Služby

Ústav nauky o dřevě nabízí následující služby externím subjektům, a to soukromým i státním: