Sušení a modifikace dřeva

Přestože je dřevo obnovitelný zdroj suroviny, je třeba s ním zacházet tak, aby nám výrobky z něj sloužily co možná nejdéle. K tomu přispívá sušení a modifikace dřeva.
Pokud potřebujeme dřevo pro určitý účel, mělo by mít takovou vlhkost, která bude odpovídat podmínkám, při kterých bude zpracováno nebo ve kterých bude dlouhodobě při používání výrobků obsahujících dřevo umístěno. Pokud by tomu tak nebylo, docházelo by k jeho nadměrnému sesychání nebo bobtnání, což by mohlo významně zhoršit mechanické vlastnosti, kvalitu spojů, nátěrů, nástřiků apod. Naopak v důsledku uplatnění procesu sušení je dřevo následně odolnější vůči biologickému poškození, je pevnější, má lepší tepelně-izolační vlastnosti, je rozměrově stabilnější a ve většině případů se lépe obrábí.
Proces sušení je charakterizován, jako cílené snižování vlhkosti dřeva. Nejvíce rozšířeným sortimentem, který je podroben procesu sušení je řezivo. Snížení vlhkosti řeziva může být dosaženo pomocí přirozeného nebo umělého sušení. Přirozené sušení řeziva je velmi závislé na počasí. Přesto je nutné poznat některé jeho zásady. Pomocí různých způsobů umělého sušení lze dosáhnou odlišnou kvalitu, rychlost sušení a také požadovanou konečnou vlhkost. Poznání jednotlivých způsobů umělého sušení řeziva je potom základem optimalizace procesu sušení.

 

Dřevo má velké množství pozitivně vnímaných vlastností. Má však také určité nedostatky. V důsledku změny vlhkosti v jeho okolí, dřevo mění svoje rozměry,  je náchylné na biologické poškození, je poměrně měkké a snadno se opotřebovává. A právě modifikace dřeva směřuje k potlačení negativních vlastností a udržení nebo dokonce zlepšení těch vlastností, pro které je dřevo tak vysoce ceněno. Jedná se především o modifikaci vlastností dřeva na úrovni buněčné stěny, jedná se zejména o úpravu počtu volných hydroxylových skupin, za použití různých chemických látek nebo působení specifických fyzikálních polí. Modifikace dřeva zvyšuje užitnou hodnotu výrobků ze dřeva a umožňuje využití dřeva i tam, kde by to jinak nebylo možné. V poslední době je oblast modifikace zaměřena na vývoj nových materiálů na bázi dřeva a náhradu dřeva dováženého z oblasti tropů.