Výuka anatomické stavby dřeva
Mikroskopická stavba dřevaPryskyřičné kanálky
charakteristika typy
Pryskyřičné kanálky

Vyskytují se u většiny našich jehličnanů s výjimkou jedle, tisu a jalovce. U listnatých dřevin se nevyskytují. Tvoří síť vertikálních a horizontálních kanálků.
  • vertikální kanálky -- uloženy rovnoběžně s osou kmene


  • horizontální kanálky -- uloženy kolmo na osu kmene, vždy prochází vícevrstevným dřeňovým paprskem
Důležitá je vrstva epitelových buněk (vylučují pryskyřici) na vnitřním obvodu kanálků.

Pryskyřičné kanálky (typ BO) tvořené 4-5 tenkostěnnými epitelovými buňkami jsou typické pro dřevo borovice lesní a borovice vejmutovky. Prykyřičné kanálky (typ SM) tvořené 6-12 tlustostěnnými epitelovými buňkami jsou typické pro dřevo smrku, modřínu a douglasky.

pryskyřičný kanálek typ BO (T)

typ BO

detailpryskyřičný kanálek typ SM (T)

typ SM

detail
P R T
P

detail
R

detail
T

detail
© 2002 Ústav nauky o dřevě