Porotci

Alexandra Georgescu
Alexandra Georgescu, spoluzakladatelka brněnského architektonického studia KOGAA, má za sebou více jak 10 let zkušeností v oblasti architektury a designu, a to hlavně díky studiu a práci na mezinárodních školách a v architektonických studiích.
Assoc. Prof. Zuzana Tončíková, Art.D
Assoc. Prof. Zuzana Tončíková, Art.D působí jako docentka na Katedre dizajnu nábytku a interiéru Drevárskej fakulty TU ve Zvolenu. Svojí uměleckou činnost, výzkum a tvorbu začala směřovat do oblasti adaptace nástrojů pro implementaci postupů eko-designu do tvorby designerů.
MgA. Jaroslav Juřica, MA
Jaroslav Juřica se profesně etabloval oceňovanou židlí 002 pro TON, za niž také obdržel nominaci Czech Grand Design – Designér roku 2011. V rámci rebrandu tradiční rodinné firmy JELÍNEK získal na Designbloku 2014 cenu šéfredaktorů za nejlepší nový nábytek. Jeho tvorba ovšem rezonuje napříč různými odvětvími produktového a průmyslového designu, od papírového obalu po průmysl 4.0.
Josef Rozehnal
Josef vede brněnskou laboratoř designu NAHAKU. Za zdmi studia se transformuje jinak nevyužitý odpad v produkty a instalace s přidanou morální hodnotou. Ve svých projektech řeší koncepční vnímání materiálu v duchu udržitelnosti.
Richard Vodička
Ředitel Egoé studia, které stojí za designem a komunikačními strategiemi více značek ve skupině Egoé. Studio sází na produkty s dlouhou životností, vyrobené z kvalitních materiálů v duchu udržitelného designu. Podstata návrhů tkví v jednoduchosti. Ta má zaručit, že produkty budou fungovat v různorodých kontextech, a to i v průběhu času.

Partneři

 • Soutěž „Ceny profesora Jindřicha Halabaly 2022“ je organizována Ústavem designu a nábytku Lesnické a dřevařské fakulty, Mendelovy univerzity v Brně a Klastrem českých nábytkářů pod záštitou primátorky statutárního města Brna JUDr. Markéty Vaňkové. Tento projekt byl finančně podpořen z dotace Statutárního města Brna.
 • Hlavní sponzoři: Lino Design, Design Bath
 • Sponzoři: Vitra, TIC Brno, POSTROP, Egoe, Quatro print, Cena Národního centra nábytkového designu, o. p. s.

O soutěži

 • Pro studenty středních a vysokých škol
 • Zaměřeno na design nábytku a interiéru
 • Odborné přednášky
 • Slavnostní vyhlášení a vernisáž
 • Pořádá Ústav nábytku, designu a bydlení
 • Cena profesora Jindřicha Halabaly je každoročně udělována studentům vysokých škol v České a Slovenské republice a také dalších zahraničních univerzit. Cena je udělována za nejlepší semestrální projekty v oblasti designu nábytku a interiéru. Soutěž vznikla u příležitosti 100. výročí narození prof. Jindřicha Halabaly.
 • Cílem výstavy je umožnit studentům z vysokých a středních škol prezentovat své práce a tím srovnat výstupy v širším rozsahu. Také by měla napomoci mladším ročníkům ukázat různé přístupy k tvorbě jejich starších kolegů.
 • Přihlášené práce budou hodnoceny odbornou porotou. Vyhodnocení soutěže bude probíhat ve dvou kolech. První kolo hodnocení proběhne na základě zaslaných elektronických podkladů odbornou porotou složenou ze zástupců jednotlivých středních a vysokých škol a významných institucí v 1. polovině října 2022.
 • Studenti, jejichž práce budou kladně hodnoceny porotou v elektronickém hodnocení, budou následně vyzváni, aby dodali své práce k vystavení na adresu Mendelovy univerzity v Brně. Bližší pokyny budou vypsány v e-mailu určeném vybraným autorům.

Kategorie

 • Design nábytku – klauzurní práce
 • Design nábytku – závěrečné práce
 • Design interiéru – klauzurní práce
 • Design interiéru – závěrečné práce
 • Design nábytku a interiéru – kategorie střední školy

Pravidla

 • Mezinárodní studentské soutěže Cena profesora Jindřicha Halabaly se mohou zúčastnit studenti středních a vysokých škol v rámci Evropské unie, studující nábytkářské a designérské studijní obory zaměřené na design nábytku a interiéru. Projekt přihlašuje student se souhlasem školy. Každý student může přihlásit maximálně dvě práce.
 • Práce bude možné přihlásit v termínu do 30. září 2022.
 • Pro přihlášení bude zapotřebí úplné vyplnění daného formuláře. Ve formuláři bude požadováno: uvedení jména, příjmení a kontaktních údajů, vyplnění Informací o práci: název práce, vedoucí pedagog, kategorie práce, forma odevzdání a stručný popis díla.
 • Dále bude požadováno vložení minimálně tří a maximálně pěti grafických souborů (obrázky *.jpg, *.bmp, *.tif, *.png, *.gif). nejvyšší velikost nahrávaného souboru je 25 MB. Název souboru ve formátu Jméno_Příjmení_Název díla. Rozlišení souboru musí být 300 DPI. Formát obrázkových příloh 16:9 či 9:16.
 • Přihlášené práce neprojdou jazykovou korekcí, proto prosím věnujte textové části v přihlášce dostatečnou pozornost.
 • Dopravu vybraných soutěžních exponátů pro finální hodnocení a výstavu zajišťuje přihlašující.

Historie

 • V říjnu roku 2004 uspořádala Dřevařská fakulta Technické univerzity ve Zvolenu, katedra Designu nábytku a dřevařských výrobků společně s Dřevařským kongresem ZSVTS Zvolen 5. mezinárodní sympozium nazvané Nábytok 2004. Na tomto sympoziu byl slavnostně vyhlášen 1. ročník soutěže studentských prací „Cena profesora Jindřicha Halabaly“.
 • Při vší úctě k celoživotnímu dílu této osobnosti česko-slovenského dřevařského školství byl při příležitosti 100 letého výročí Halabalova narození vypracován statut „Ceny profesora Jindřicha Halabaly“, který byl schválen vědeckou radou DFTU ve Zvoleni a vědeckou radou LDF Mendelovy univerzity v Brně.