Počítačová učebna B46

Popis učebny

Počítačová učebna B46 je vybavena 20 studentskými počítači a jedním učitelským. K dispozici je také standardní dataprojektor a interaktivní tabule s projektorem.

Učebna vytváří jednotný rámec pro výuku aplikací aplikované matematiky, fyziky, technických a biologických předmětů. Nabízí tím jedinečnou příležitost interdisciplinárnímu pojetí výuky.

 

Vybavení učebny

Přehled vybavení:

  • kapacita: 20 míst
  • dataprojektor: ano
  • interaktivní tabule s projektorem: ano
  • standardní tabule: ano
  • katedrový počítač: ano
  • studentské počítače: 20 PC s OS MS Windows 10 64bit
  • správce učebny: Ing. Václav Sebera, Ph.D.

 

Vznik učebny

Učebna náročných numerických simulací byla vybudována v roce 2008 za podpory grantové agentury Fondu rozvoje vysokých škol v rámci projektu FRVŠ 398/2008 – „Počítačová učebna pro výuku matematického modelování fyzikálních jevů a biomechanických procesů“ (řešitel Ing. Petr Koňas, Ph.D.)

Cílem projektu bylo vybudování počítačové učebny pro řešení komplikovaných numerických úloh, objemných databázových operací, zpracování rozsáhlých statistických úloh a symbolických výpočtů.