Učebny Ústavu nauky o dřevě

Ústav nauky o dřevě má ve správě tyto učebny:

učebna B46

počítačová učebna


učebna B51

malá cvičebna


učebna P220

učebna s mikroskopy