30. 6. 2022Oficiální vyhlášení soutěže a začátek podávání přihlášek
30. 9. 2022Ukončení podávání přihlášek
3. 10. 2022První kolo hodnocení přihlášených prací
17. 10. 2022Vyhodnocení elektronického hodnocení
24. 10. 2022Oslovení studentů k vystavení exponátů
31. 10. 2022Termín pro dodání vybraných exponátů k vystavení
4. – 6. 11. 2022Instalace výstavy
7. – 16. 11. 2022Druhé kolo hodnocení přihlášených prací (za aktivní účasti pozvané odborné poroty + vyhodnocení výsledků)