Oddělení pěstění lesů

obnova, výchova, pěstební systémy

View more

zabezpečuje ve studijním programu lesní inženýrství výuku obligatorní státnicové disciplíny Pěstění lesů a dvou předmětů volitelných Pěstění účelových lesů a Pěstění intenzivních lesních kultur. Pro denní studium krajinného inženýrství zajišťuje společně s oddělením zakládání lesů výuku obligatorního předmětu Zakládání a pěstění lesů. Souběžně garantuje ústav výuku předmětu Lesnictví a funkce lesů jednak pro obor agroekologie a jednak pro obor pozemkové úpravy na Agronomické fakultě (AF). Dále oddělení zajišťuje předmět Základy lesnictví pro obory všeobecný, fytotechnický a zootechnický na AF.