Anatomická stavba dřeva
Klíče k určování dřev
© 2002 Ústav nauky o dřevě