Fyzikální a mechanické vlastnosti dřeva

Tahová tělesaFyzikální a mechanické vlastnosti dřeva představují zkonkretizovanou a aplikovanou klasickou nerelativistickou fyziku pevných látek a tekutin na jeden z nejdokonalejších přírodních materiálů — dřevo. Dřevo sloužilo člověku od těch dob, co se na Zemi objevil, napomohlo k jeho přežití a rozvoji civilizace. Dodnes je dřevo předmětem zejména technologického zájmu. Znalosti vlastností dřeva jsou rozhodujícím předpokladem pro zpracování a obrábění dřeva, pro jeho racionální využití na dřevěné prvky staveb, dřevostavby a výrobky nábytkářského průmyslu.

Přístrojové vybavení

Zajímavé odkazy