Základní informace

Ústav nauky o dřevě
 

Aktuální informace o ústavu lze nalézt na stránkách interního informačního systému MENDELU