Arboristika, biomechanika a stabilita stromu

Stručná historie arboristiky na ÚND

Sekce biomechaniky a stability stromu (stromů) se začala formovat od roku 1999, v rámci spolupráce s arboristickou odbornou veřejností. Po prvních nesmělých krůčcích dochází v posledních letech k rychlejšímu rozvoji. Impulsem pro orientaci na stabilitu stromů, biomechaniku, je potřeba kvalifikovaného zjišťování provozní bezpečnoti stromů (nejen) v urbanizovanén prostředí. Arboristika, resp. městské lesnictví (urban forestry) se stává významnou součástí péče o obytné prostředí člověka a pomalu se jí dostává zasloužené pozornosti, tak jak je tomu např. v USA, Británii, Německo.

Začáteční spolupráce s firmou LIST, Rosice, se postupně rozrostla. Ústav spolupracoval či spolupracuje se Schola arboricultura, s.r.o., Safetrees, s.r.o., Treework Environmental Practise (Bristol), SAG Baumpflege (Stuttgart). Poskytuje nezávislá vědecká posouzení (Policie ČR) a posudky soukromým subjektům v oblasti posuzování pravděpodobnosti selhání stromu a nebezpečí s tím spojených.

 

Aktuální akce