Ochrana dřeva

Prioritou ochrany dřeva je popsání degradace dřeva biotickými činiteli a ochrana proti nim. Součástí této sekce Ústavu nauky o dřevě je rovněž spolupráce s praxí. Nejčastějšími oblastmi je realizace stavebně-technického průzkumu dřevěných prvků staveb a poradenství v oblasti ochrany dřeva. Spolupráce je zpravidla realizován formou služby. Informace o degradaci a ochraně dřeva jsou koncipovány jako studijní materiály především pro studenty. Naleznete zde i část věnovanou odborné veřejnosti s obecnými poznatky týkajícími se ochrany dřeva. Teoretickými základy potřebnými pro pochopení degradačních procesů (stavba dřeva, fyzikální a mechanické vlastnosti) se zabývají ostatní sekce webu.

Biotičtí činitelé — názvosloví