Oddělení zakládání lesů

školkařství, semenářství, šlechtění

View more

zajišťuje pedagogickou i vědeckovýzkumnou činnost v oboru zakládání lesů a pokrývá problematiku umělé obovy lesa od zajištění osiva a dalšího reprodukčního materiálu až po založení a zajištění kultur, včetně problematiky výroby speciální sadebního materiálu a šlechtění lesních dřevin. Kromě řešení aktuálních problémů oblasti semenářství, školkařství a zalesňování spočívá těžiště vědeckovýzkumné činnosti v rhizologii lesních dřevin.

Oddělení zakládání lesů zabezpečuje výuku obligatorních předmětů Zakládání lesů a Šlechtění lesních dřevin a výuku volitelného předmětu Pěstování speciálního sadebního materiálu zaměření všeobecné lesnictví, a to u denního i distančního studia lesního inženýrství.