header30
Ústav
geologie a pedologie
Jste 71549. návštěvník
těchto stránek od 1.1.2011.
Ústav geologie a pedologie
Lesnická a dřevařská fakulta
Mendelova univerzita v Brně
Zemědělská 3
613 00 Brno

vyučované předměty

Předměty, vyučované ÚGP v akademickém roce 2008 / 2009, jsou seřazeny podle pořadí: semestr/fakulta/abecední pořadí názvů předmětů.

AF… Agronomická fakulta; LDF…Lesnická a dřevařská fakulta; ZF…Zahradnická fakulta; REK…rektorát.

Kód Předmět Garant Fakulta Harmonogram/sylabus
Zimní semestr
GEOL Geologie A. Bajer AF
GEGE Geologie a geotechnika A. Bajer LDF
GTRK Geomorfologie a typy reliéfu krajiny A. Bajer LDF
LGE Geologie J. Kynický LDF
OPLH Ochrana půdy v lesním hospodářství D. Vavříček LDF
RASEL Rašeliny, jejich využití a ochrana zdrojů D. Vavříček LDF
APED Aplikovaná pedologie K. Rejšek LDF harmonogram
GEZ Geologie pro ZAKA V. Vranová ZF
ZSOB Soil Biology K. Rejšek REK
ZSOS Soil Science K. Rejšek REK
Letní semestr
AGLSH Aplikovaná geologie ložisek stavebních hmot regionů ČR K. Rejšek LDF harmonogram
GEPRA Geologické praktikum A. Bajer LDF
PEDOL Pedologie D. Vavříček LDF harmonogram
PEDO Pedologie K. Rejšek LDF harmonogram
PUZ Půdoznalství K. Rejšek ZF harmonogram
REGEO Regionální geologie ČR K. Rejšek LDF harmonogram
UKNT Kámen jako materiál ve stavbách K. Rejšek LDF harmonogram
APED Aplikovaná pedologie K. Rejšek LDF harmonogram
ZSOB Soil Biology P. Formánek LDF
Doktorská studia
LPD Lesnická pedologie K. Rejšek LDF
PED Pedologie K. Rejšek LDF

 

© Ústav Geologie a Pedologie | 2008 - 2018 | Developed by www.jirman.info