Semináře k závěrečným pracem

Termíny seminářů k závěrečným pracem na ÚND a ÚDT

2019

4.3. [B32] Jak psát závěrečnou práci na LDF — zásadní univerzitní a fakultní dokumenty, formální náležitosti, plagiátorství

11.3. [B32] (1) Literární zdroje a zásady literárních citací — vyhledávání vědeckých článků, citační norma + (2) Zásady sazby textů — typografická pravidla, nejčastější chyby

??? [B32] Obhajoby metodik závěrečných prací pro 2. roč. B studia a 1. roč. NM studia

??? [B32] Obhajoby metodik závěrečných prací pro 2. roč. B studia a 1. roč. NM studia

??? Cvičné prezentace obhajob závěrečných prácí pro 3. roč. B studia a 2. roč. NM studia (přednostně studenti NM studia)

??? Cvičné prezentace obhajob závěrečných prácí pro 3. roč. B studia a 2. roč. NM studia