Stavba dřeva

Z jakého druhu dřeviny pochází konkrétní vzorek dřeva je možné určit na základě jeho struktury. Určení lze provést na základě pozorování  makroskopických nebo mikroskopických znaků na dřevě. Makroskopické znaky lze pozorovat pouhým okem, mikroskopické lze pozorovat pomocí světelného mikroskopu. Pro mikroskopická pozorování bývá nutné zhotovit tenké řezy dřevem, a to zpravidla pomocí mikrotomu.

 

Na těchto stránkách jsou dostupné informace o základních znacích makroskopické i mikroskopické stavby dřeva. Naše pracoviště také nabízí identifikaci neznámých vzorků dřev — viz sekce Služby.

Zaměstnanci Ústavu nauky o dřevě jsou autory (resp. spoluautory) několika lexikonů dřev, které jsou volně přístupné:

Pokud hledáte další zdroje týkající se poznání struktury dřeva a jeho identifikaci, podívejte se na Zajímavé externí odkazy.