Učebna P220

Popis učebny

Učebna P220 disponuje moderními mikroskopy a mikrotomy pro účelyvýuky předmětů, ve kterých jejichž cílem je seznámit studenty se strukturou rostliných pletiv, a to nejen v teoretické úrovni, ale i prakticky. Počet studentských mikroskopů (20 ks) umožňuje, aby každý student měl „vlastní“ mikroskop. Vyučující má k dispozici demonstrační mikroskop s kamerou, která ve spojení s počítaček a dataprojektorem umožní prezentovat živý obraz z mikroskopu na projekční plátno. Pomocí mikrotomu lze demonstrovat výrobu tenkých řezů ze dřeva, které jsou následně vhodné pro pozorování v procházejícm světle.

Vybavení učebny

 

Vznik učebny

Učebna mikroskopie byla vybudována v roce 2010 za podpory Fondu rozvoje vysokých škol v rámci projektu FRVŠ 178/2010 – „Vybavení učebny mikroskopickou technikou pro praktickou výuku v předmětech zabývajících se strukturou rostlinných pletiv“ (řešitel doc. Ing. Hanuš Vavrčík, Ph.D.). Na projektu dále spolupracovali: doc. Ing. Vladimír Gryc, Ph.D., prof. Dr. Ing. Petr Horáček, Ing. Jiří Holan, Ph.D.

Cílem projektu bylo vybavit učebnu Lesnické a dřevařské fakulty mikroskopickou technikou pro praktickou výuku studentů v předmětech, které se zabývají mikroskopickou strukturou rostlinných pletiv, především dřeva. Jedná se o předměty, které pokrývají bakalářské a magisterské studijní programy na LDF. Cílem bylo vybavit učebnu P220 studentskými mikroskopy, učitelským demonstračním mikroskopem a stereomikroskopem (včetně kamery) a sáňkovým mikrotomem. Uvedená technika umožňuje mikroskopická pozorování rostlinných pletiv a projekci „živého“ obrazu z mikroskopu pro účely praktické výuky. Cílový stav umožní využití téhož přístrojového vybavení v předmětech nahlížejících na společnou problematiku různým pohledem, čímž výuku v jednotlivých předmětech prováže a zdůrazní mezipředmětové vztahy.