination of damage to soil and root systems of forest trees by the operation of logging machines. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2008. 138 s. ISBN 978-80-7375-251-4.
SOUČEK, Jiří; TESAŘ, Vladimír; Metodika přestavby smrkových monolultur na stanovištích přirozených smíšených porostů. Jíloviště: VÚLHM v.v.i., 2008. 34 s. Lesnický průvodce 4/2008. ISBN 978-80-7417-000-3.

C_KNIHA - KAPITOLA

BALCAR, Vratislav; KULA, Emanuel; LOMSKÝ, Bohumil; MAUER, Oldřich; ŠRÁMEK, Vít; Porosty náhradních dřevin (PND) a jejich ohrožení biotickými a abiotickými faktory. In: Lesnické hospodaření v Krušných horách. Hradec Králové: Lesy ČR, 2008, ISBN 978-80-86945-04-0.
MAUER, Oldřich; Porosty náhradních dřevin (PND) a jejich ohrožení biotickými a biotickými faktory. In: Lesnické hospodaření v Krušných Horách. Hradec Králové, Strnady: Lesy České republiky s.p., Grantová služba LČR, VULHM v.v.i., Strnady, 2008, ISBN 978-80-86461-91-5.

D_SBORNÍK - PŘÍSPĚVEK

DOBROVOLNÝ, Lumír; VYUŽITÍ PROSTOROVÝCH ANALÝZ PŘI HODNOCENÍ SPONTÁNNÍHO ZMLAZENÍ BUKU (Fagus sylvatica L.). In: Pěstování lesů na počátku 21. století. Praha: ČZU, 2008. ISBN 978-80-213-1805-2.
HOUŠKOVÁ, Kateřina; PALÁTOVÁ, Eva; MAUER, Oldřich; Možnosti a podmínky přirozené obnovy dubu letního (Quercus robur L.). In: Aktuálne problémy lesného škôlkarstva, semenárstva a umelej obnovy lesa. Zvolen: Národné lesnícke centrum, 2008. ISBN 978-80-8093-049-3.
HURT, Václav; Vývoj štíhlostního kvocientu přirozeně se vyvíjející směsi buku a modřínu na živném stanovišti ŠLP KŘTINY. In: Pěstování lesů na počátku 21. století. Silviculture at the beginníng of 21st century. Kostelec nad Černými lesy: Fakulta lesnická a dřevařská, Česká zemědělská univerzita v Praze, 2008. ISBN 978-80-213-1805-2.
KADAVÝ, Jan; KNOTT, Robert; KNEIFL, Michal; HURT, Václav; Jak dál s pěstováním nepravých kmenovin?. In: Pěstování lesů na počátku 21. století. Silviculture at the beginníng of 21st century. Kostelec nad Černými lesy: Fakulta lesnická a dřevařská, Česká zemědělská univerzita v Praze, 2008. ISBN 978-80-213-1805-2.
KANTOR, Petr; Stabilita a produkční možnosti smrku v chlumních oblastech. In: Význam dřevoprodukční funkce lesa pro životní prostředí. Praha: ČLS, 2008. ISBN 978-80-02-02069-1.
KANTOR, Petr; ŠACH, František; ČERNOHOUS, V.; Foliage biomass Quantification of young norway spruce and european beech stands in the Orlicke hory Mts. (Czech republic). In: Pěstování lesů na počátku 21. století. Praha: ČZU, 2008. ISBN 978-80-213-1805-2.
KANTOR, Petr; KARL, Zdeněk; ŠACH, František; Evaporation from the soil surface and evapotranspiration of a spruce stand after disastrous snow breakage in winter 2005/2006. In: Hydrologie malého povodí 2008. Praha: Ústav pro hydrodynamiku AVČR, 2008. ISBN 978-80-87117-03-3.
KANTOR, Petr; MAREŠ, Rudolf; Douglaska tisolistá -- nejvýznamnější introdukovaná dřevina v České republice. In: Pěstování nepůvodních dřevin. Praha: ČLS, o.s., 2008. ISBN 978-80-02-02038-7.
KLÍMA, Stanislav; Vliv různé redukce na kvalitu a vývoj bukové mlaziny. In: Pěstování lesů na počátku 21. století. Praha: ČZU, 2008. ISBN 978-80-213-1805-2.
KNOTT, Robert; NOVOTNÝ, David; Změny indexu listové plochy po probírce ve smrkovém porostu. In: Pěstování lesů na počátku 21. století. Silviculture at the beginníng of 21st century. Kostelec nad Černými lesy: Fakulta lesnická a dřevařská, Česká zemědělská univerzita v Praze, 2008. ISBN 978-80-213-1805-2.
KUBÍK, Petr; MAUER, Oldřich; Současné možnosti uplatnění jedle bělokoré (Abies alba Mill.) při obnově lesa v imisní oblasti severovýchodního Krušnohoří po změně emisní situace. In: Pěstování lesů na počátku 21. století. Silviculture at the beginníng of 21st century. Kostelec nad Černými lesy: Fakulta lesnická a dřevařská, Česká zemědělská univerzita v Praze, 2008. ISBN 978-80-213-1805-2.
LIBUS, Jiří; MAUER, Oldřich; PALÁTOVÁ, Eva; Vliv velikosti holiny, celoplošné přípravy půdy orbou a polaření na vývin nadzemní části a kořenového systému dubu letního (Quercus robur L.) na lužních stanovištích. In: Pěstování lesů na počátku 21. století. Praha: ČZU, 2008. ISBN 978-80-213-1805-2.
LIBUS, Jiří; Site preparation and her impact on a growth of pedunculate oak (Quercus robur L.) and other characteristics of floodplain ecotopes. In: Ph. D. students meeting in Udine, proceedings. MZLU v Brně: 2008.
MAŇAS, Petr; Zhodnocení růstu náhorního ekotypu borovice lesní (pinus sylvestris l.) v imisní oblasti krušných hor. In: Pěstování lesů na počátku 21. století. Silviculture at the beginníng of 21st century. Kostelec nad Černými lesy: Fakulta lesnická a dřevařská, Česká zemědělská univerzita v Praze, 2008. ISBN 978-80-213-1805-2.
MAUER, Oldřich; MAUEROVÁ, Petra; The effect of planting stock growing technology on the development of mycorrhiza. In: Nauka dla praktyki. Rola i znaczenie ektomikoryz dla optymalnego wzrostu i rozwoju drzew lesnych -- 10 lat realizaciji programu wdrozenia polskiej technologii mikoryzacji sadzonek drzew lesnych w Lasach Panstwowych. Katowice: Polska Akademia Nauk, 2008.
MAUER, Oldřich; PALÁTOVÁ, Eva; POP, Martin; Chřadnutí smrku ztepilého (Picea abiers /L./ Karst.) v nižších lesních vegetačních stupních. In: Aktuálne problémy lesného škôlkarstva, semenárstva a umelej obnovy lesa. Zvolen: Národné lesnícke centrum, 2008. ISBN 978-80-8093-049-3.
MAUER, Oldřich; PALÁTOVÁ, Eva; HOUŠKOVÁ, Kateřina; HOBZA, Pavel; POP, Martin; LIBUS, Jiří; RYCHNOVSKÁ, Alena; MAUEROVÁ, Petra; K problematice obnovy dubu letního (Quercus robur L.) na lužních stanovištích. In: Lužní lesy - obhospodařování z pohledu udržitelného rozvoje. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2008. ISBN 978-80-7375-170-8.
MAUER, Oldřich; K současným problémům lesního školkařství. In: Aktuální problematika lesního školkařství v r. 2008. Brno: 2008. ISBN 978-80-7399-582-9.
MAUER, Oldřich; Pěstování poloodrostků a odrostků (význam, zásady, pěstování, určení k výsadbě). In: Pěstování poloodrostků a odrostků sadebního materiálu lesních dřevin v lesních školkách. Brno: Tribun EU s.r.o., 2008. ISBN 978-80-7399-433-4.
MAUER, Oldřich; MAUEROVÁ, Petra; Velikost kořenového systému a vitalita kultur a porostů smrku ztepilého (Picea abies /L./ Karst.). In: Pěstování lesů na počátku 21. století. Praha: ČZU, 2008. ISBN 978-80-213-1805-2.
MENŠÍK, Ladislav; FABIÁNEK, Tomáš; TESAŘ, Vladimír; KULHAVÝ, Jiří; Humus conditions and stand characteristics of artificially established young stands in the process of the transformation of spruce monocultures. In: Annual Meeting of Working Group ConForest 2008 "The Concept for European Forests". Opočno: EFI Project Centre ConForest and Forestry and Game Management Research Institute Strnady, 2008.
MENŠÍK, Ladislav; REMEŠ, Michal; KULHAVÝ, Jiří; KANTOR, Petr; Humusové poměry porostů s rozdílným zastoupením Douglasky tisolisté na ŠP Hůrky. In: Pěstování lesů na počátku 21. století. Silviculture at the beginníng of 21st century. Kostelec nad Černými lesy: Fakulta lesnická a dřevařská, Česká zemědělská univerzita v Praze, 2008. ISBN 978-80-213-1805-2.
PALÁTOVÁ, Eva; MAUER, Oldřich; Vliv sucha a zvýšených depozic dusíku na odrůstání borovice lesní (Pinus sylvestris L.). In: Přirozené zmlazování borovice. Mimoň: ČLS, 2008. ISBN 978-80-02-02070-7.
PALÁTOVÁ, Eva; MAUER, Oldřich; Entwicklung des Wurzelsystems bei Gemeiner Eberesche unter verschiedenen Bedingungen. In: Die Rolle der Weichlaubbäume im Waldbau. Tharandt: Lehrstuhl für Waldbau, 2008.
POP, Martin; Uplatnění rodu Lupinus při biologické melioraci stanovišť degradovaných celoplošnou dozerovou přípravou půdy. In: Pěstování lesů na počátku 21. století. Silviculture at the beginníng of 21st century. Kostelec nad Černými lesy: Fakulta lesnická a dřevařská, Česká zemědělská univerzita v Praze, 2008. ISBN 978-80-213-1805-2.
SLODIČÁK, Marian; KANTOR, Petr; NOVÁK, Jiří; Výchova porostů borovice lesní. In: Přirozené zmlazování borovice. Mimoň: ČLS, 2008. ISBN 978-80-02-02070-7.
SOUČEK, Jiří; TESAŘ, Vladimír; Height growth of fir and beech underplantings in spruce stand. In: Annual Meeting of Working Group ConForest 2008 "The Concept for European Forests". Opočno: EFI Project Centre ConForest and Forestry and Game Management Research Institute Strnady, 2008.
STŘEDA, Tomáš; LITSCHMANN, Tomáš; PALÁTOVÁ, Eva; Vlhkost půdy pod různými typy vegetace v říční krajině. In: Bioklimatologické aspekty hodnocení procesů v krajině. ČBkS, 2008. ISBN 978-80-86690-55-1.
ŠACH, František; KANTOR, Petr; KARL, Zdeněk; ČERNOHOUS, V.; Evapotranspiration and soil surface evaporation in a young Norway spruce stand after snowbreakage disaster in 2005/2006. In: Annual Meeting of Working Group ConForest 2008 "The Concept for European Forests". Opočno: EFI Project Centre ConForest and Forestry and Game Management Research Institute Strnady, 2008.
ŠVIHLA, V.; ČERNOHOUS, V.; ŠACH, František; KANTOR, Petr; Role lesů v hydrologii krajiny. In: Management lesů v národních parcích ČR. Správa KRNAP, 2008.
TESAŘ, Vladimír; Aspe im Waldumbau in einem Immissionsschadgebiet. In: Die Rolle der Weichlaubbäume im Waldbau. Tharandt: Lehrstuhl für Waldbau, 2008.

J_ČLÁNEK

HOBZA, Pavel; MAUER, Oldřich; POP, Martin; Current use of European beech (Fagus sylvatica L.) for artificial regeneration of forests in the air-polluted areas. Journal of Forest Science. 2008, 54(4), ISSN 1212-4834.
HOBZA, Pavel; MAUER, Oldřich; POP, Martin; Current use of European beech (Fagus sylvatica L.) for artificial regeneration of forest in the air-polluted areas. Journal of Forest Science. 2008, 54(4), ISSN 1212-4834.
KANTOR, Petr; ŠACH, František; Water balance of young Norway spruce and European beech mountain stands in growing seasons 2005, 2006. Folia Oecologica. 2008, 35(1), ISSN 1336-5266.
KANTOR, Petr; Production potential of Douglas fir at mesotrophic sites of Křtiny Training Forest Enterprise. Journal of Forest Science. 2008, 54(7), ISSN 1212-4834.
MAUER, Oldřich; BAGAR, Rudolf; PALÁTOVÁ, Eva; Response of the Norway spruce (Picea abies [L.] Karst.) root system to changing humidity and temperature conditions of the site. Journal of Forest Science. 2008, 54(6), ISSN 1212-4834.
MAUER, Oldřich; PALÁTOVÁ, Eva; POP, Martin; Root system emergence and health condition in Norway spruce (Picea abies (L.) Karst.) affected by yellowing of assimilatory apparatus in the region of the Krušné hory Mts.. Folia Oecologica. 2008, 35(2), ISSN 1336-5266.
MAUER, Oldřich; PALÁTOVÁ, Eva; BERAN, F.; The effect of ecotope on root system development in Norway spruce (Picea abies /L./ Karst.). Beskydy. 2008, 1(2), ISSN 1803-2451.
PALÁTOVÁ, Eva; MAUER, Oldřich; LIBUS, Jiří; Bioelement contents in the planting stock tissues of Norway spruce (Picea abies /L./ Karst.) and European beech (Fagus sylvatica L.) after excessive N and Mg fertilization. Acta Universitatis agriculturae et silviculturae Mendelianae Brunensis. 2008, 56(1),
ŠACH, František; KANTOR, Petr; ČERNOHOUS, V.; Introskeletal erosion of forest soils on rocky localities. Communicationes Instituti Forestalis Bohemicae. 2008, (24), ISSN 1211-2992.
ŠAMONIL, Pavel; ŠEBKOVÁ, Barbora; DOUDA, Jan; VRŠKA, Tomáš; Role of position within the windthrow in forest floor chemistry in the flysh zone of the Carpatians. Canadian Journal of Forest Research. 2008, 38(6), ISSN 0045-5067.

2007

A_AUDIOVIZUÁLNÍ TVORBA

KADAVÝ, Jan., KNEIFL, Michal., KNOTT, Robert., FLORA, Martin., SERVUS, Michal. Projektový web: www. nizkyles. cz [online]. 2007.

B_KNIHA - CELEK

ŠACH, František; KANTOR, Petr; ČERNOHOUS, V.; Metodické postupy obhospodařování lesů s vodohospodářskými funkcemi. Jíloviště Strnady: Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti v.v.i., 2007. 25 s. Lesnický průvodce 1/2007-Recenzované Metodiky pro. ISBN 978-80-86461-84-7.
VACEK, Stanislav; SIMON, Jaroslav; MALÍK, Václav; SCHWARZ, Otakar; PODRÁZSKÝ, Vilém; MINX, Tomáš; TESAŘ, Vladimír; ANDĚL, P.; JANKOVSKÝ, Libor; MIKESKA, M.; Zdravotní stav a dynamika lesních ekosystémů Krkonoš pod stresem vyvolaným znečištěním ovzduší. Kostelec nad Černými Lesy: Folia Forestalia Bohemica, 2007. 216 s. 4. ISBN 978-80-86386-94-2.

D_SBORNÍK - PŘÍSPĚVEK

DOBROVOLNÝ, Lumír; MAROSZ, Karel; VOLAŘÍK, Daniel; KOMPETIČNÍ SITUACE JEDINCŮ BUKU (Fagus sylvatica L.) ROZPTÝLENÝCH VE SMRKOVÉ MONOKULTUŘE. In: Management of forests in changing environmental conditions. Zvolen: TU Zvolen, 2007. ISBN 978-80-228-1779-0.
DOBROVOLNÝ, Lumír; Geobiocenózy s bukem lesním (Fagus sylvatica L.) v lesních porostech s dominantním smrkem ztepilým (Picea abies (L.) Karst.). In: Geobiocenologie a její aplikace. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2007. ISBN 978-80-7375-130-2.
HOBZA, Pavel; MAUER, Oldřich; FIBICH, Pavel; JIRMAN, David; Effect of the size of regeneration elements (clearcut areas) on the growth of pedunculate oak (quercus robur l.) in artificial regeneration. In: Forest Management Systems and Regeneration of Floodplain Forest Sites. Brno: MUAF, 2007. ISBN 978-80-7375-089-3.
HOBZA, Pavel; MAUER, Oldřich; Reconstruction of the stands of substitute tree species with european beech (fagus sylvatica l.) in the eastern krušné hory mts.. In: Forestry Research in the Ore Mts.. Brno: Mendel University of Agriculture and Forestry Brno, 2007. ISBN 978-80-7375-081-7.
HOBZA, Pavel; Growth response of norway spruce (picea abies /l./ karst.) to game damage by browsing in the air polluted region of Krušné hory Mts.. In: Management of forests in changing environmental conditions. Zvolen: TU Zvolen, 2007. ISBN 978-80-228-1779-0.
HOUŠKOVÁ, Kateřina; PALÁTOVÁ, Eva; MAUER, Oldřich; Possibilities and Procedures for the Natural Regeneration of Pedunculate Oak (Quercus robur L. ) in South Moravia. In: Forest Management Systems and Regeneration of Floodplain Forest Sites. Brno: MUAF, 2007. ISBN 978-80-7375-089-3.
HURT, Václav; Competition indices in relation to the crown size development as one of the important production indicators of a tree. In: Management of forests in changing environmental conditions. Zvolen: TU Zvolen, 2007. ISBN 978-80-228-1779-0.
KADAVÝ, Jan; KNEIFL, Michal; KNOTT, Robert; Nízký les jako potenciální zdroj energetické biomasy. In: Racionální využívání lesní biomasy pro energetické účely. Kostelec n. Č.L.: Příhoda, J. [Ed.], 2007. ISBN 978-80-213-1691-1.
KADAVÝ, Jan; KNEIFL, Michal; KNOTT, Robert; Nízký les na nelesních půdách -- alternativa pro budoucnost. In: Obnova lesního prostředí při zalesňování nelesních a degradovaných půd. Kostelec n. Č. L.: Lesnická práce s.r.o., 2007. ISBN 978-80-213-1702-4.
KADAVÝ, Jan; KNEIFL, Michal; SERVUS, Michal; KNOTT, Robert; Střední les jako přírodě blízký způsob hospodaření. In: Význam přírodě blízkých způsobů pěstování lesa pro jejich stabilitu, produkční a mimoprodukční funkce. Kostelec n. Č. L.: ČZU LDF Praha, 2007. ISBN 978-80-213-1687-4.
KANTOR, Petr; KARL, Zdeněk; ŠACH, František; Ukládání a intenzita tání sněhu v mladém smrkovém a bukovém porostu v zimním období 2005/2006. In: Klima lesa. Křtiny: Česká bioklimatologická společnost, 2007. ISBN 978-80-86690-40-7.
KANTOR, Petr; KARL, Zdeněk; ŠACH, František; Water regime of a young mountain spruce and beech stand in extreme winter 2005/2006. In: Management of forests in changing environmental conditions. Zvolen: TU Zvolen, 2007. ISBN 978-80-228-1779-0.
KANTOR, Petr; KARL, Zdeněk; ŠACH, František; Accumulation and intensity of snow melting in a young spruce and beech stand in the winter period 2005/2006. In: Klima lesa. Křtiny: Česká bioklimatologická společnost, 2007. ISBN 978-80-86690-40-7.
KANTOR, Petr; ŠACH, František; Vodní režim mladého horského smrkového a bukového porostu ve vegetačních obdobích 2005 a 2006. In: Proceedings of International Scientific Conference Bioclimatology and Natural Hazards. Zvolen: Slovak Bioclimatology Society at the Slovak Academy of Sciences, 2007. ISBN 978-80-228-1760-8.
KARL, Zdeněk; Evaporation of a young spruce and beech stand after the canopy closure disturbance by snow disaster in the growing season 2006. In: Management of forests in changing environmental conditions. Zvolen: TU Zvolen, 2007. ISBN 978-80-228-1779-0.
KLÍMA, Stanislav; Effects of tending on the structure and production of a young beech stand. In: Management of forests in changing environmental conditions. Zvolen: TU Zvolen, 2007. ISBN 978-80-228-1779-0.
KNOTT, Robert; KADAVÝ, Jan; Using the technology of terrestrial laser scanning to describe the structure of forest stands. In: Management of forests in changing environmental conditions. Zvolen: TU Zvolen, 2007. ISBN 978-80-228-1779-0.
KNOTT, Robert; KADAVÝ, Jan; KNEIFL, Michal; Pozemní laserové skenování -- nový přístup zjišťování dendrometrických veličin v lesních porostech. In: Nové trendy v měření dendrometrických veličin. Kostelec n. Č.l.: 2007.
KUBÍK, Petr; Damage to young plantations by late frost in the air-polluted region of north-eastern Krušné hory MTS. In: Management of forests in changing environmental conditions. Zvolen: TU Zvolen, 2007. ISBN 978-80-228-1779-0.
KUBÍK, Petr; MAUER, Oldřich; Possibilites of aplying European beech (Fagus sylvatica L.) in the regeneration of existing Norway spruce (Picea abies Karst.) stands in the air polluted region Krušné hory MTS. In: Forestry Research in the Ore Mts.. Brno: Mendel University of Agriculture and Forestry Brno, 2007. ISBN 978-80-7375-081-7.
LIBUS, Jiří; MAUER, Oldřich; VAVŘÍČEK, Dušan; Impact of the whole-area soil preparation by ploughing and agroforestry on some characteristics of floodplain ecotopes. In: Forest Management Systems and Regeneration of Floodplain Forest Sites. Brno: MUAF, 2007. ISBN 978-80-7375-089-3.
MAŇAS, Petr; MAUER, Oldřich; Comparison of the growth of norway spruce (Picea abies /L./ Karst.) and the upland ecotype of scots pine (Pinus sylvestris L.). In: Forestry Research in the Ore Mts.. Brno: Mendel University of Agriculture and Forestry Brno, 2007. ISBN 978-80-7375-081-7.
MAŇAS, Petr; MAUER, Oldřich; Growth and vitality of norway spruce (Picea abies [L.] Karst.) on large-scale clearcuts in The air polluted region of Krušné hory mts.. In: Management of forests in changing environmental conditions. Zvolen: TU Zvolen, 2007. ISBN 978-80-228-1779-0.
MAREŠ, Rudolf; Comparison of health condition of Norway spruce stands by means of image analysis. In: Management of forests in changing environmental conditions. Zvolen: TU Zvolen, 2007. ISBN 978-80-228-1779-0.
MAUER, Oldřich; PALÁTOVÁ, Eva; HOBZA, Pavel; Synergic action of soil acidity and drought on the health condition of norway spruce (Picea abies /L./ Karst.) in forest altitudinal vegetation zone 6. In: Management of forests in changing environmental conditions. Zvolen: TU Zvolen, 2007. ISBN 978-80-228-1779-0.
MAUER, Oldřich; RUDOŠ, Jaroslav; Uplatnění douglasky tisolisté (Pseudotsuga menziesii /Mirb./ Franco) při zalesňování zemědělských půd středních poloh. In: Obnova lesního prostředí při zalesňování nelesních a degradovaných půd. Kostelec n. Č. L.: Lesnická práce s.r.o., 2007. ISBN 978-80-213-1702-4.
MAUER, Oldřich; BAGAR, Rudolf; PALÁTOVÁ, Eva; Response of norway spruce (Picea abies /L. / Karst. ) at lower elevations of the Bohemian-Moravian upland to the changing climatic conditions and to the weather course. In: Proceedings of International Scientific Conference Bioclimatology and Natural Hazards. Zvolen: Slovak Bioclimatology Society at the Slovak Academy of Sciences, 2007. ISBN 978-80-228-1760-8.
MAUER, Oldřich; PALÁTOVÁ, Eva; POP, Martin; Postavení smrku ztepilého (Picea abies /L./ Karst) v nižších lesních vegetačních stupních a příčiny jeho chřadnutí. In: Trvale udržitelné hospodaření v listnatých a smíšených lesích. Praha: ČLS, 2007. ISBN 978-80-02-01905-3.
MAUER, Oldřich; Možnosti ochrany lesních kultur v období přísušku. In: Aktuálne problémy lesného škôlkarstva, semenárstva a umelej obnovy lesa 2007. Liptovský Ján: Národné lesnické centrum, 2007. ISBN 978-80-8093-013-4.
MAUER, Oldřich; MAUEROVÁ, Petra; Eliminating the Negative Influence of Forest Weeds in the Pedunculate Oak (Quercus robur L. ) Regeneration on Alluvial Sites by Mowing to "High Stubble". In: Forest Management Systems and Regeneration of Floodplain Forest Sites. Brno: MUAF, 2007. ISBN 978-80-7375-089-3.
MAUER, Oldřich; MAUEROVÁ, Petra; Mycorrhiza and technology of raising the planting stock of forest tree species. In: Kvalita reprodukčního materiálu lesních dřevin. Jíloviště: VÚLHM, 2007. ISBN 978-80-86461-82-3.
MAUER, Oldřich; POP, Martin; PALÁTOVÁ, Eva; Possibilities of using Sycamore maple (Acer pseudoplatanus L.) in the air polluted region of Krusne hory Mts.. In: Forestry Research in the Ore Mts.. Brno: Mendel University of Agriculture and Forestry Brno, 2007. ISBN 978-80-7375-081-7.
MAUER, Oldřich; LIBUS, Jiří; PALÁTOVÁ, Eva; RYCHNOVSKÁ, Alena; MAUEROVÁ, Petra; Emergence of Above-Ground Part and Root System in Pedunculate Oak (Quercus robur L. ) after Whole-Area Site Preparation by Plough and Rotary Cultivator and after Regeneration by Sowing and Planting. In: Forest Management Systems and Regeneration of Floodplain Forest Sites. Brno: MUAF, 2007. ISBN 978-80-7375-089-3.
MENŠÍK, Ladislav; TESAŘ, Vladimír; KULHAVÝ, Jiří; Vývoj a růst mladých porostů různého dřevinného složení na Drahanské vrchovině. In: Krajina - les - dřevo. Brno: Lesnická a dřevařská fakulta MZLU v Brně, 2007. ISBN 978-80-7375-117-3.
PEŇÁZ, Jiří; MARTINEK, Jan; Condition and growth of beech stands in the supraregional biocentre Kněhyně -- Čertův Mlýn. In: Beskydy. 20. vyd., Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně. Lesnická a dřevařská fakulta., 2007. ISBN 978-80-7375-069-5.
POP, Martin; Growh of Norway spruce (Picea abies (L.) Karst.) on plots revitalized by longitudinal spread of mounds in the air-polluted region of Krušné hory Mts.. In: Management of forests in changing environmental conditions. Zvolen: TU Zvolen, 2007. ISBN 978-80-228-1779-0.
POP, Martin; MAUER, Oldřich; PALÁTOVÁ, Eva; Grow oh the European beech (Fagus sylvatica L.) on plots revitalized by longitudinal spreading of mounds in the air polluted region of Krusne hory Mts.. In: Forestry Research in the Ore Mts.. Brno: Mendel University of Agriculture and Forestry Brno, 2007. ISBN 978-80-7375-081-7.
RYBNÍČEK, Michal; JANKOVSKÝ, Libor; PŘEMYSLOVSKÁ, Eva; KNOTT, Robert; PODHORSKÝ, David; The effect of climatic factors on tree-ring width for Norway Spruce (Picea abies (L.) Karst.) in locality Městské lesy Dačice. In: Proceedings of abstract of International Scientific Conference Bioclimatology and Natural Hazards. Zvolen: Slovak Bioclimatology Society at the Slovak Academy of Sciences, 2007. ISBN 978-80-228-1760-8.
ŠACH, František; KANTOR, Petr; KARL, Zdeněk; ČERNOHOUS, V.; Evapotranspiration of young spruce and beech stands before and after snowbreak using continual and ambulant hydropedological measurement. In: Klima lesa. Křtiny: Česká bioklimatologická společnost, 2007. ISBN 978-80-86690-40-7.
ŠACH, František; KANTOR, Petr; KARL, Zdeněk; ČERNOHOUS, V.; Detection of changes in evapotranspiration of a young norway spruvce and european beech stand after snowbreak by hydropedologic methods. In: Management of forests in changing environmental conditions. Zvolen: TU Zvolen, 2007. ISBN 978-80-228-1779-0.
URBAN, Josef; KAMLEROVÁ, Klára; DOBROVOLNÝ, Lumír; SCHEJBALOVÁ, Hana; Different methods of measuring photosynthetically active radiation as a background for prosperity assessment in beech regeneration. In: sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Bioklimatologické riziká a degradácia prírodného prostredia. Poľana nad Detvou: Slovenská bioklimatologická spoločnosť pri SAV, Česká bioklimatologická společnost, 2007. s. 220. ISBN 978-80-228-1760-8.

J_ČLÁNEK

HURT, Václav; KANTOR, Petr; Production potential and ecological stability of mixed forest stands in up-lands - VI. A beech/larch stand on a mesotrophic site of the Křtiny Training Forest Enterprise. Journal of Forest Science. 2007, 53(4), ISSN 1212-4834.
KLÍMA, Stanislav; Vliv různého zastoupení buku na jeho kvalitu a produkci ve směsi s modřínem. Zprávy lesnického výzkumu. 2007, 52(1),
MARTINÍK, Antonín; KANTOR, Petr; Branches and the assimilatory apparatus of full-grown trees of Douglas fir (Pseudotsuga menziesii /Mirb./ Franco) of a different coenotic position. Ekológia. 2007, 26(3), ISSN 1335-342X.
MAUER, Oldřich; POP, Martin; PALÁTOVÁ, Eva; Root system development and health condition of sycamore maple (Acer pseudoplatanus L.) in the air --polluted region Krušné hory. Journal of Forest Science. 2007, 53(10), ISSN 1212-4834.
ŠACH, František; KANTOR, Petr; ČERNOHOUS, V.; Introskeletal erosion of forest soils on rocky localities. Communicationes Instituti Forestalis Bohemicae. 2007, (24), ISSN 0231-7257.
ŠVIHLA, V.; ŠACH, František; KULHAVÝ, Z.; KANTOR, Petr; Vyhodnocení hydropedologického průzkumu experimentálního objektu Deštenská stráň v Orlických horách. Zprávy lesnického výzkumu. 2007, 52(1),
TOMÁŠKOVÁ, Ivana; POKORNÝ, Radek; MAREK, Michal V.; Influence of stand density, thinning and elevated CO2 on stem wood density of spruce. Journal of Forest Science. 2007, 53(9), ISSN 1212-4834.

V_VÝZKUMNÁ ZPRÁVA

KANTOR, Petr; ČERMÁK, Jan; KULHAVÝ, Jiří; KNOTT, Robert; KLÍMA, Stanislav; NADYEZHDINA, Naděžda; URBAN, Josef; REMEŠ, Michal; MENŠÍK, Ladislav; MAREŠ, Rudolf; NADYEZHDIN, Valeriy; Douglaska tisolistá - nejvýznamnější introdukovaná dřevina v polyfunkčním a trvale udržitelném lesním hospodářství. Název objednatele: MZe. Brno, 2007, 71 s.
KANTOR, Petr; ŠACH, František; ČERNOHOUS, V.; KARL, Zdeněk; Srážkoodtokové poměry horských lesů a jejich možnosti při zmírňování extrémních situací - povodní a sucha. Název objednatele: MZe. Brno, Opočno, 2007, 62 s.
MAUER, Oldřich; PALÁTOVÁ, Eva; RYCHNOVSKÁ, Alena; MAUEROVÁ, Petra; POP, Martin; Vývin a zdravotní stav kořenového systému smrku ztepilého (Picea abies /l./ Karst.) postiženého žloutnutím asimilačního aparátu v oblasti Krušných hor. Název objednatele: NAZV. Brno, 2007, 70 s.
POP, Martin; MAUER, Oldřich; Rekonstrukce porostů náhradních dřevin -- problematika valů. Název objednatele: LČR. MZLU v Brně, 2007, 63 s.
SLODIČÁK, Marian; MAUER, Oldřich; Lesnické hospodaření v imisní oblasti Krušných hor. Opočno, 2007, 302 s.

2006

A_AUDIOVIZUÁLNÍ TVORBA

KAMLEROVÁ, Klára., KNOTT, Robert. Les jako ekosystém -- multimediální prezentace [online]. 2006.
MAUER, Oldřich., PALÁTOVÁ, Eva. Současné problémy obnovy lesů a stav kořenového systému lesních dřevin v závislosti na měnícím se podnebí [online]. Praha: 2006.
MAUER, Oldřich., HOBZA, Pavel. Kvalita sadebního materiálu, příprava stanoviště, biotechnika výsadby a úspěšnosti obnovy lesa v imisní oblasti [online]. Zvolen: 2006.
MAUER, Oldřich., POP, Martin. Fyziologická kvalita sadebního materiálu a úspěšnost obnovy lesa [online]. Zvolen: 2006.
MAUER, Oldřich. Zakládání lesů II [online]. Brno: 2006.
PALÁTOVÁ, Eva., ŠALÉ, Ivan. Předosevní příprava semen tisu červeného (Taxus baccata L.) [online]. Zvolen: 2006.
PALÁTOVÁ, Eva., MAUER, Oldřich. Reakce sazenic a mladších porostů smrku ztepilého a borovice lesní na simulované sucho [online]. Praha: 2006.

B_KNIHA - CELEK

MAUER, Oldřich; PALÁTOVÁ, Eva; BÁRTOVÁ, Anna; JURÁSEK, Antonín; NÁROVCOVÁ, Jarmila; SZABLA, Kazimierz; Produkce krytokořenného sadebního materiálu lesních dřevin. Kostelec nad Černými lesy: Lesnická práce, 2006. 136 s. ISBN 80-86386-72-4.

C_KNIHA - KAPITOLA

MAUER, Oldřich; Pěstování sadebního materiálu topolů a stromových vrb. In: Pěstování sadebního materiálu a zakládání porostů rychlerostoucích dřevin : kolektiv autorů. Kostelec nad Černými lesy: Lesnická práce, 2006, ISBN 80-86386-85-6.

D_SBORNÍK - PŘÍSPĚVEK

CAFOUREK, Josef; Provenienční pokusy douglasky tisolisté (Pseudotsuga menziesii /Mirb./ Franco) v oblasti středozápadní Moravy. In: Douglaska a jedle obrovská - opomíjení giganti. Praha: ČZU Praha, 2006. ISBN 80-213-1532-6.
HURT, Václav; Problematika využití kompetičních indexů při posouzení stavu a vývoje nevychovávané směsi čtyř dřevin. In: Stabilizace funkcí lesa v biotopech narušených antropogenní činností. Jíloviště-Strnady: VÚLHM, 2006. ISBN 80-86461-71-8.
HURT, Václav; KLÍMA, Stanislav; Produkční schopnost přirozeně vzniklého bukomodřínového porostu na ŠLP Křtiny. In: Modřín - strom roku 2006. Kostelec nad Černými lesy: CZU Praha, 2006.
HURT, Václav; Pěstební význam a uplatnění modřínu opadavého (Larix decidua MILL.) na ŠLP Křtiny. In: Modřín - strom roku 2006. Kostelec nad Černými lesy: CZU Praha, 2006.
KANTOR, Petr; KOTLAN, Milan; Produkční potenciál douglasky tisolisté na Školním polesí Hůrky Střední lesnické školy Písek. In: Stabilizace funkcí lesa v biotopech narušených antropogenní činností. Jíloviště-Strnady: VÚLHM, 2006. ISBN 80-86461-71-8.
KANTOR, Petr; KARL, Zdeněk; Analýza evaporace mladého smrkového a bukového porostu na volné ploše v bezsrážkových obdobích na stacionáru Deštné v Orlických horách. In: Stabilizace funkcí lesa v biotopech narušených antropogenní činností. Jíloviště-Strnady: VÚLHM, 2006. ISBN 80-86461-71-8.
KANTOR, Petr; Douglaska tisolistá - nejvýznamnější introdukovaná dřevina v polyfunkčním a trvale udržitelném lesním hospodářství. In: Douglaska a jedle obrovská - opomíjení giganti. Praha: ČZU Praha, 2006. ISBN 80-213-1532-6.
KNOTT, Robert; KANTOR, Petr; Analysis of the diameter increment of fir and beech in a mixed stand during the vegetation season. In: Welche Bestandesstruktur für welche Waldfunktion. Kutná Hora: LDF MZLU v Brně, 2006. ISBN 80-7157-945-9.
MAREŠ, Rudolf; Kořenové hniloby ve smrkových porostech založených na zemědělské půdě. In: Zalesňování zemědělských půd, výzva pro lesnický sektor. Praha: ČZU v Praze, 2006. ISBN 80-213-1435-4.
MARTINÍK, Antonín; KANTOR, Petr; Výzkum biomasy u douglasky tisolisté - možnosti a cíle. In: Douglaska a jedle obrovská - opomíjení giganti. Praha: ČZU Praha, 2006. ISBN 80-213-1532-6.
MAUER, Oldřich; POP, Martin; HOBZA, Pavel; KUBÍK, Petr; MAŇAS, Petr; Smrk ztepilý - Krušné hory - odrůstání kultur a porostů založených po změně emisní situace. In: Lesnický výzkum v Krušných horách. Opočno: VÚLHM VS, 2006. ISBN 80-86461-66-1.
MAUER, Oldřich; HOBZA, Pavel; Smrk ztepilý - Krušné hory - biotechnika sadby a úspěšnost obnovy lesa. In: Lesnický výzkum v Krušných horách. Opočno: VÚLHM VS, 2006. ISBN 80-86461-66-1.
MAUER, Oldřich; Modřín opadavý (Larix decidua Mill.) pěstování sadebního materiálu a jeho užití při zalesňování nelesních půd a obnovách lesů. In: Modřín opadavý původní dřevina Jeseníků. Praha: Česká lesnická společnost, 2006. ISBN 80-02-01855-9.
MAUER, Oldřich; PALÁTOVÁ, Eva; RYCHNOVSKÁ, Alena; Smrk ztepilý - Krušné hory - vývin a zdravotní stav kořenového systému. In: Lesnický výzkum v Krušných horách. Opočno: VÚLHM VS, 2006. ISBN 80-86461-66-1.
MAUER, Oldřich; Zalesňování zemědělských půd v nadmořských výškách 400 až 700 metrů na vodou neovlivněných stanovištích. In: Zalesňování zemědělských půd, výzva pro lesnický sektor. Praha: ČZU v Praze, 2006. ISBN 80-213-1435-4.
PALÁTOVÁ, Eva; PLAČEK, Bronislav; Výsledky ověřování nové metody pěstování krytokořenných semenáčků dubu letního. In: Stabilizace funkcí lesa v biotopech narušených antropogenní činností. Jíloviště-Strnady: VÚLHM, 2006. ISBN 80-86461-71-8.
POP, Martin; Obnova lesa na plochách revitalizovaných podélným rozhrnutím valů. In: Stabilizace funkcí lesa v biotopech narušených antropogenní činností. Jíloviště-Strnady: VÚLHM, 2006. ISBN 80-86461-71-8.
ŠACH, František; KANTOR, Petr; ČERNOHOUS, V.; Stanovení evapotranspirace mladého smrkového a bukového porostu metodou kontinuálního měření objemové vlhkosti v půdním profilu. In: Stabilizace funkcí lesa v biotopech narušených antropogenní činností. Jíloviště-Strnady: VÚLHM, 2006. ISBN 80-86461-71-8.
TESAŘ, Vladimír; The ProSilva Programme translated into Czech Forestry. In: Pro silva bohemica deset let přestavby pasečného lesa. Kostelec nad Černými lesy: Nakladatelství a vydavatelství Lesnická práce, 2006. ISBN 978-80-87154-13-7.
TESAŘ, Vladimír; Programové otázky v deseti letech Pro silva Bohemica. In: Pro silva bohemica deset let přestavby pasečného lesa. Kostelec nad Černými lesy: Nakladatelství a vydavatelství Lesnická práce, 2006. ISBN 978-80-87154-13-7.
TESAŘ, Vladimír; Voraussetzungen für einen zielorientierten Umbau von Fichtenreinbeständen. In: Welche Bestandesstruktur für welche Waldfunktion. Kutná Hora: LDF MZLU v Brně, 2006. ISBN 80-7157-945-9.
TESAŘ, Vladimír; Lesnické sdružení ProSilva v Evropě a Česku. In: Pro silva bohemica deset let přestavby pasečného lesa. Kostelec nad Černými lesy: Nakladatelství a vydavatelství Lesnická práce, 2006. ISBN 978-80-87154-13-7.
TESAŘ, Vladimír; DOBROVOLNÝ, Lumír; Spontánní zmlazení buku vtroušeného ve smrkových porostech a jeho možné využití pro plánovitou obnovu lesa. In: Stabilizace funkcí lesa v biotopech narušených antropogenní činností. Jíloviště-Strnady: VÚLHM, 2006. ISBN 80-86461-71-8.

J_ČLÁNEK

HOUŠKOVÁ, Kateřina; LIGHT TREATMENT AND GROWTH OF PLANTS IN THE SELF-SEEDING OF PEDUNCULATE OAK (Quercus robur L.) IN FLOODPLAIN FORESTS. Ekológia. 2006, 25(2), ISSN 1335-342X.
JELÍNEK, Petr; KANTOR, Petr; Spontaneous infiltration of broadleaved species into a spruce monoculture left without tending. Journal of forest science 1/2006. Journal of Forest Science. 2006, 52(1), ISSN 1212-4834.
TESAŘ, Vladimír; Pěstování a ochrana lesa společně podporují setrvalé lesnictví. Zpravodaj ochrany lesa. 2006, (12), ISSN 1211-9342.

V_VÝZKUMNÁ ZPRÁVA

KANTOR, Petr; ŠACH, František; ČERNOHOUS, V.; KARL, Zdeněk; Srážkoodtokové poměry horských lesů a jejich možnosti při zmírňování extrémních situací - povodní a sucha. Název objednatele: MZe. Brno, Opočno, 2006, 54 s.
KANTOR, Petr; Douglaska tisolistá - nejvýznamnější introdukovaná dřevina v polyfunkčním a trvale udržitelném lesním hospodářství. Název objednatele: MZe. Brno, 2006, 111 s.
MAUER, Oldřich; PALÁTOVÁ, Eva; RYCHNOVSKÁ, Alena; POP, Martin; HOBZA, Pavel; MAUEROVÁ, Petra; Vývin a zdravotní stav kořenového systému chřadnoucích porostů smrku ztepilého (Picea abies /L./ Karst) v oblasti Českomoravské vysočiny. Brno, 2006, 84 s.
MAUER, Oldřich; PALÁTOVÁ, Eva; RYCHNOVSKÁ, Alena; POP, Martin; Vývin a zdravotní stav kořenového systému javoru klenu (Acer pseudoplatanus /L./) v imisní oblasti Krušných hor. Brno, 2006, 49 s.
PALÁTOVÁ, Eva; MAUER, Oldřich; RYCHNOVSKÁ, Alena; HOBZA, Pavel; Přirozená obnova dubu letního (Quercus robur L.) v lužním lese. Brno, 2006, 25 s.
PALÁTOVÁ, Eva; MAUER, Oldřich; RYCHNOVSKÁ, Alena; POP, Martin; Přirozená obnova dubu letního slavonského v HS 19. Brno, 2006, 15 s.
POP, Martin; MAUER, Oldřich; Rekonstrukce porostů náhradních dřevin - problematika valů. Název objednatele: LČR. MZLU v Brně, 2006, 71 s.

2005

B_KNIHA - CELEK

HOFFMANN, J.; CHVÁLOVÁ, K.; PALÁTOVÁ, Eva; Lesné semenárstvo na Slovensku. Bratislava: PEREX K+K s.r.o, 2005. 193 s. ISBN 80-85599-34-1.
NERUDA, Jindřich; ULRICH, Radomír; VALENTA, Jan; ČERMÁK, Jan; NADYEZHDINA, Naděžda; GAŠPÁREK, Jan; ADAMČÍK, Libor; KNOTT, Robert; NADĚŽDIN, Valerij; MARTINKOVÁ, Milena; GEBAUER, Roman; PRAX, Alois; POKORNÝ, Eduard; CULEK, Ivan; AUBRECHT, Luděk; STANĚK, Zdeněk; KOLLER, Jan; HRUŠKA, Jiří; Metody pro zlepšení determinace poškození kořenů stromů ve smrkových porostech vyvážecími traktory. I. Výběr a ověření metod. Monografie. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2005. 176 s. Folia Universitas agriculturae et silviculturae me. ISBN 80-7157-831-2.

C_KNIHA - KAPITOLA

KANTOR, Petr; Doporučení pro lesnickou pěstební praxi. In: Lesnické hospodaření v Jizerských horách. Hradec Králové: Lesy České republiky, 2005, ISBN 80-86945-00-6.
MAUER, Oldřich; PALÁTOVÁ, Eva; RYCHNOVSKÁ, Alena; Zdravotní stav lesa v Jizerských horách. In: Lesnické hospodaření v Jizerských horách. Hradec Králové: Lesy České republiky, 2005, ISBN 80-86945-00-6.

D_SBORNÍK - PŘÍSPĚVEK

HOUŠKOVÁ, Kateřina; MAUER, Oldřich; Přirozená obnova dubu letního (Quercus robur L.) v lužních lesích. In: Trvale udržitelné hospodaření v lesích a v krajině - od koncepce k realizaci. Lesnická práce, s.r.o., 2005. ISBN 80-7157-844-4.
KANTOR, Petr; Vodohospodářský potenciál horských lesů při přívalových srážkách. In: Trvale udržitelné hospodaření v lesích a v krajině - od koncepce k realizaci. Lesnická práce, s.r.o., 2005. ISBN 80-7157-844-4.
KANTOR, Petr; Stabilita alochtonního smrku a jeho produkční potenciál ve smíšených porostech chlumních oblastí. In: Trvale udržitelné hospodaření v lesích a v krajině - od koncepce k realizaci. Lesnická práce, s.r.o., 2005. ISBN 80-7157-844-4.
KANTOR, Petr; KOPECKÝ, Pravoslav; Růst a vývoj smrkové mlaziny pět let po prvém výchovném zásahu. In: Súčasné otázky pestovania lesa. Zvolen: Technická univerzita vo Zvolene, 2005. ISBN 80-228-1489-X.
KLÍMA, Stanislav; Stabilita, kvalita a produkce různé směsi smrku, modřínu a borovice na ŠLP Křtiny. In: Súčasné otázky pestovania lesa. Zvolen: Technická univerzita vo Zvolene, 2005. ISBN 80-228-1489-X.
KNOTT, Robert; Sezónní dynamika tloušťkového přírůstu jedle bělokoré v různých výškách kmene v porostu vychovávaném podúrovňovou probírkou. In: Súčasné otázky pestovania lesa. Zvolen: Technická univerzita vo Zvolene, 2005. ISBN 80-228-1489-X.
KNOTT, Robert; Transformace smrkové monokultury na les blízký přírodě. In: Trvale udržitelné hospodaření v lesích a v krajině - od koncepce k realizaci. Lesnická práce, s.r.o., 2005. ISBN 80-7157-844-4.
KNOTT, Robert; Sezónní dynamika tloušťkového přírůstu jedle a buku ve smíšeném porostu. In: Trvale udržitelné hospodaření v lesích a v krajině - od koncepce k realizaci. Lesnická práce, s.r.o., 2005. ISBN 80-7157-844-4.
KNOTT, Robert; Vývoj mladého porostu smrku ztepilého druhé generace na nepůvodním stanovišti. In: Trvale udržitelné hospodaření v lesích a v krajině - od koncepce k realizaci. Lesnická práce, s.r.o., 2005. ISBN 80-7157-844-4.
MAUER, Oldřich; PALÁTOVÁ, Eva; RYCHNOVSKÁ, Alena; PETERKA, T.; Regionální chřadnutí smrku ztepilého (Picea abies /L./ Karst.) v České republice. In: Obnova lesních porostů v imisní oblasti východního Krušnohoří. Hora Sv. Šebestiána: 2005. ISBN 80-7157-863-0.
MAUER, Oldřich; TESAŘ, Vladimír; Východiska a návrh postupů obnovy lesních porostů v imisní oblasti východního Krušnohoří. In: Obnova lesních porostů v imisní oblasti východního Krušnohoří. Hora Sv. Šebestiána: 2005. ISBN 80-7157-863-0.
MAUER, Oldřich; PALÁTOVÁ, Eva; RYCHNOVSKÁ, Alena; MAUER, P.; Dřeviny porostů náhradních dřevin - současný stav (r. 2004) a perspektivy. In: Obnova lesních porostů v imisní oblasti východního Krušnohoří. Hora Sv. Šebestiána: 2005. ISBN 80-7157-863-0.
MAUER, Oldřich; PALÁTOVÁ, Eva; RYCHNOVSKÁ, Alena; PULKA, T.; Současný stav (r. 2004) smrku ztepilého (Picea abies /L./ Karst.) v imisní oblasti východního Krušnohoří. In: Obnova lesních porostů v imisní oblasti východního Krušnohoří. Hora Sv. Šebestiána: 2005. ISBN 80-7157-863-0.
MAUER, Oldřich; PALÁTOVÁ, Eva; RYCHNOVSKÁ, Alena; Umělá obnova lesa síjí - síje do vegetačních buněk. In: Súčasné otázky pestovania lesa. Zvolen: Technická univerzita vo Zvolene, 2005. ISBN 80-228-1489-X.
MAUER, Oldřich; Podrostní způsoby obnovy lesa a využití podsadeb. In: Obnova lesa se zaměřením na podrostní způsob. Praha: Česká lesnická společnost, 2005. ISBN 80-02-01713-7.
MAUER, Oldřich; PALÁTOVÁ, Eva; KUDLÁČEK, L.; DRÁPELA, O.; Deformace kořenového systému - vznik a možnosti eliminace. In: Obnova lesních porostů v imisní oblasti východního Krušnohoří. Hora Sv. Šebestiána: 2005. ISBN 80-7157-863-0.
MAUER, Oldřich; PALÁTOVÁ, Eva; RYCHNOVSKÁ, Alena; MAUEROVÁ, Petra; Uplatnění lignohumátů v lesním hospodářství. In: Súčasné otázky pestovania lesa. Zvolen: Technická univerzita vo Zvolene, 2005. ISBN 80-228-1489-X.
MAUER, Oldřich; PALÁTOVÁ, Eva; RYCHNOVSKÁ, Alena; Porosty náhradních dřevin a jejich kořenový systém. In: Trvale udržitelné hospodaření v lesích a v krajině - od koncepce k realizaci. Lesnická práce, s.r.o., 2005. ISBN 80-7157-844-4.
NERUDA, Jindřich; ULRICH, Radomír; VALENTA, Jan; ČERMÁK, Jan; NADYEZHDINA, Nadiya; GAŠPÁREK, Jan; ADAMČÍK, Libor; KNOTT, Robert; NADĚŽDIN, Valerij; MARTINKOVÁ, Milena; GEBAUER, Roman; PRAX, Alois; POKORNÝ, Eduard; CULEK, Ivan; AUBRECHT, Luděk; STANĚK, Zdeněk; KOLLER, Jan; HRUŠKA, Jiří; Vliv pojezdu vyvážecích traktorů na kořenový systém stromů a metody pro jeho hodnocení. In: Mobilné energetické prostriedky - Hydraulika - Životné prostredie - Ergonómia mobilných strojov, Zborník z medzinárodnej konferencie. Zvolen: Technická univerzita vo Zvolene, 2005. ISBN 80-228-1488-1.
PEŇÁZ, Jiří; MARTINEK, Jan; Tvorba a obnova bukových porostů. In: Trvale udržitelné hospodaření v lesích a v krajině - od koncepce k realizaci. Lesnická práce, s.r.o., 2005. ISBN 80-7157-844-4.
POP, Martin; MAUER, Oldřich; Obnova lesa na valech po dozerových přípravách. In: Súčasné otázky pestovania lesa. Zvolen: Technická univerzita vo Zvolene, 2005. ISBN 80-228-1489-X.
TESAŘ, Vladimír; Demonstrační objekty Pro Silva v Česku jako didaktická a vědecká základna lesnictví. In: Súčasné otázky pestovania lesa. Zvolen: Technická univerzita vo Zvolene, 2005. ISBN 80-228-1489-X.
TESAŘ, Vladimír; Obhospodařování smrkových porostů v celkové přestavbě horského lesa. In: Trvale udržitelné hospodaření v lesích a v krajině - od koncepce k realizaci. Lesnická práce, s.r.o., 2005. ISBN 80-7157-844-4.
TESAŘ, Vladimír; JEŽEK, Karel; Začlenění spontánních obnovních procesů do přestavby horského lesa. In: Trvale udržitelné hospodaření v lesích a v krajině - od koncepce k realizaci. Lesnická práce, s.r.o., 2005. ISBN 80-7157-844-4.

J_ČLÁNEK

BÁRTOVÁ, Anna; MAUER, Oldřich; The effect of auxinoid application on the planting stock root system. Journal of Forest Science. 2005, 51(12), ISSN 1212-4834.
HOUŠKOVÁ, Kateřina; A role of the mechanical preparation of soil in the natural regeneration of pedunculate oak (Quercus robur L.) in floodplain forests. Journal of Forest Science. 2005, 8(51), ISSN 1212-4834.
KANTOR, Petr; Possibilities of Mountain Forests in Reducing High Waters and Floods. Šumarski list. 2005, (Supplement), ISSN 0373-1332.
NERUDA, Jindřich; ULRICH, Radomír; VALENTA, Jan; ČERMÁK, Jan; NADYEZHDINA, Nadiya; GAŠPÁREK, Jan; ADAMČÍK, Libor; NADYEZHDIN, Valeriy; KNOTT, Robert; MARTINKOVÁ, Milena; GEBAUER, Roman; PRAX, Alois; POKORNÝ, Eduard; AUBRECHT, Luděk; CULEK, Ivan; STANĚK, Zdeněk; KOLLER, Jan; HRUŠKA, Jiří; Estimation of impacts of harverster technology on soils and tree roots. Zeszyty Naukove Akademii Rolniczej im. Hugona Kollataja w Krakowie 419. 2005, 419(91), ISSN 0239-9342.
TESAŘ, Vladimír; SOUČEK, Jiří; ŠTEIDL, J.; Smrkové hospodářství na majetku R. Kinského. Lesnická práce. 2005, 84(11), ISSN 0322-9254.

V_VÝZKUMNÁ ZPRÁVA

HURT, Václav; KANTOR, Petr; Optimalizace zastoupení modřínu ve smíšených porostech pahorkatin. Závěrečná zpráva pro oponentní řízení projektu FRVŠ 1023/FR231/G. Název objednatele: FRVŠ. MZLU LDF ÚZPL Brno, 2005, 13 s.
KANTOR, Petr; ŠACH, František; ČERNOHOUS, V.; KARL, Zdeněk; Srážkoodtokové poměry horských lesů a jejich možnosti při zmírňování extrémních situací - povodní a sucha. Název objednatele: MZe ČR. Brno, 2005, 89 s.
MAUER, Oldřich; POP, Martin; Rekonstrukce porostů náhradních dřevin - problematika valů. Název objednatele: LČR. Brno, 2005, 72 s.
MAUER, Oldřich; PALÁTOVÁ, Eva; RYCHNOVSKÁ, Alena; Vývin a zdravotní stav kořenového systému javoru klenu v imisní oblasti Krušných hor. Název objednatele: MZe. Brno, 2005, 32 s.
POP, Martin; MAUER, Oldřich; Rekonstrukce porostů náhradních dřevin -- problematika obnovy porostů na valech. Název objednatele: Fond rozvoje vysokých škol. MZLU v Brně, 2005, 49 s.
SLODIČÁK, Marian; BALCAR, Vratislav; BORŮVKA, Luboš; HADAŠ, Pavel; JURÁSEK, Antonín; KANTOR, Petr; KULHAVÝ, Jiří; LOMSKÝ, Bohumír; MATĚJKA, Karel; NAVRÁTIL, Petr; OSTROVSKÝ, Jiří; PODRÁZSKÝ, Vilém; SMEJKAL, Jiří; ŠRÁMEK, Vít; VACEK, Stanislav; Lesnické hospodaření v Jizerských horách. Název objednatele: GS LČR. VÚLHM VS Opočno, 2005, 191 s.

2004

B_KNIHA - CELEK

TESAŘ, Vladimír; Dlouhodobá přestavba jehličnatého lesa na Hetlíně - kutnohorské hospodářství. Brno: MZLU v Brně, 2004. 60 s. ISBN 80-7157-848-7.

D_SBORNÍK - PŘÍSPĚVEK

BÁRTOVÁ, Anna; MAUER, Oldřich; Ovlivnění tvorby kořenového systému krytokořeného sadebního materiálu buku esního chemickým a vzdušným střihem. In: Přirozená a umělá obnova. Kostelec nad Černými lesy, 23. března 2004,. ČZU Praha: ČZU Praha, 2004. ISBN 80-213-1147-9.
BÁRTOVÁ, Anna; MAUER, Oldřich; Chemické a mechanické možnosti ovlivnění tvorby kořenového systému lesních dřevin. In: Kořenový systém - základ stromu. Brno: MZLU v Brně, 2004. ISBN 80-239-3335-3.
HOUŠKOVÁ, Kateřina; Možnosti přirozené obnovy dubu v lužních lesích České republiky. In: "Hlavní úkoly pěstování lesů na počátku 21. století". Křtiny 14.9.-16.9.2004.. Brno: MZLU LDF ÚZPL Brno, 2004. ISBN 80-7157-778-2.
HURT, Václav; A contribution towards the study of competition relations in mixed stands on the example of the mixture of beech with larch. [Příspěvek ke studiu kompetičních vztahů ve smíšeném porostu na příkladu směsi buku s modřínem]. In: The International Postgraduate Students' Conference on MENDELNet 2004. Brno: Faculty of Forestry and Wood Technology, Mendel University of Agriculture and Forestry in Brno, 2004. ISBN 80-7157-794-4.
HURT, Václav; KANTOR, Petr; Jeřáb břek (Sorbus torminalis (L.) Crantz.), opomíjená cenná listnatá dřevina a její význam na Křivoklátsku.. In: Sborník referátů z konference "Dřeviny a lesní půda". Kostelec nad Černými lesy, 22. března 2004.. Praha: ČZU v Praze, 2004. ISBN 80-213-1146-0.
KANTOR, Petr; TRUHLÁŘ, Jaroslav; HURT, Václav; Produkční potenciál "Hašovy svatyně" - smíšeného porostu modřínu s bukem na Školním lesním podniku Křtiny.. In: "Hlavní úkoly pěstování lesů na počátku 21. století". Křtiny 14.9.-16.9.2004.. Brno: MZLU LDF ÚZPL Brno, 2004. ISBN 80-7157-778-2.
KANTOR, Petr; Postavení alochtonního smrku ve smíšených porostech pahorkatin. In: Sborník z mezinárodního semináře "Problematika pěstování lesa v oblastech postihovaných odumíráním smrku", Hradec na Moravicí 2.6. 2004. Hradec nad Moravicí: Česká lesnická společnost, 2004.
KANTOR, Petr; SLODIČÁK, Marian; Modely výchovy - výchovné programy hlavních hospodářských dřevin. In: Správná výrobní praxe v lesním hospodářství. České Budějovice: INPROF, 2004.
KLÍMA, Stanislav; Význam dubu zimního ve směsi modřínu a buku na ŠLP Křtiny. In: "Hlavní úkoly pěstování lesů na počátku 21. století". Křtiny 14.9.-16.9.2004.. Brno: MZLU LDF ÚZPL Brno, 2004. ISBN 80-7157-778-2.
KNOTT, Robert; PAVLÍČEK, Aleš; Životnost semenáčků jedle a buku z přirozené obnovy v průběhu vegetační sezóny.. In: "Hlavní úkoly pěstování lesů na počátku 21. století". Křtiny 14.9.-16.9.2004.. Brno: MZLU LDF ÚZPL Brno, 2004. ISBN 80-7157-778-2.
KNOTT, Robert; PAVLÍČEK, Aleš; HURT, Václav; Dynamika přežívání semenáčků jedle a buku v prvním roce života pod mateřským porostem.. In: Přirozená a umělá obnova. Kostelec nad Černými lesy, 23. března 2004,. ČZU Praha: ČZU Praha, 2004. ISBN 80-213-1147-9.
MARTINÍK, Antonín; PEŇÁZ, Jiří; POKORÁK, Petr; Hodnocení kvalitativních ukazatelů dřeva kmenů douglasky. In: "Hlavní úkoly pěstování lesů na počátku 21. století". Křtiny 14.9.-16.9.2004.. Brno: MZLU LDF ÚZPL Brno, 2004. ISBN 80-7157-778-2.
MARTINÍK, Antonín; KANTOR, Petr; Posouzení pěstování introdukovaných dřevin - douglaska tisolistá (Pseudotsuga menziesii /Mirb./ Franco) na živném stanovišti. In: Introdukované dřeviny a jejich produkční a ekologický význam. Praha: Lesnická práce, s. r. o., 2004. ISBN 80-213-1234-3.
MAUER, Oldřich; PALÁTOVÁ, Eva; Vývin kořenového systému lesních dřevin z umělé a přirozené obnovy. In: Kořenový systém - základ stromu. Brno: MZLU v Brně, 2004. ISBN 80-239-3335-3.
MAUER, Oldřich; PALÁTOVÁ, Eva; Meliorační dřeviny v porostech náhradních dřevin. In: Sborník referátů z konference "Dřeviny a lesní půda". Kostelec nad Černými lesy, 22. března 2004.. Praha: ČZU v Praze, 2004. ISBN 80-213-1146-0.
MAUER, Oldřich; Poznámky k pěstování sadebního materiálu dubu. In: Pěstování sazenic dubu. Praha: ČLS, 2004. ISBN 80-02-01614-9.
MAUER, Oldřich; PALÁTOVÁ, Eva; RYCHNOVSKÁ, Alena; Porosty náhradních dřevin a jejich kořenový systém. In: Kořenový systém - základ stromu. Brno: MZLU v Brně, 2004. ISBN 80-239-3335-3.
MAUER, Oldřich; Deformace kořenového systému a stabilita lesních porostů. In: Možnosti použití sadebního materiálu v intenzivních školkařských technologií pro obnovu lesa. Opočno: VÚLHM-VS, 2004. ISBN 80-86386-51-1.
MAUER, Oldřich; PALÁTOVÁ, Eva; Vývin kořenového systému smrku ztepilého, dubu letního a borovice lesní z umělé a přirozené obnovy. In: Přirozená a umělá obnova. Kostelec nad Černými lesy, 23. března 2004,. ČZU Praha: ČZU Praha, 2004. ISBN 80-213-1147-9.
MAUER, Oldřich; PALÁTOVÁ, Eva; RYCHNOVSKÁ, Alena; Kořenový systém a vitalita olše lepkavé (Alnus glutinosa /L./ Gaertn.) v severovýchodním Krušnohoří. In: Výsledky lesnického výzkumu v Krušných horách v roce 2003. Opočno: Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, 2004. ISBN 80-86841-37-8.
MAUER, Oldřich; PALÁTOVÁ, Eva; RYCHNOVSKÁ, Alena; Kořenový systém a vitalita modřínu opadavého (Larix decidua Mill.) v severovýchodním Krušnohoří. In: Výsledky lesnického výzkumu v Krušných horách v roce 2003. Opočno: Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, 2004. ISBN 80-86841-37-8.
MAUER, Oldřich; PALÁTOVÁ, Eva; RYCHNOVSKÁ, Alena; Kořenový systém a chřadnutí lesních porostů. In: "Hlavní úkoly pěstování lesů na počátku 21. století". Křtiny 14.9.-16.9.2004.. Brno: MZLU LDF ÚZPL Brno, 2004. ISBN 80-7157-778-2.
MAUER, Oldřich; PALÁTOVÁ, Eva; Deformace kořenového systému - vznik a možnosti eliminace. In: Kořenový systém - základ stromu. Brno: MZLU v Brně, 2004. ISBN 80-239-3335-3.
MAUER, Oldřich; PALÁTOVÁ, Eva; RYCHNOVSKÁ, Alena; Kořenový systém a chřadnutí smrku ztepilého. In: Kořenový systém - základ stromu. Brno: MZLU v Brně, 2004. ISBN 80-239-3335-3.
PALÁTOVÁ, Eva; MAUER, Oldřich; Reakce jemných kořenů smrku ztepilého na zvýšené depozice síry, dusíku, působení sucha a hnojení hořečnatými hnojivy. In: Kořenový systém - základ stromu. Brno: MZLU v Brně, 2004. ISBN 80-239-3335-3.
PALÁTOVÁ, Eva; MAUER, Oldřich; Metody studia kořenového systému lesních dřevin. In: Kořenový systém - základ stromu. Brno: MZLU v Brně, 2004. ISBN 80-239-3335-3.
POP, Martin; Imisní kalamita Krušných hor a celoplošná příprava půdy. In: "Hlavní úkoly pěstování lesů na počátku 21. století". Křtiny 14.9.-16.9.2004.. Brno: MZLU LDF ÚZPL Brno, 2004. ISBN 80-7157-778-2.
POP, Martin; Přirozená obnova borovice lesní (Pinus sylvestris L.) na holých sečích ve stanovištních podmínkách HS č. 13. In: Přirozená a umělá obnova. Kostelec nad Černými lesy, 23. března 2004,. ČZU Praha: ČZU Praha, 2004. ISBN 80-213-1147-9.
TESAŘ, Vladimír; KLIMO, Emil; Pěstování smrku u nás a v Evropě - přednosti, rizika, způsoby. In: Smrk - dřevina budoucnosti. Hradec Králové: Lesy ČR, 2004.

E, M, W_KONFERENCE, WORKSHOP, VÝSTAVA - uspořádání

KANTOR, Petr; Hlavní úkoly pěstování lesů na počátku 21. století. 14.09.2004 - 16.09.2004, Brno (CZ).

J_ČLÁNEK

KANTOR, Petr; Water-management role of Norway spruce and European beech in mountain locations. Dendrobiology. 2004, 51(Supplement), ISSN 1641-1307.
KNOTT, Robert; Seasonal dynamics of the diameter increment of fir [Abies alba Mill.] and beech [Fagus sylvatica L.] in a mixed stand.. Journal of Forest Science. 2004, 50(4), ISSN 1212-4834.
MARTINÍK, Antonín; Hodnocení stupně přirozenosti a odlišnosti v podrostu porostů s douglaskou tisolistou. Geobiocenologické spisy. 2004, 9(9), ISSN 80-7157-787-1.
MAUER, Oldřich; Near-natural methods of forest regeneration. Dendrobiology. 2004, 51(Supplement), ISSN 1641-1307.
TESAŘ, Vladimír; KRAUS, Miloš; Přestavba smrkových monokultur na příkladových objektech u nás. Lesnická práce. 2004, 83(6), ISSN 0322-9254.

V_VÝZKUMNÁ ZPRÁVA

KANTOR, Petr; HURT, Václav; Produkční potenciál a stabilita smíšeného smrkobukového porostu. Název objednatele: ŠLP ML Křtiny. Brno, 2004, 15 s.
KLÍMA, Stanislav; Růstové procesy, produkce a jejich ovlivňování u hlavních hospodářských dřevin. Název objednatele: ŠLP ML Křtiny. Brno, 2004, 11 s.
MAUER, Oldřich; PALÁTOVÁ, Eva; RYCHNOVSKÁ, Alena; Vývin a zdravotní stav kořenového systému smrku ztepilého (Picea abies /L./ Karst.) v imisní oblasti Krušných hor. Název objednatele: NAZV. Brno, 2004, 87 s.
MAUER, Oldřich; PALÁTOVÁ, Eva; RYCHNOVSKÁ, Alena; MAUEROVÁ, Petra; K uplatnění lignohumátů v lesním hospodářství. Brno, 2004, 15 s.
MAUER, Oldřich; PALÁTOVÁ, Eva; RYCHNOVSKÁ, Alena; Vývin kořenového systému vybraných lesních dřevin v imisních oblastech. Název objednatele: NAZV. Brno, 2004, 34 s.
MAUER, Oldřich; HÁJEK, Hynek; PALÁTOVÁ, Eva; RYCHNOVSKÁ, Alena; MAUEROVÁ, Petra; Obnova lesa síjí do vegetačních buněk. Brno, 2004, 88 s.

2003

D_SBORNÍK - PŘÍSPĚVEK

TESAŘ, Vladimír; Péče o porostní zásobu v různých situacích obhospodařování lesa. In: Péče o porostní zásobu. Kostelec nad Černými lesy: Lesnická práce, 2003. ISBN 80-86386-42-2.

2002

J_ČLÁNEK

KANTOR, Petr; ŠACH, František; Možnosti lesů při tlumení povodní. Lesnická práce. 2002, 81(11), ISSN 0322-9254.
KANTOR, Petr; MARTINÍK, Antonín; SEDLÁČEK, Tomáš; Douglaska tisolistá na Školním lesním podniku Křtiny. Lesnická práce. 2002, 81(5), ISSN 0322-9254.

2001

J_ČLÁNEK

PALÁTOVÁ, Eva; MAUER, Oldřich; Mutual relations of mountai ash, beech and spruce root systems in the mixed mountain forest. Ekológia. 2001, 20(Suppl. 1), ISSN 1335-342X.