Webové stránky Atlas lesních půd, které jste právě otevřeli, byly zpracovány díky projektu Fondu rozvoje vysokých škol č. 945/2008, za spolupráce s některými pobočkami Ústavu pro hospodářskou úpravu lesa a nemalé podpory výzkumného záměru MSM6215648902.. Obsahují proto v prvé řadě velké množství obrazového materiálu, který je doprovázen krátkým informačním textem.

Cílem ani účelem těchto internetových stránek není podat vyčerpávající obrazové a textové údaje o rozmanitých půdních subtypech a nižších půdních jednotkách, nýbrž poukázat na základní půdy ČR se zaměřením na edatop lesních ekosystémů, v komplexu doplněný o podstatné složky fytocenózy jako příkladu dílčí formy stanoviště.

Stránky jsou optimalizovány pro prohlížeč Internet Explorer 5.5 a vyšší a Mozilla Firefox, v rozlišení 1024x768, min. 16 bitovou barevnou hloubku.

Doc. Dr. Ing. Dušan Vavříček a Ing. Pavlína Pancová Šimková

Poděkování:
Autoři děkují za podporu a spolupráci těmto organizacím a osobám

ÚHUL Brandýs nad Labem

VÚLHM Zbraslav Strnady

Ing. Miloš Boček
Ústav pro hospodářskou úpravu lesa, pobočka Hradec Králové

Ing. Petr Fabiánek
Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti Zbraslav - Strnady

Ing. Pavel Šamonil, Ph.D.
Lesnická a dřevařská fakulta Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví

Doc. Ing. Radomír Řepka, Ph.D.
Lesnická a dřevařská fakulta Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně

Prof. RNDr. Jan Němeček, DrSc.
Česká zemědělská univerzita v Praze

RNDr. František Novák, CSc.
Ústav půdní biologie, Biologické Centrum AV ČR, v. v. i. České Budějovice

Dr. Ing. Jaromír Macků
Ústav pro hospodářskou úpravu lesa, pobočka Brno

Pokud máte jakékoliv postřehy a připomínky, napište nám. Databáze bude průběžně doplňována.

Doc. Dr. Ing. Dušan Vavříček
Ústav geologie a pedologie
Lesnická a dřevařská fakulta Mendelovy zemědělské a lesnické university v Brně
Zemědělská 3, 613 00 Brno
email: dusvav [at] node.mendelu.cz

Ing. Pavlína Pancová Šimková
Ústav geologie a pedologie
Lesnická a dřevařská fakulta Mendelovy zemědělské a lesnické university v Brně
Zemědělská 3, 613 00 Brno
email: pavlina.simkova.dldf [at] mendelu.cz