Webové stránky Atlas základních hornin Českého masivu, které jste právě otevřeli, byly zpracovány za podpory Fondu rozvoje vysokých škol, projektu č. 2418/2006. Obsahují proto v prvé řadě velké množství obrazového materiálu, který je doprovázen krátkým informačním textem.

Cílem ani účelem těchto internetových stránek není podat vyčerpávající obrazové a textové údaje o rozmanitých a jedinečných horninách Českého masívu, nýbrž poukázat na základní horniny se zaměřením na možnosti praktického setkání dané horniny a pozorovatele, v komplexu doplněný o podstatné složky fytocenózy jako příkladu dílčí formy lokality.

Stránky jsou optimalizovány pro prohlížeč Internet Explorer 5.5 a vyšší a Mozilla Firefox, v rozlišení 1024x768, min. 16 bitovou barevnou hloubku.

Pokud máte jakékoliv postřehy a připomínky, napište nám. Databáze bude průběžně doplňována.

Ing. Valerie Vranová Ph.D.
Ústav geologie a pedologie
Lesnická a dřevařská fakulta Mendelovy zemědělské a lesnické university v Brně
Zemědělská 3, 613 00 Brno
email: vranova(at)mendelu.cz

Ing. Pavlína Šimková
Ústav geologie a pedologie
Lesnická a dřevařská fakulta Mendelovy zemědělské a lesnické university v Brně
Zemědělská 3, 613 00 Brno
email: phs0504(at)simpanz.com