Zdravé stromy pro zítřek

Aktuální informace na: zdravestromy.cz

Projekt je zaměřený na zvýšení pozornosti věnované starým stromům a především na upozornění nezbytnosti odborné péče o tyto jedince. K původní koncepci, která vznikla ve spolupráci mezi Nadací partnerství (NP) a Společností pro zahradní a krajinou tvorbu, o.s. (SZKT), kdy komisí vybrané stromy jsou bezplatně ošetřeny kvalifikovanými arboristy s certifikátem ETW (European Tree Worker), se v roce 2012 připojila Lesnická a dřevařská fakulta Mendelovy univerzity v Brně, která zajišťuje také bezplatné hodnocení stromů s podporou studentů, odborných pracovníků a certifikovaných konzultantů (držitelů certifikátu Konzultant - Český certifikovaný arborista).

Harmonogram pro rok 2014/2015:

  • Rozsah poskytované práce: ošetření jednoho vzrostlého stromu (bez ohledu na jeho věk či velikost)

  • Předpokládá se poskytnutí minimálně 10 poukazů na bezplatné ošetření.

  • Uzávěrka pro příjem žádostí: 29.9. 2014

  • Hodnocení stromů MENDELU: říjen a listopad 2014

  • Zveřejnění podpořených projektů: leden 2015

  • Ošetření vybraných stromů: jaro 2015

  • Přihlášení stromů do dalšího ročníku: srpen  2015

Údaje o zhodnocených stromech budou vystaveny na:

www.stromypodkontrolou.cz

Více informací o projektu:

http://zdravestromy.cz/

Kontakt:

Hana Zuchnická, tel.: 775 856 359, e-mail: hana.zuchnicka@nap.cz (dotazy k projektu Zdravé stromy pro zítřek,  k podání žádosti)

David Hora, tel.: 775 224 770, e-mail: david.hora.tw@seznam.cz 
(dotazy k samotnému ošetření stromu, rozsahu prací, certifikátu European Tree Worker, atd.)

Barbora Vojáčková, e-mail: barbora.vojackova@mendelu.cz
(dotazy k odborným posudkům stromů ze strany Mendelovy Univerzity, k certifikátu Český certifikovaný arborista )

Informace o partnerech:

Nadace Partnerství pomáhá lidem, aby chránili a zlepšovali svoje životní prostředí. Poskytuje jim k tomu granty, odborné znalosti i služby a inspiraci ze zahraničí. Podporuje výsadbu stromů, ochranu přírody, šetrnou dopravu a turistiku, využívání obnovitelných zdrojů energie a kvalitní veřejná prostranství. Během 21 let své existence podpořila prostřednictvím nadačních příspěvků ve výši přes 280 miliónů korun 3 000 projektů. Společně se čtyřmi sesterskými nadacemi v Bulharsku, Maďarsku, Rumunsku a na Slovensku je součástí asociace Environmental Partnership Association.

Nevyřešíme problém za vás, vyřešíte ho s námi! www.nadacepartnerstvi.cz

Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu, o. s. je neziskovým sdružením odborníků - profesionálů v oboru sadovnictví a krajinářství (zahradní a krajinářská tvorba). Činnost společnosti je spojena s úsilím pracovníků, zaměřeným na zvyšování kvality životního prostředí, popularizaci otázek zeleně v sídlech a krajině jako významného prvku životního prostředí, růst odborné úrovně v oboru a k posílení společenského postavení oboru i jeho zastánců a pracovníků.

www.szkt.cz

Lesnická a dřevařská fakulta Mendelovy univerzity Brně jako první v roce 2009 otevřela bakalářský studijní obor Arboristika, jehož náplň je zaměřená výhradně na péči o dřeviny rostoucí mimo les. Kromě studijního oboru věnovanému této problematice je nositelem certifikačního programu Český ceritifikovaný arborista a podílí se na organizaci vývoje Oborových standardů (Standardy péče o přírodu a krajinu, Arboristické standardy). Činnost fakulty se v této oblasti zaměřuje na zajištění celoživotního vzdělávání a prostředků, které budou podporovat kvalitu prací v oboru.

www.ldf.mendelu.cz, Ústav nauky o dřevě: thuja.mendelu.cz/und