Služba: Dendrochronologické datování

Dendrochronologické datování dřevěných prvků a konstrukcí

  • Popis služby: Dendrochronologicky lze zjistit přesný rok, ve kterém se jednotlivé letokruhy na vzorku vytvořily (přirostly). Pro vlastní datování dřeva je však nejdůležitější poslední letokruh vytvořený před skácením použitého stromu, tzv. letokruh podkorní. Je-li tento na vzorku přítomen, je možné říci, ve kterém roce, případně i ve kterém ročním období byl strom skácen. Často však tento letokruh na vzorku schází, protože byl odstraněn při opracování, nebo se ho nepodařilo odebrat. V tomto případě je výsledkem datování pouze určení roku, po kterém ke kácení došlo
  • Omezení: Aby bylo vůbec možné použít statistické výpočty, musí mít datované vzorky minimálně 40–50 letokruhů v závislosti na četnosti vzorků v souboru. Při dataci většího množství dřev z jedné lokality lze někdy datovat i dřeva kratší na základě již odatované střední křivky z dřev delších. Dalším omezujícím faktorem při dataci dřeva je stav jeho zachování, respektive ukončení vzorku. Jak už bylo řečeno, je dendrochronologie metodou exaktní, umožňující absolutně datovat poslední změřený letokruh vzorku.
  • Cena: dohodou
  • Kontaktní osoba: doc. Ing. Michal Rybníček, Ph.D., Ing. Tomáš Kolář, Ph.D.