• Mezinárodní studentské soutěže Cena profesora Jindřicha Halabaly se mohou zúčastnit studenti středních a vysokých škol v rámci Evropské unie, studující nábytkářské a designérské studijní obory zaměřené na design nábytku a interiéru. Projekt přihlašuje student se souhlasem školy. Každý student může přihlásit maximálně dvě práce.
  • Práce bude možné přihlásit v termínu od 30. června 2020 do 30. září 2022.
  • Pro přihlášení bude zapotřebí úplné vyplnění daného formuláře. Ve formuláři bude požadováno: uvedení jména, příjmení a kontaktních údajů, vyplnění Informací o práci: název práce, vedoucí pedagog, kategorie práce, forma odevzdání a stručný popis díla. Dále bude požadováno vložení minimálně tří a maximálně pěti grafických souborů (obrázky *.jpg, *.bmp, *.tif, *.png, *.gif). nejvyšší velikost nahrávaného souboru je 1 MB. Název souboru musí korespondovat s názvem Vaší práce. Rozlišení souboru musí být 300 DPI.
  • Přihlášené práce neprojdou jazykovou korekcí, proto prosím věnujte textové části v přihlášce dostatečnou pozornost.